Skip to main content

Dokumentar om børn og unges pillemisbrug får nakkehårene til at rejse sig

 
 
 
 
 

TV: At få fat i de smertestillende receptpligtige opioider eller de angstdæmpende benzodiazepiner er nemmere end at bestille en pizza, viser DR´s nye stærke og veldokumenterede miniserie ´Helt væk på piller´. Dokumentaren er skræmmende, men værten engageret og rolig. Dokumentaren er også lykkedes flot med at neddæmpe pillernes potentielle fascinationsfaktor.

Behandlingssteder landet over får flere og flere henvendelser fra unge, som ønsker hjælp til at komme ud af misbrug af receptpligtige opioider som oxycondon, tramadol og benzodiazepin.

At få fat i de smertestillende receptpligtige opioider eller de angstdæmpende benzodiazepiner er nemmere end at bestille en pizza. Det kræver blot et par klik på det sorte net eller endnu nemmere på de sociale medier som for eksempel hjemmesider, Instagram og Snapchat, og kun et par minutter efter kan man forvente, der kommer et bud hjem til én med de ellers særligt receptpligtige mediciner. Det fremgår det af DR’s nye stærke og veldokumenterede miniserie ´Helt væk på piller´.

Af en rundringning foretaget af DR til 47 danske behandlingssteder fremgår, at 40 af stederne melder om stigninger i unge mellem 12 og 30 år, der søger om hjælp til afvænning fra de stadigt mere populære og stærkt vanedannende mediciner.

Og at det ikke blot er behandlingsstederne, som ser spøgelser ved højlys dag, fremgår desværre med al mulig uønskelig tydelighed af en rundtur i Esbjerg, hvor seriens vært Jacob Weil opsøger unge ude i byens natteliv, hvor antallet af børn og unge, der er afhængige af farlig, receptpligtig medicin, er eksploderet, og hvor der allerede har været en række dødsfald blandt de unge, som anser medicinerne som "uskyldige" piller på linje med Panodil.

Fælles for de unge – uanset om selv bruger pillerne eller ej – er, at de anslår, at mindst 75 procent af deres kammerater bruger medicinerne enten til fester eller i det daglige. Og alle kender de nogen, som har gjort det.

Leder af afvænningshjemmet Slusen, Frederikke, bekræfter, at antallet af børn og unge, der misbruger pillerne er stigende:

"Dem der henvender sig er yngre og yngre. Det er mere og mere pillemisbrug. Det er ligesom mere legalt at tage en pille, og jeg er bekymret over, at pusherne i større grad især går efter de unge. Jo yngre jo bedre,” siger Frederikke, der også fortæller, at der i Danmark er meget få behandlingspladser til unge under 18 år:

”Men vi bliver jo jævnligt ringet op af 14-15-16- og 17-årige, som jeg er nødt til at sige nej til, for vi er ikke godkendt til under 18 år. Men det giver mig jo en indikation på hvor unge de efterhånden er blevet,” forklarer hun.  

Typisk startede programmernes medvirkende børn og unge med de uskyldigt udseende piller enten for sjov, for ikke at være anderledes end deres kammerater eller for at flygte fra ubehagelige følelser, angst, mistrivsel og hverdagens pres, fortæller de.

Men nu har de små hvide og ofte meget professionelt indpakkede piller fuldstændigt taget magten fra dem og gjort deres liv til et mareridt af dødsensfarlig afhængighed, viser Jacob Weil, der kommer hele vejen rundt i sine mange forskellige besøg hos misbrugere, danske og internationale forhandlere, private illegale danske pilleproducenter, behandlingshjem og en række andre eksperter.

I 2020 døde 256 mennesker i Danmark på grund af stoffer. Opioiderne alene stod for næsten halvdelen nemlig120 og på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet vurderer man, at mellem 50.000 og 55.000 unge i alderen 15-24 år har problemer med rusmidler i et omfang, der påvirker dagligdagen. Hvor mange der misbruger opioider findes der ikke statistik over. Men på flere af de medvirkende pushere og eks-pushere forstår vi, at mange af dem bevidst går efter børn og helt unge, som hurtigt bliver gode forstået som dybt afhængige kunder.

