Museum på Regionshospitalet Randers har 25 års jubilæum

MUSEUM: Sygehusmuseet på Regionshospitalet Randers har på 400 kvadratmeter fordelt på 21 afdelinger det meste af det inventar, der er brugt på hospitalet gennem de seneste 100 år. 

Der er alt fra kæmpestore udopererede nyresten, film om forskellige operationsmetoder til gamle vogne, beregnet til journaler.

Lokalerne var egentligt beregnet til at være et nødhospital – noget alle sygehuse skulle have under den kolde krig. Da den tidligere hospitalsdirektør, Preben Deleuran, efter sin pension besluttede at lave et museum var betingelsen da også, at lokalerne skulle kunne rømmes på tre døgn, hvis der ved krig eller store katastrofer blev behov for et sådan nødhospital.

Preben Deleuran oprettede i 1990 en seniorklub for tidligere medarbejdere, og et udvalg fra seniorklubben på 10 personer gik i gang med at indrette et museum til de gamle kasserede instrumenter, apparatur m. v., som var blevet sat til side i ubenyttede kælderrum.

Omkring 1994 var indretningen af museet så langt fremme, at man kunne modtage gæster, og siden er besøgstallet steget støt år for år.

“Vi har flere afdelinger – blandt andet en føde- og gynækologisk afdeling – intensiv – en patologisk og også ortopædkirurgisk afdeling – der er lige så stille blevet samlet ind gennem årene – og det kan da på nogle godt virke lidt makabert – især på børn”, siger Knud Larsen, der er en af de ti frivillige i museet, til dinavis.dk.

Kun Larsen har en fortid som reparatør i teknisk afdeling på sygehuset i Randers og sammen med pensionerede læger, portører og sygeplejersker passer han museet.

Der er lignende små samlinger i Herning og Holstebro, men denne lukker snart ned sammen med sygehuset, når supersygehuset i Gødstrup ved Herning åbner. Og så er der et medicinsk museum i København og et sygeplejemuseum i Kolding.

Sygehusmuseet i Randers har vel nok landets største samling af historiske effekter fra et sygehus.

“Vi havde en flok fra den medicinske forening Gaia på besøg, som var rundt i Danmark for at besøge de forskellige museer. Og de sagde, at vi var det største museum, de havde besøgt”, siger Knud Larsen til dinavis.dk.

Museet har åbent de to første tirsdage i måneden fra kl. 14-17 og ellers efter aftale.