| | | | | |
 


Forfatter: Jeg ville gerne fryses ned og tøes op igen til fortsat liv

BØGER: Hundredevis af mennesker fryses i disse år ned i kryogene lagringsanlæg i USA og Rusland, hvor de venter på at blive genoplivet, når videnskaben er i stand til at helbrede dem. Professor og forfatter Steffen Groth, har skrevet roman om nedfrysningerne, som han selv ville vælge, hvis omstændighederne var de rigtige for ham. 

Er det ren Hollywood fiktion, når flere hundreder amerikanere lader sig fryse ned ved hjælp af kryogenteknik i troen på, at man kan nedfryse menneskelige kroppe ved ekstremt lave temperaturer i et begrundet videnskabeligt håb om, at de en dag vil kunne blive genoplivet?

”Nej, det er ikke det rene fiktion og science fiktion. Jeg tror på, at det kommer til at kunne lade sig gøre, men teknologien og videnskaben har endnu ikke løst problemet med optøning og genoplivning. Hvornår dette sker, ved vi ikke, for det kan være i morgen, det kan være længere ude i fremtiden, og det kan være først om 100 år," forklarer Steffen Groth.

Steffen Groth er speciallæge og professor i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, tidligere direktør i Det Internationale Atomenergiagentur og i WHO samt konstitueret dekan ved Aalborg Universitet. Og så har han skrevet masser af spændings- og fantasyromaner. 

"Vi ved, at der arbejdes på fuld tryk for eksempel i USA og Rusland, og at mange rige mennesker tror så meget på det, at de investerer masser af penge i de kommercielle fonde og virksomheders forsøg hermed. Men så længe, at der desværre endnu ikke er frigivet nogen data fra forsøgene, er det naturligvis svært at svare mere præcist,” siger Steffen Groth, der netop har udgivet sin fjerde spændingsroman "Himmelstrasse". Heri lader han en dansk medicinalvirksomhed eksperimentere med at nedfryse og genoptø syge mennesker under skumle og ulovlige forhold i Danmark og i Kina.

I Danmark er det ifølge Steffen Groth forbudt at nedfryse og genoplive mennesker, men de seneste par år har flere danskere været fremme og fortælle, at de for 8.000 kroner har reserveret og købt sig plads til en nedfrysning på blandt andet instituttet Cryonics Institute i Michigan i USA, hvor de i givet fald også senere vil blive frosset ned for en donation på omkring en million kroner. Ifølge Cryonic Institutes hjemmeside har man lige nu på instituttet omkring 200 nedfrosne personer, som afventer genoplivning. Patienterne kommer fra blandt andet USA, Frankrig, Norge, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Australien, Schweiz og Kina.

At lade sig fryse ned er således heller ikke en tanke, som er fremmed for Steffen Groth:

”Jeg vil gerne fryses ned. Hvis omstændighederne er de rigtige, ville jeg da gøre det forudsat selvfølgelig, at problemerne med teknologierne for nedfrysningen og ikke mindst optøningen var løste og kommet på plads,” siger han, der i "Himmelstrasse" lader et medicinalselskab komme tæt på løsningen i form af genetisk manipulering og en eksisterende og levende mus, som hvert år i den nordamerikanske natur lader sig nedfryse af vintermånedernes frost for så om foråret at genopstå som enhver anden sund og rask mus.

Når et menneske fryses ned med henblik på genoptøning eller genoplivning, tappes kroppen først for blod, herefter fyldes en kemikalieblanding ind i kroppen, og kroppen fryses ned til minus 196 grader i isolerede beholdere med flydende nitrogen. Hver uge hældes der ny flydende kvælstof i cylinderen for at bevare den lave temperatur, og kroppene vender med hovedet ned af, sådan at potentielle uheld ikke vil kunne medføre, at hovedet tør op før kroppen.  

Men de mennesker, der i dag betaler i dyre domme for at lade sig fryse ned på denne måde, har dog ifølge Steffen Groth ingen garanti for, at de nogensinde bliver tøet op:

”Som læge vil jeg sige, at det er en utrolig spændende medicinsk udfordring at forsøge at finde ud af, hvordan man kan nedfryse og optø mennesker til live igen. Hvis det kunne lade sig gøre, og jeg for eksempel var uhelbredeligt syg og havde håbet om at kunne blive behandlet engang i fremtiden, ville jeg da måske nok gerne tage imod et sådan tilbud. Faktisk tror jeg, at der er mange, som også er glade for livet og gerne vil leve, som vil gøre dette. Det er jo et elementært ønske at ville fortsætte livet. Et basalt overlevelsesinstinkt,” siger Steffen Groth og fortsætter:

”Men inden da skal videnskaben have fundet ud af, hvad man skal gøre ved, at alle væv og de biologiske membraner, som omgiver cellerne, ødelægges under nedfrysningen. Vi skal have fundet frem til de teknikker, som kan hindre dette, og jeg synes, at meget tyder på, at det ikke er spor usandsynligt med den udvikling, som vi ser i disse år inden for blandt andet genteknologi, at vi på et tidspunkt nok skal nå frem hertil,” mener Steffen Groth, der også ser for sig, at nogle mennesker vil lade sig fryse ned alene af den grund, at de gerne vil opleve fremtiden:

”Raske mennesker vil kunne vælge at leve deres liv af flere perioder, afbrudt af nedfrysningsperioder. På den måde vil de kunne komme til at opleve fremtiden af flere omgange. Måske det især vil være attraktivt for unge og uafhængige mennesker at rejse en tur ind i fremtiden. For os ældre, som har flere relationer også i de ældre aldersklasser, vil det måske nok især være i forbindelse med sygdom, at nedfrysningerne vil være relevante,”  siger Steffen Groth, der i givet fald forestiller sig, at hans hustru måske så vil deltage i nedfrysningen, så de senere også kan blive genoplivet sammen.  

Læs også vores anmeldelse af "Himmelstrasse"