Skip to main content

”Jeg tror, at tiden er ved at være moden til, at vi faktisk kan begynde at få brudt det ret tunge tabu, der er omkring psykisk sygdom,” siger Peter Øvig Knudsen.

Filmfestival om psykisk sygdom

FILM: Vi skal turde tale åbent om psykisk sygdom, lyder budskabet fra Psykiatrien i Region Sjælland, der inviterer til filmfestival på Næstveds kulturnat 7. oktober. På festivalen vil blandt andre forfatter Peter Øvig Knudsen fortælle, hvorfor vi har brug for, at tabuet om psykisk sygdom bliver brudt.

På trods af, at psykisk sygdom er meget udbredt, oplever mange, at det kan være svært at tale om. Derfor sætter Psykiatrien i Region Sjælland for fjerde år i træk spot på emnet gennem filmfestivalen Don’t Fear the Weird (Vær ikke bange for det mærkelige).

Don’t Fear the Weird er en filmfestival, som flere af landets regioner deltager i på forskellig vis for at markere WHO’s World Mental Health Day. I 2022 er der således Don’t Fear the Weird-aktiviteter i både Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark, som alle sætter fokus på åbenhed om psykisk sygdom. Arrangørerne bag filmfestivalen er PsykInfo i hver enkelt region.

På Næstveds kulturnat vil filmfestivalen gennem oplevelser på det store lærred vise nuancerne i livet med psykisk sygdom for herefter at skabe rum for dialog og nysgerrighed igangsat af foredrags- og oplægsholdere, der selv har oplevet at have psykisk sygdom tæt inde på livet.

Første del af aftenen fra klokken 17.30-19.00 byder på en stribe kortfilm af ambassadører fra landsindsatsen EN AF OS, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Filmene bringer publikum helt tæt på en række menneskers personlige rejse gennem livet med psykisk sygdom. Mellem filmene taler repræsentanter fra EN AF OS-ambassadører om, hvordan de hver især oplever betydningen af at være åben om egen psykisk sygdom.

En af dem er Kasper Nielsen, som er tidligere politibetjent og i dag SSP-konsulent. Han har diagnosen bipolar sindslidelse og fortæller, hvorfor det er vigtigt for ham at være åben og ærlig om sin historie:

”Psykisk sygdom kan ramme alle mennesker i alle lag. Derfor er det godt, hvis vi kan blive bedre til at støtte hinanden ved at turde tale åbent sammen om vores oplevelser. Jeg deler min egen historie, så andre kan søge hjælp tidligere end jeg gjorde. Ingen skal gå og skamme sig over deres psykiske sygdom – og hvis vi er åbne, bidrager vi til at skammen forsvinder,” siger Kasper Nielsen.

På aftenens anden del klokken 19.30-20.30 vil forfatter Peter Øvig Knudsen fortælle om, hvordan han selv i 2018 har oplevet at blive alvorligt syg med depression. Under research til sin bog om sin afdøde mor, ´Min mor var besat´, blev han alvorligt syg af depression og måtte indlægges på en lukket psykiatrisk afdeling, hvor han modtog behandling med elektrochok.

Denne aften sætter Peter Øvig Knudsen ord på sin historie ,og hvordan han oplevede, at andre modtog det positivt, da han efter sin udskrivelse fortalte åbent til omverden, hvad der var sket.

”Jeg tror, at tiden er ved at være moden til, at vi faktisk kan begynde at få brudt det ret tunge tabu, der er omkring psykisk sygdom. Vi kan gøre det ved at være flere og flere, der begynder at være åbne omkring vores egen sygdom,” fortæller Peter Øvig Knudsen, der også har udgivet bogen ´Jeg er, hvad jeg husker´, som er en blanding af personlig fortælling og undersøgelse af den omdiskuterede

 

Om festivalen

  • Programmet for filmfestivalen findes på Region Sjællands hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/filmfestival
  • Der er gratis adgang til filmfestivalen, som finder sted i auditoriet på VUC Storstrøm i Næstved, der er nabo til PsykInfo, en del af Psykiatrien Region Sjælland.
  • Har man ikke mulighed for at møde op, kan man se med hjemmefra på PsykInfos Facebook-side, hvor filmfestivalen livestreames på aftenen her: www.facebook.com/psykinfosjaelland