Skip to main content

Ny guide gør det en smule nemmere at være psykiatrisk patient og pårørende

 
 
 
 
 

DIGITALT: Region Hovedstadens Psykiatri har begået et nyt digitalt opslagsværk til patienter og pårørende, Psykiatriguiden, som skal kunne give hjælp og støtte, hvis man selv eller ens nære er akut psykisk syg eller har det psykisk dårligt. 

Den nye guide, som er skabt i samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden og psykiatriens mange interessenter er et ambitiøst projekt. Flere end 80 fagfolk har bidraget til indholdet, ligesom en følgegruppe og syv redaktionsgrupper, sammensat af patienter, pårørende, klinikere og repræsentanter fra interesseforeninger og kommuner, har været med til at skabe guidens indhold og via interviews og workshops identificeret, hvordan sitet skulle se ud, og hvad det skulle indeholde.

I guiden, der handler om voksne patienter, får brugeren blandt andet et overblik over den hjælp og behandling, det er muligt at få i psykiatrien, og hvordan man henvises, og et indblik i de rettigheder, som man som patient og pårørende har. Hertil kommer blandt andet et rimeligt dækkende sygdomsleksikon over 10 psykiske sygdomme og deres behandlinger, gode råd til, hvordan man kan blive inddraget i sit behandlingsforløb, tips til en hverdag med psykisk sygdom, konstruktive ideer til, hvordan man kan tale med andre om sin sygdom, et par vellykkede små ekstra guides til bedre søvn og medicinnedtrapning samt særlig information målrettet pårørende.

”Det skal være nemmere at finde den nødvendige information, når man har brug for hjælp i psykiatrien. Derfor har det har været vigtigt at inddrage alle parter, så vi er sikre på, at Psykiatriguiden møder deres forskellige behov,” siger formand for Social og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, Peter Westermann i forbindelse med lancering af den nye guide.

Også lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Ida Hageman ønsker det nye initiativ velkommen:

”Med den nye guide ønsker vi at gøre al information om psykiske sygdomme, samt hvor og hvordan vi behandler dem i Region Hovedstadens Psykiatri, lettilgængelig for både patienter og pårørende. Samtidig er jeg tilfreds med, at vi med guiden tager fat om emner, der kan være tabubelagte, men fylder meget, når man har en psykisk sygdom. Det gælder emner som seksualitet, ensomhed og afhængighed.”

Det er tidligere og nuværende patienter og pårørende, der har sat rammen for sproget i Psykiatriguiden, så trods det høje antal også professionelle kokke, der har været med til at skabe guiden, er det rent faktisk lykkedes den store redaktionsgruppe at leve op til dens erklærede  ambitioner om at informere i et enkelt og let fatteligt hverdagssprog uden uforklarede kliniske termer og fagudtryk, hvilket kan være alfa og omega for syge patienter og måske stressede pårørende. Ligesom tilhørende små video- og lydklip fra blandt andet intensivt og åbent afsnit, psykiatrisk akutmodtagelse og en ECT-klinik også kommunikerer venligt, nemt og forståeligt.

Guidens sprogbrug er i det hele taget imødekommende og ikke-stigmatiserende og afspejler helt grundlæggende, at Recovery er en i hvert fald ønsket grundpille i behandlingen. At man ikke kun er sin diagnose, men et helt menneske med ressourcer og erfaringer i bagagen, der kan bruges aktivt i ens helbredelsesprocesser.

Journalist Anders Bechgaard, der arbejder som underviser i Region Hovedstadens Psykiatri og har egne erfaringer med psykisk sygdom, er en af dem, der har været med til at skabe Psykiatriguiden. Han har blandt andet skrevet guidens indhold om hverdagen med psykisk sygdom og siger om den for mange meget sårbare situation:

”Jeg tror og håber, at guiden kan være en rigtig stor hjælp, når man sidder i en uoverskuelig situation, som det kan være, når man får en psykisk sygdom. Den kunne i hvert fald have sparet mig for mange frustrationer, da jeg som ung gik rundt og følte mig forkert uden at ane, hvad jeg fejlede. Og så håber jeg også, at guiden kan være med til at gøre det nemmere at tale om psykisk sygdom med sin familie og venner, så vi kan få slået mange af de fordomme ned, der stadig findes om det at have en psykisk sygdom.”

