Postkort af hospitalet ca. 1900. Ved åbningen I 1888 var den officielle betegnelse Sindssygeanstalten ved Middelfart. I 1911 skiftede det navn til Sindssygehospitalet i Middelfart og fra 1959 til Statshospitalet i Middelfart. Fra 1976 til lukningen i 1999 var navnet Middelfart Sygehus, psykiatrisk afdeling.

Tidligere sindssygehospital bliver til museum om psykiatriens historie

UDSTILLINGER: I Middelfart står et tidligere sindssygehospital, som gennem 100 år husede tusindvis af patienter. I løbet af de næste to år omdannes en af de tidligere patientbygninger til et museum, kaldet MIND, for psykisk sygdom og mental trivsel.

Forventningen, at det nye museum kan åbne i begyndelsen af 2026.

Middelfart Sindssygehospital fungerede fra 1888 til 1999 og var engang en by i sig selv og havde op til 1.200 patienter under sin storhedstid. Oprindeligt blev hospitalet designet til at tilbyde ro og naturterapi til sine patienter, men i løbet af årene ændrede behandlingsmetoderne sig. I dag er området kendt som Teglgårdsparken, hvor der er en blanding af erhverv, institutioner og private boliger, men de historiske bygninger bærer stadig præg af fortidens institution. Nu skal museet MIND formidle den danske psykiatrihistorie gennem skiftende udstillinger i nogle af de selvsamme lokaler, der gennem mere end 100 år husede tusindvis af patienter. Fokus i museet er på, hvordan psykiatrien blev og bliver er oplevet af ansatte, pårørende og patienter.

Middelfart Kommune oplyser, at det cirka 1.500 kvadratmeter store museum kommer til at indeholde Danmarks største samling af psykiatrihistoriske genstande. Middelfart Museum har nemlig i årevis haft psykiatrihistorie som et særligt fokusområde og har samlet en imponerende samling af genstande fra tidligere sindssygehospitaler i Region Syddanmark. Disse genstande vil nu danne grundlag for udstillingerne på MIND, der stræber efter at forbinde fortiden med nutiden gennem personlige fortællinger og lydoptagelser.

"Med det nye psykiatrimuseum, MIND, skaber vi et stærkere fokus på trivsel og mental sundhed. Samtidig får vi aktiveret den unikke ramme Teglgårdsparken er, og vi kan være med til at skabe en større forståelse for mennesker med psykisk sygdom," siger borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd.

Flere fonde og institutioner støtter projektet, der er budgetteret til 32 millioner kroner. Det skal nu sendes i udbud blandt tre prækvalificerede teams, der er udvalgt blandt 13 indkomne bud.

Behandlingsmetoder gennem tiden

Psykiatrien i Danmark har en lang og kompleks historie, der strækker sig tilbage til middelalderen. Indtil det 19. århundrede blev psykisk syge ofte betragtet som besatte eller kriminelle og blev holdt indespærret hos familien eller i offentlige dårekister. Det var først i 1800-tallet, at læger begyndte at tro på, at behandling med hospitalsindlæggelse kunne helbrede disse patienter. Det udløste et omfattende hospitalsbyggeri i hele landet, heriblandt ”Sindssygeanstalten ved Middelfart”, der blev bygget af staten fra 1884 til 1888.  

Da hospitalet åbnede i 1888 lå det afsondret, som en lille by for sig med eget vand- og gasværk, kirke og kirkegård samt patientbygninger og personaleboliger. På de store arealer omkring hospitalet blev der anlagt køkken- og frugthaver og plantet træer og prydhaver. Bygningerne og omgivelserne repræsenterede en tid, hvor man troede på, at ro og natur kunne helbrede sindet.

I løbet af årene ændrede behandlingsmetoderne sig, og udstillingerne på MIND vil belyse forskellige behandlingsmetoder, udviklingen af psykiatriens praksis og de mennesker, der har været involveret i den.

Ikke bare et museum

MIND vil ikke bare være et museum, hvor de besøgende kan læse informationer om udstillede objekter. MIND formidler i lyd og billeder, og i sansehaven kan man for eksempel gå en tur i bare tæer og mærke forskellige teksturer. I haven skal der også være plads til udendørs fællesspisning, yoga eller boldspil. I samarbejde med Statens Kunstfond vil MIND´s have blive udsmykket med kunstværker, som vil fortælle historier om tidligere patienter og medarbejder.

MIND vil også gerne være et aktivt mødested i byen. Med cafe, mødelokaler og aktivitetsrum er det ambitionen, at det kommer til at fungere som en platform for debat og deling af erfaringer om psykisk sundhed. 

MIND er støttet af: Augustinus Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Den filantropiske forening Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Middelfart Kommune, Lundbeckfonden, Ole Kirk´s Fond, Cand.pharm. Povl M. Assens Fond, Region Syddanmark, LAG MANK, Statens Kunstfond, Middelfart Sparekasse og Middelfart Museumsforening.