Skip to main content

Kinesisk systemkritikers nye corona-film stiller foruroligende spørgsmål 

 
 
 
 
 

FILM: Den kinesiske systemkritiker Ai Weiwes dokumentarfilm om coronavirussen, Coronation, giver os en unik chance for at se, hvad der i virkeligheden foregik i Wuhan under byens lockdown i pandemiens første måneder.

Den indflydelsesrige samtidskunstner og menneskerettighedsforkæmper Ai Weiwei, der i dag er bosat i Berlin, har fra sit eksil skabt en uendelig smuk, trist, men også sindssygt interessant film om den uhyggelige stilhed, som tydeligvist i det tidlige forår lagde sig over Wuhan, som menes at være udklækningsbyen for den coronavirus, som i december 2019 udviklede sig til at kunne smitte mellem mennesker, og som siden har ændret livet i flere end 100 lande og snart kostet en million mennesker livet på verdensplan.

Den kinesiske storby Wuhan i provinsen Hubei var før covid-19 en travlt blomstrende industri- og forretningsby med 11 millioner indbyggere, men i filmen mødes vi af mennesketomme parkeringskældre, gader, motorveje, jernbaner og landingsbaner. Alle borgere er beordret indendørs, hvis de da ikke er syge og indlagt på nogle af byens hospitaler, hvor flere er bygget og indrettet i anledning af covid-19 i løbet af dage og i øvrigt ligner fængsler. Skulle man få glimtet af et levende menneske, er det iført tungt udseende beskyttelsesudstyr og i færd med at afspritte sig selv, sit tøj og sko - eller hjælpe en anden person hermed.

Indtil nu har Wuhan været omgivet af en stor grad af hemmelighed, for ligesom de kinesiske embedsmænd i januar gentagne gange benægtede, at corona kunne overføres mellem mennesker, skjulte antallet af syge og straffede de læger, som advarede, er det også meget få billeder, der er sluppet ud til den vestlige verden fra Wuhan, der som verdens første by kom under lockdown allerede 23. januar i år.  Mestendels har vi kun set mennesker, som sang i kor for at hylde regimet, de imponerende hurtige etableringer af nødhospitaler samt importen af 40.000 læger og sygeplejersker hertil fra andre provinser og endeligt de opsigtsvækkende billeder af totalt aflukkede lejlighedskomplekser.

Men med Coronation kommer vi med bag Wuhans mure og ind på hospitalernes intensivafdelinger, hvor patienter og pårørende fortæller om deres opfattelse af epidemien og myndighedernes barske indgreb i deres frihedsrettigheder. Filmen tager os også med hjem på besøg hos en tidligere højtplaceret kvindelig partisoldat og hendes mere pragmatiske søn, som også diskuterer den kinesiske regerings håndtering af krisen og mediernes ageren. Ligesom vi også møder et par, som forsøger at komme hjem til Wuhan igen, en ulykkelig søn der har mistet sin far til COVID-19, og som forsøger at kæmpe sig igennem bureaukratiet for at få sin fars aske og lov til at begrave ham uden deltagelse af fagforeninger og partirepræsentanter. Og nærmest parodisk en ensom og desperat bygningskonstruktør, som har været udskrevet til at bygge et nyt nødhospital, men som systemet har glemt at få ud af Wuhan, hvor han ikke mere må være, da hospitalet er færdigt. Men han må heller ikke få lov af systemet at køre til sin hjemby, hvorfor han må leve isoleret i sin bil i en garage mellem de to byer på ubestemt tid.

”Du kan ikke komme hjem, før pandemier er ovre,”  lyder den umenneskelige stemme i en telefonsamtale, som han har med myndighederne, som tydeligvist ikke er interesseret i hans ve og vel, men kun at bestemme og have kontrol.

Coronation er ifølge Ai Weiwei optaget af borgere fra Wuhan, og det filmede materiale, som han har modtaget, derfor set fra deres perspektiv. Selv om det er hans egen systemkritiske hånd på afstand i Europa, som i sidste ende tegner den store fortælling, som er, at den kinesiske regering også bruger krisen til at skrue yderligere op for den sociale kontrol gennem blandt andet forstærket overvågning.

Men selvom Ai Weiwei altså således ikke forsømmer at bruge også pandemien til endnu engang at kritisere den kinesiske regering for undertrykkelse af individet og manglende gennemsigtighed, så er Coranation alligevel overraskende afdæmpet i sin systemkritik til fordel for at vise os, hvordan livet udfoldede sig for sundhedspersonaler og borgere i nok verdens mest omtalte, men også mest nedlukkede by i februar, marts og april i år, nemlig Wuhan. 

Hvorfor Weiweis systemkritik fylder mindre end vanligt, kan man kun gisne om. Men måske fordi de yderst hårdhændede, men også formidabelt effektive metoder denne gang er lykkedes med at redde tusindvis af kinesiske liv, eftersom kun 5.000 kinesere på nuværende tidspunkt er døde i  modsætning til de mange tusinder, som er døde i en række vestlige lande  i kraft af for sene og for svage politiske initiativer? Eller måske fordi, at også han er blevet så optaget af de billeder og beretninger, som heller aldrig han har set tidligere i sit liv?

Ai Weiweis Coronation er den første længere dokumentarfilm om coronavirus i Wuhan og er med sine mange intense førstehåndsberetninger en fantastisk beretning på godt og ondt om, hvordan det foregik, da den kinesiske regering satte alle kræfter i stat og militær ind på at bremse coronasmitten. Til det gode og nærmest uforglemmelige er en scene, hvor en læge klæder sig om til civilt efter at have haft vagt i fuldt udstyr på den intensive afdeling for de mest coronasyge. Styret forsøger vitterligt at beskytte sine ansatte mod COVID-19 på en måde, som alle hospitals- og regionsdirektør bør se. Ligeså uforglemmelig, men for det bureaukratiske onde er blandt andet optagelser, som viser, hvordan en embedsmand, som skal udlevere asken fra en COVID-19 afdød til en pårørende, på skranken brutalt og helt upåvirket smadrer afdødes knogler yderligere for at få plads i den for lille urne, alt imens at den pårørende tavst må se til.

Coronation er på mange måder en meget stille og stærkt visuel film, som ikke bør tales eller skrives ihjel med ord, da dens uovertrufne styrke er alt det, som den viser og ikke så meget det, som bliver sagt. Så se den! Den er ganske enkelt fremragende. Og tag så selv stilling til det foruroligende spørgsmål, som filmen helt overordnet rejser: Er underkastelse den nødvendige og en måske ligefrem akceptabel pris for beskyttelse mod corona?

Coronation kan lejes på Vimeo on Demand