At skabe gennemsigtighed i et komplekst behandlingssystem og på én gang guide både patienter og deres pårørende gennem undersøgelses- og behandlingsforløb i psykiatrien på nettet er ikke nogen nem opgave. Derfor er det også en god ide, at guidens sider i høj grad er renset for forstyrrende farver, fotos og andre former for støjende bling.

Det er også tydeligt, at redaktionen har arbejdet bevidst med at bygge guidens sider op, så de ikke er for uoverskuelige, for hvad redaktionen selv kalder for ’sårbare eller kognitivt udfordrede’. For har man rod i tankerne, skal der ikke være for mange valgmuligheder, og sitet er derfor bygget op af bokse med tilhørende bjælker, der leder til diverse indhold.

Men ikke desto mindre kan man alligevel godt diskutere, om det i tilstrækkelig grad er lykkedes at tilvejebringe en navigation, som er så nem at hitte rundt, at der er grund til at tro, at brugerne vitterlig finder frem til alle de informationer, som de er tiltænkt at skulle have adgang til fra de mange udmærkede skribenter.

For at man ikke skal misse noget, kræver guiden alt andet lige en vis grad af koncentration, en forhåndsviden om, hvad man kan forvente at få og en omhyggelighed, som kan være et problem for netop ’sårbare eller kognitivt udfordrede’ samt patienter og pårørende i krise.

Af samme grund kan det også være vanskeligt trods ihærdige anstrengelser at finde ud af, om det vitterlig kan være rigtigt, at guiden ikke indeholder information om tvangsindlæggelse og tvangsbehandling? Er det udtryk for en for unøjagtig søgning, eller at informationerne ikke stilles til rådighed og dermed redaktionens mulige berøringsangst og manglende transparens? At søgeknappen ikke fungerer (endnu?), gør det ikke nemmere.

Uanset svaret er det for ringe, at oplysninger om tvang ikke fremgår tydligt, da tvang i alle sine former i psykiatrien kan fylde rigtigt meget for både patienter og pårørende - uanset hvor berettiget tvangen måtte kunne være i de enkelte situationer. Ikke mindst i lyset af at 5.686 voksne ifølge Sundhedsstyrelsen fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 blev udsat for en eller flere former for tvang i psykiatrien, mens antallet af tvangsindlæggelser er steget med 50 procent i løbet af de seneste 10 år.

Derfor bør en guide, som denne være meget mere tydelig herom, hvis den skal være brugervenlig og troværdig, og at den ikke er det, gør, at det ellers store, solide og synligt meget velmenende arbejde mister en stjerne. 

Psykiatriguiden kan ses her.

 

Fakta

  • Psykiatriguiden er ikke helt færdig ifølge Region Hovedstaden, men de udestående og informationer til særlige voksne målgrupper vil blive udarbejdet som det første i 2024. Det handler om retspsykiatri, ældre, døve, oligofreni, veteraner, traumatiserede flygtninge, sårbare gravide, seksuelle lidelser, PTSD og spiseforstyrrelser.
  • Når arbejdet med Psykiatriguiden til voksne er afsluttet, begynder et nyt arbejde med at udbygge denne, så den også omfatter børn og unge. Indtil da vil det eksisterende indhold på BUC’s hjemmeside bestå.
  • Der er lavet en indgang til BUC fra Psykiatriguiden - se den her.
  • Projektlederne Mette-Marie Davidsen fra Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden og kommunikationskonsulent Marie Brynskov fra Region Hovedstadens Psykiatri udvikler og skriver guiden.

Regionerne har gjort opmærksom på at der findes en link, hvor emnet tvang beskriveshttps://www.psykiatri-regionh.dk/psykiatriguiden-hjaelp-til-patienter-og-paaroerende/jeg-er-patient-i-psykiatrien/jeg-er-indlagt-/intensivt-afsnit/alt-om-indlaeggelse-paa-et-intensivt-afsnit/tvang-er-altid-sidste-udvej/sider/default.aspx