”Jeg tænkte, at det kunne at sjovt at lave en side med kardiologi, for jeg synes jo, jeg er i verdens bedste speciale," siger Simon Kallestrup Kristiansen.

Hjertelæge mixer med succes faglighed og humor på Instagram

MEDIER: Med 123.000 følgere på Instagramsiden cardiologycasesdk er Simon Kallestrup Kristiansen lidt af en sundhedsfaglig stjerne på det sociale medie. Målet er at lære noget og udveksle erfaringer, siger han.

Den 37-årige far til fire arbejder til dagligt som speciallæge i kardiologi ved afdelingen for hjertesygdomme ved Sygehus Sønderjylland. Han fortæller, at han udelukkende er på Instagram for sin egen fornøjelses skyld og for at gøre sig selv og andre kardiologiinteresserede klogere på faget.

Cardiologycases.dk opstod i juli 2020, fordi Simon Kallestrup Kristiansen bemærkede, at der var forskellige profiler med helbredsmæssigt fokus – tandlæger og ortopæder – men ingen kardiologer.

”Jeg tænkte, at det kunne at sjovt at lave en side med kardiologi, for jeg synes jo, jeg er i verdens bedste speciale. Fra starten tænkte jeg, at det var smart at lave den på engelsk, så den kunne nå bredere ud end bare Danmark,” fortæller han.

Siden er der kommet andre kardiologer til, der poster om hjertesygdomme, og Simon Kallestrup Kristiansen fortæller, at de samarbejder og deler opslag fra hinandens sider.

”Jeg er non-invasiv kardiolog, så min ekspertise handler mest om udredning, hjerteklapsygdom og akutte kardiologiske tilstande, da jeg som ansvarsområde har akut kardiologi. De invasive kardiologer laver jo operationer, og når vi samarbejder om patientcases giver vi hinanden ny viden,” siger Simon Kallestrup Kristiansen.

De kardiologer, han samarbejder med på Instagram, kommer fra Tyskland og USA, og nogle gange titter forskellene mellem landenes tilgang til behandling frem.

”Selv om vi langt hen ad vejen behandler patienterne ens, har vi jo forskellige guidelines, og eksempelvis kan grænserne for, hvilken type ny hjerteklap, man tilbyder patienterne, variere,” siger Simon Kallestrup Kristiansen.

Både noget seriøst og noget humoristisk

For ikke at ryge for langt ned i Instagrams algoritmer, poster Simon Kallestrup Kristiansen som regel fire-fem historier om ugen.

”Det er mest det, der lige fanger mig. Jeg har lige været til kongres hos European Society of Cardiology (ESC), og der fik jeg en masse inspiration, og så skrev jeg om det. Men jeg prøver at variere, for der skal både være noget seriøst og noget humoristisk. Der er posts med nice to know og andre med need to know, men det skal helst være sådan, at de fleste kan følge med, og det skal være forståeligt for andre sundhedsprofessionelle.”

Noget af det, der får flest likes, er Simon Kallestrup Kristiansen reels. De kan være småklip fra gamle film, som han redigerer og lægger kommentarer hen over, og de skal helst have humor og rumme en velkendt absurditet. Et af hans reels, der har fået flest likes, er et klip fra en western med John Wayne.

”Det er useriøst, men sjovt, og det skal helst fange noget, vi alle kender inden for systemet. Det kan være, hvem der har behandlingsansvaret, når der er komplicerede patienter med mange diagnoser, eller det kan handle om, hvor patienterne skal visiteres hen – altså helt klassiske problemstillinger,” siger han.

Når folk spørger Simon Kallestrup Kristiansen, om han tjener noget på Instagramsiden, er svaret nej.

”Jeg gør det for selv at blive klogere, og forhåbentlig lærer folk noget, de kan bruge i hverdagen,” siger Simon Kallestrup Kristiansen. Han nævner som eksempel et opslag, han lavede om, hvordan antibiotika kan give hypokaliæmi, der kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. 

”Det er ikke alle læger, der ved det. Det kan også være et opslag om, at propofol, som patienterne får som bedøvelse ved operationer, kan give grønlig farvet urin,” siger han.

Simon Kallestrup Kristiansen fortæller, at han er meget opmærksom på at beskytte sine patienters anonymitet.

”De cases, jeg bruger, er ofte meget generelle og hverdagsagtige og sammensatte af flere forskellige cases. De må ikke være for spændende eller være en meget sjælden sygdomstilstand, som nogen vil kunne genkende sig selv i. Der er ting, jeg ikke deler, for at beskytte patienterne,” siger han.

Hans råd til andre læger, som overvejer selv at bruge deres faglighed på et socialt medie, er, at lysten skal drive værket.

”Man skal synes, det er sjovt, ellers giver det ikke mening, for det kræver meget benarbejde og tid,” siger han.

 

Noget af det, der får flest likes, er Simon Kallestrup Kristiansens småklip fra gamle film, som han redigerer og lægger kommentarer hen over. Et klip fra en western med John Wayne har fået flest likes. Fra cardiologycasesdk.

 

 

Fakta

  • Simon Kallestrup Kristiansen står bag Instagram-siden Cardiologycasesdk, der har 123.000 følgere på verdensplan. 
  • Det publikum, der følger siden, kommer ifølge Simon Kallestrup Kristiansen fra hele verden og omkring en femtedel fra Indien. Aldersgruppen er ca. 20-50 år, og blandt dem, der deltager i diskussionerne, er både studerende, læger i andet speciale eller i samme samt andre faggrupper.