Én af disse børn er teenageren Victor, hvis forældre gennem en fireårig periode har fundet ham syg og eller døende seks gange af overdoser, siden han som 12-årig begyndte med benzodiazepiner:

”Da jeg fik den første pille tænkte jeg, det her kommer til at løse alle mine problemer. Og mine tanker om ikke at være god nok. Men pludselig tog jeg dem hver dag. Ti om dagen. Man vil hellere have pillen end dem, man elsker,” fortæller Victor, der i dag synes bedrøveligt tynget af skyld og skam.

Hvor seriens første program især handler om de unge brugere, fokuserer det andet program ´Falske stoffer til salg´, især på de ligeledes meget unge forhandlere og producenter, der typisk selv har været eller fortsat er storforbrugere af pillerne.

En af dem, Sylvester var kun 14 år, da han blev storsælger for sin bagmand på Christianshavn Torv i København:

”Det var jo sådan, jeg tjente til mit eget forbrug, og pillerne gjorde, at jeg kunne være ligeglad med andre mennesker og på den måde gøre dem afhængige,” fortæller Sylvester, der især solgte til børn og helt unge.

Af pushernes beretninger fremgår, at en del af medicinerne oprindeligt er udskrevet af læger for så siden på desværre uforklaret vis at blive solgt på det sorte marked. En anden og større del bliver importeret fra udlandet som enten piller eller pulvere, der så videreforarbejdes og pakkes i blisterpakker i Danmark, hvorfor børnene og de unge ikke har nogen mulighed for at vide, hvad deres købte piller reelt består af.

"Man kan putte ting i som forstærker effekten. Og afhængigheden,” forklarer en fabrikant og pusher, der indrømmer, at han en gang, hvor tingene gik for stærkt, kom til at lave en alt, alt, alt for stærk og farlig blanding, som han ikke desto mindre solgte:

”Man aner ikke, hvad man køber,” fortæller han den smårystede vært Jacob Weil, der igennem hele forløbet fungerer rigtigt godt i kraft af sin rolige, hensynsfulde, humoristiske og meget engagerede måde at være tilstede på sammen med sine medvirkende. Børn og unge, der tydeligvis ikke har spor lyst til at løbe om hjørner med ham, selv om det givetvis har været fristende, når samtalerne bevæger sig ind på de mange kontroversielle kriminelle og etisk tvivlsomme emner. I stedet vælger de at betro sig, uden at han synes på nogen måde at misbruge tilliden.

´Helt væk på piller´ er funderet i DR’s radiokanal, P4, der i øvrigt også har lavet en aldeles glimrende podcast serie om børn og unges brug af oxycondon, tramadol og benzodiazepin, ´Under radaren - piller fra helvede´ om fem drenge fra Ribe for hvem, at mødet med de receptpligtige mediciner hurtigt bliver et livstruende bekendskab.

Ifølge dokumentarserien, som i øvrigt er lykkedes flot med at neddæmpe pillernes potentielle fascinationsfaktor, begynder Danmark at få samme problemer som i USA, hvor der dør fem mennesker i timen på grund af de receptpligtige smertestillende og angstdæmpende piller. En præmis som programmet dog ikke beviser og heller ikke har mulighed for grundet manglende, retvisende officielle tal.

Men mindre kan også gøre det, for at høre de unge fortælle om deres og kammeraternes udbredte misbrug er stærk tobak. Og de unges modige beretninger kombineret med eksperternes uforbeholdne vurderinger af, at misbrugere blandt børn og unge ikke blot bliver flere og flere, men også yngre og yngre, har en troværdighed, der får nakkehårene til at rejse sig, da det hele tyder i retning af, at mørketallene er høje, at mængden af børn og unge som mistrives og derfor er til fals for en lille pille er stor, og vi derfor endnu kun har set toppen af isbjerget.

´Helt væk på piller´ kan ses her på dr.dk

Podcast serien 'Piller fra Helvede' kan høres her på DR Lyd