Rapport: Specialkomponeret musik giver bedre fødselsforløb

LYD: Flere hundrede kvinder har allerede født til specialdesignet musik på hospitalet i Herning og nu Gødstrup. En ny evalueringsrapport viser, at den specialkomponerede musik i høj grad har understøttet fødselsforløbet og stemningen på de moderne sansefødestuer.

Derfor bliver musikken nu et fast tilbud til alle hospitalets fødende, og den introduceres allerede halvvejs igennem graviditeten.

På alle fødestuerne på Regionshospitalet Gødstrup giver projektorer og højtalere mulighed for at man kan føde til lokale naturscenarier og specialkomponeret musik. Siden september 2021 har hospitalet desuden haft et samarbejde med lyddesigner Kåre Wulff, som har specialkomponeret lyddesigns til fødestuerne. Disse lyddesigns er lavet til forskellige intensiteter i fødslen og kan blandt andet medvirke til at sænke puls, inspirere til den rette vejrtrækningsrytme og dæmpe stress og angst. Projektet har været støttet af midler fra Region Midt Sundhedsinnovationspulje, og projektets styregruppe har været komponist og lyddesigner Kåre Wulff, antropolog Birgitte Folmann og chefjordemoder Ann Fogsgaard i tæt samarbejde med jordemødre i afdelingen.

Evalueringsrapporten bygger foruden den tematiske analyse af kvalitative data fra de interviewede jordemødre også på interview af en fødende under hvis fødsel lydredskabet blev anvendt, samt Kåre Wulffs erfaringer med at komponere musikken og designe lydredskabet.

Fokus på atmosfæren

Både på fødegangen i Herning og nu i Gødstrup er der i flere år arbejdet målrettet med atmosfære, arkitektur og lyddesign. Hospitalet var blandt de første i verden, der satte fokus på, at atmosfære, miljø og omgivelser på fødestuen har stor indvirkning på den fødendes og partnerens oplevelse og involvering under fødslen.

"På vores afdeling er det helt afgørende at sikkerhed, relationer og atmosfære spiller sammen. Alle tre elementer er vigtige for at skabe høj kvalitet og tryghed for parrene. Vi har derfor arbejdet med at nytænke, hvordan vi i højere grad kan give de bedste forudsætninger for at understøtte kvinden i de varierende intensiteter igennem fødslen og især skabe rum til roen," siger chefjordemoder Ann Fogsgaard.

Virker også under barsel

I første omgang var Kåre Wulffs lydredskaber tænkt udelukkende til anvendelse under selve fødslen, men det udviklede sig hurtigt til også at kunne anvendes på barselsområdet. Den special-designede musik kan nemlig hjælpe i mange andre situationer end bare under fødslen, er erfaringen. 

Det kan Rikke Andersen fra Holstebro tale med om.

Efter en hård fødsel af sønnen Valdemar var der behov for beroligelse af krop og nervesystem – både hos den lille ny og hos de nybagte forældre. Derfor blev de introduceret til lydspor, der var specialdesignet til putte- og amme-situationer. 

"Vi blev introduceret til musikken, så snart vi kom op på barselsgangen, og derfra kørte det stort set uafbrudt i to døgn. Vi fandt rigtig meget ro i det. Det påvirkede både ham og os. Det var en rigtig god oplevelse, og vi kunne mærke at den ro musikken gav os forældre, smittede af på vores søn," siger Rikke Andersen.

Også efter den lille familie er kommet hjem, er den specialdesignede musik blevet brugt flittigt.

"Vi brugte det især de første to dage, og særligt når han skulle sove. Vi kunne mærke, at når han kom tæt på musikken i højtaleren, slappede han helt af og gik ligesom ind i sig selv," fortæller Rikke Andersen, der vil bruge den specialdesignede musik som værktøj også fremover.

 

Forskning

Forskning har allerede vist, at særlige typer musik kan give ro og nedbringe stress og angst. Når nu Fødeafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup udvider brugen af lyd som værktøj, så det også kan bruges i fødselsforberedelsen og til amme- og puttesituationer, er det også med forskere på sidelinjen.

Ph.d. og antropolog Birgitte Folmann har medvirket som forsker på flere forsøg omkring atmosfæredesign og auditiv påvirkning. Hun har desuden bistået som forskningsleder igennem forløbet med lyddesign på fødegangen og ser en klar fremtid og en stærk synergi mellem sundhedsfagligheden og kulturen i form af musik og lyddesign i flere områder af sundhedsvæsnet.

"Lyd og musik er en direkte kanal til vores følelser, sanser og erfaringer og kan anvendes både aktivt og passivt. Selv når den ambiente musik ligger i baggrunden, så er den alligevel virksom. Lydredskabet kan anvendes til at bidrage til at reducere nervøsitet og give et bedre forløb. Lyd kan desuden ændre atmosfæren i rummet og virke som en positiv distraktion mod ubehagelige lyde, der ofte er på et hospital,” forklarer Birgitte Folmann.

Evalueringsrapporten fra projektet på fødeafdelingen understreger, at der fremadrettet er stort potentiale i udbredelse af lignende lydredskaber til andre afdelinger i hospitalsvæsenet, såsom opvågningsstuer, sengestuer med angste og urolige og venteområder.

Det er den fremtidige ambition at finde investorer til at udvikle en app, som kan samle funktionelle lydredskaber til flere områder i sundhedsvæsnet, og som kan tilbydes frit til alle patienter, gravide og fødende.

Det specifikke design

Kåre Wulffs lydredskaber består af forskellige lydspor: Baggrund, dyb ro, roligt åndedræt, stille bevægelse, mere bevægelse, amning, puttesituationer

Podcast og den specialkomponerede musik er gratis og frit tilgængelig på Soundcloud og via Apples podcast