Fra forskerlingo til lægmandssprog

FORMIDLING: Nogle forskere har det med at slå over i forsker-lingo, når de skal forklare komplicerede emner og begreber i deres forskning. Nu udfordrer Scleroseforeningen dem: Forskerne skal blive bedre til at formidle, så alle kan forstå forskningen.

Scleroseforeningen benytter årets fondsmodtagermøde til at formidle sclerose-forskning bredt ud. De i alt 25 forskerne, som for tiden modtager penge fra foreningen, er også blevet bedt om at præsentere deres arbejde ved et møde for foreningens medlemmer og andre interesserede.

Det sker ved et møde på forskerlingo, men på det andet møde skal forskningen præsenteres i lægmandssprog, så alle kan følge med. Formålet er først og fremmest, at give foreningens medlemmer bedre indblik i, hvad deres penge bliver brugt til, men foreningen vil også gerne være med til at skærpe forskernes formidling, og derfor har Scleroseforeningen med vilje heller ikke begrænset sig til en lille udvalgt skare af dygtige formidlere, fortæller foreningens forskningschef Lasse Skovgaard.

“Præsentationen i år bliver lidt af et eksperiment, for vi har ønsket at give vores medlemmer mulighed for at følge med i alle forskningsprojekterne, og derfor udfordrer vi også forskerne og giver dem mulighed for at øve sig i at formidle deres arbejde og resultater for lægfolk,” siger han.

Nogle forskere er naturtalenter i kommunikation, men for andre kan det være en udfordring at forklare de komplicerede emner og begreber i enkle termer, men hele scleroseområdet vil have gavn af, hvis flere forskere får smag for at formidle deres arbejde i en bred kontekst, mener Lasse Skovgaard.  

“I sidste ende, er det i patienternes interesse, at forskning bliver formidlet på mere end én måde, for jo mere der skrives og tales om sclerose, desto mere opmærksomhed får området, og det er ikke mindst det, vi ønsker vi at understøtte med det nye format,” siger han.

Arrangementet foregår den 31. august, hvor forskerne går på scenen foran et inviteret publikum bestående af 50 medlemmer af Scleroseforeningen, og hvor andre interesserede kan følge med på en virtuel live-streaming. Med 25 præsentationer bliver der tale om et knap syv timer langt arrangement, hvor streamingpublikummet kan gå til og fra de præsentationer de ønsker. Scleroseforeningen vil undervejs observere live-publikummets reaktioner, og efterfølgende evaluere præsentationerne og publikums respons. 

“Det er en lang dag, og vi er spændte på, hvordan det kommer til at fungere. Alle forskerne har været meget positivt indstillet, og vi glæder os til at slå et slag for den brede formidling,” siger Lasse Skovgaard.