Skip to main content

I filmen fortæller Hans, at sundhedsvæsenet er en jungle at finde rundt i. På grund af sin KOL og angst havde han svært ved at komme ud af sit hjem og få den nødvendige hjælp.

Sundhedsstyrelsens nye film om større lighed er en koncentreret appetitvækker

 
 
 
 
 

FILM: Sundhedsstyrelsen vil have de danske sundhedsprofessionelle til at organisere deres ydelser, så de i højere grad bliver tilgængelige og anvendelige, også for borgere med svagere sundhedskompetencer. En ny film forsøger at styrke medarbejderes og sundhedsorganisationers appetit på et mere retfærdigt sundhedsvæsen.

I Danmark er social ulighed i sundhed et stort problem. Nogle grupper i befolkningen bliver mere og tidligere syge, og de mærker større konsekvenser af sygdommene. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen i en ny film, ´Veje til mere lighed i Sundhed´, at sætte sundhedskompetence på dagsordenen.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, der i filmen blandt andet forklarer, hvorfor Sundhedsstyrelsen finder det så vigtigt at sætte sundhedskompetence på dagsordenen, siger:

”Hvis vi skal behandle alle borgere retfærdigt, betyder det, at vi er nødt til at behandle borgere forskelligt. Der er nogen, der skal have mere tid og mere opmærksomhed, og andre kan have brug for hjælp til at forstå de beskeder, der kommer fra læger og sygeplejersker. Andre igen skal have særlig hjælp for at gennemføre behandlingen og rehabiliteringen.”

Selv om sundhedskompetence de senere år har fået tiltagende opmærksomhed i Danmark, er det fortsat et relativt nyt begreb for de fleste professionelle i det danske sundhedsvæsen og anvendes kun i få tilfælde systematisk i sundhedsarbejdet. 

Ifølge Søren Brostrøm er der hidtil sket for lidt på området. Men for at kunne integrere sundhedskompetence i den daglige praksis skal medarbejdere og ledere ifølge filmen have forståelse for, hvordan borgeres sundhedskompetencer eller mangel på samme påvirker deres adgang til sundhedsinformation, kommunikation med sundhedsprofessionelle, udførelse af egenomsorg og navigation i sundhedsvæsenet.

Og i forsøg på at finde ud af, hvordan man styrker medarbejderes og sundhedsorganisationers indsigt i betydningen af patienters sundhedskompetencer har Sundhedsstyrelsen sat sig selv i spidsen for forbedringsprojektet, som Brostrøm mener både vil kunne gavne patienter og samtidig også sikre en bedre udnyttelse af de anvendte ressourcer:  

”Der er ingen tvivl om, at vi kan løfte flere borgere til et bedre resultat af indsatser i sundhedsvæsenet, hvis det lykkes os at skabe organisationer der fremmer sundhedskompetence,” siger Søren Brostrøm, der fastslår, at de fleste af de fremskridt, som er lavet de seneste par årtier i sundhedsvæsnet, i alt for høj grad er kommet dem med de stærkeste sundhedskompetencer til gode.

Sundhedsstyrelsen har derfor siden 2020 arbejdet med organisatorisk sundhedskompetence internt, og i 2022 udgav styrelsen rapporten ”Sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen – en vej til mere lighed” i samarbejde med Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. 

Og det er denne skriftlige rapport, som Sundhedsstyrelsen nu forsøger at sætte strøm til med denne lille film, hvori man blandt andet møder ansatte i Randers og Frederiksberg Sundhedscenter, der fortæller om, hvordan de har arbejdet systematisk med at tilpasse deres organisation til alle borgere og på den måde skaber mere lighed i borgernes møde med sundhedsvæsenet. 

De begejstrede medarbejdere beskriver desuden, hvordan de arbejder med at give alle adgang til tilbud, hvordan de inddrager borgerne, og hvordan de systematisk har gennemgået deres skriftlige og mundtlige kommunikation, så alle borgere kan forstå den. 

De ny udviklede kompetencer hos medarbejderne har ifølge medarbejderne også betydet, at de i dag opnår kontakt med patienter, som i allerhøjeste grad havde brug for hjælp og behandling, men som alligevel faldt ned gennem sundhedsvæsnets mange stole. 

Én af de, der tidligere var udenfor sundhedsvæsnet, selv om han havde brug for hjælp, er den midaldrende Hans.

I filmen fortæller Hans, at sundhedsvæsenet er en jungle at finde rundt i. På grund af sin KOL og angst havde han svært ved at komme ud af sit hjem og få den nødvendige hjælp. I dag, hvor han har fået hjælp til at håndtere sin angst, bevæger han sig frit omkring og er i det hele taget blevet både selvhjulpen og glad.

At nogle patienter får mindre hjælp i sundhedsvæsenet end andre, og heller ikke får, hvad de reelt har brug for på grund af væsnets egne organisatoriske og relationelle barrierer, er et stort, dyrt og komplekst problem, som det kræver meget mere end en lille film at rette op på. Både indenfor og udenfor sundhedsvæsnet.

Men ikke desto mindre er ´Veje til mere lighed i Sundhed´, der desuden præsenterer otte veje til at styrke organisatorisk sundhedskompetence, trods sin lidenhed en rigtig god og koncentreret lille appetitvækker i forhold til styrelsens tidligere rapport og de mange tanker og nu også erfaringer, som Sundhedsstyrelsen har gjort sig om betydningen af en organiseret og struktureret styrkelse af sundhedskompetencer blandt de professionelle medarbejdere og hos patienterne i det danske sundhedsvæsen. 

´Veje til mere lighed i Sundhed´ har som udgangspunkt professionelle sundhedspersonaler og sundhedsorganisationer som målgruppe, men da det, som filmen på mange måder opfordrer til og forsøger at anvise til, er lidt en mental og organisatorisk kulturrevolution, så vil også mange patienter og borgere kunne have interesse i at se, hvilke forandringer de måske kan være med til at understøtte. 

Læs mere om sundhedskompetence og se filmen på www.sst.dk/sundhedskompetence