Skip to main content

Ny TV2-dokumentar sætter fokus på pårørende til psykisk syge

DOKUMENTAR: For de fleste pårørende til et menneske med psykisk sygdomer det en kæmpe belastning. Hvor stor belastningen egentlig er, fortæller en gruppe forældre om i dokumentarfilmen De pårørende, som får vises på TV2 i aften.

Forældrene i filmen er med i en pårørendegruppe under foreningen Bedre Psykiatri. Gruppen ledes af en psykolog og mødes 10 gange. Filmen følger forældrene møde for møde, hvor vi ser dem både grine og græde – mest det sidste – mens de beretter om, hvordan det er at se et elsket barn lide psykisk, om deres egen sorg og fortvivlelse, og om hvordan de føler sig magtesløse og svigtede af både arbejdsgivere, behandlere og samfund. Det fremgår, at de synes det psykiatriske behandlingssystem sjældent evner at give børnene den rigtige behandling, og at de ser sig selv efterladt på sidelinjen, hvor ingen tager dem i hånden eller gør brug af deres erfaringer. Konsekvenserne for forældrene er ofte så belastende, at de enten går ned med stress, udvikler angst, bliver skilt eller fyret fra deres job.

Det eneste sted, de finder en smule lettelse, er i pårørendegruppen, hvor de finder andre forældre i samme situation, og hvor de kan læsse af og finde trøst. Og som filmen viser, er det også her, at de får hjælp til bedre at kunne leve med deres bekymringer og forestillinger om, hvad barnet kan finde på at gøre ved sig selv i form af selvskade og selvmord.

De fem forældre i filmen har valgt at stå frem med deres oplevelser af at have voksne børn med psykisk sygdom, fordi de har et stort fælles ønske om at sætte fokus på, hvad det vil sige at være pårørende til en psykisk syg datter, søn, mor eller far, bror eller søster. Børnenes diagnoser er i filmen forskellige, men den belastning, forældrene lever med er den samme – at de er bundet til børnene i kærlighed, og at de langt hen ad vejen er ladt alene om at hjælpe barnet.

I oplægget til filmen hedder det, at psykisk sygdom er blevet Danmarks nye folkesygdom nummer et, men at den alligevel fortsat er forbundet med et stort tabu. Filmen er blevet til i det ellers helt tavshedsbelagte terapirum, hvor pårørende til psykisk syge mødes for at lære at leve med deres vilkår. Titlen på filmen er ’De pårørende – når ens barn rammes af psykisk sygdom’, og instruktøren er Vibe Mogensen, der selv er mor til en psykisk syg søn.

Filmen er produceret af Bullitt Film og sendes på TV2 tirsdag den 12. januar kl. 22.25.