Kan en orkesterdirigent lære læger at lede et team?

BØGER: En dirigent kan lære sundhedspersonale om nonverbal, men effektiv kommunikation, så de bliver bedre til at lede og arbejde i team i akutte situationer. Det mener den dansk kirurg Randi Beier-Holgersen og dirigenten Tue Larsen, som er gået sammen om at bevise hvordan.

Efter at have forsket, skrevet ph.d og lavet blogs og videoer herom, har de nu også skrevet en bog, som fortæller om deres fælles arbejde. Bogen hedder "Aktiv Ledelse - Kirurgen & dirigenten" og er udkommet på FADL’s forlag.

Tue Larsen og Randi Beier-Holgersen er begge ledere i arbejdssituationer, hvor de hurtigt må fokusere på, hvad der er praktisk gennemførligt. I begge professioner skal der tages afgørende beslutninger foran holdet under tidspres. Og resultatet af beslutningerne ses og høres. Der er kontant afregning.

Når kirurgen opererer, skal hun træffe afgørende beslutninger for patienten, og nogle gange skal de træffes meget hurtigt og uden mulighed for debat og diskussion. Tilsvarende må dirigenten træffe sine beslutninger foran orkesteret for at løse opgaven bedst muligt, og hvor vilkårene er de musikere, der er i orkesteret. Koncerten er på torsdag, og det skal spille. 

”Der er ikke meget mulighed for at diskutere under operationen, det skal bare fungere. Alle kirurger har deres egen lille kirkegård bag sig – de véd, hvor meget der er på spil i de beslutninger, de tager,” forklarer Randi Beier-Holgersen, der sammen med Tue Larsen har fokus på, hvad de betegner som tydeligt lederskab. De har afholdt adskillige kurser om emnet, hvor de har hjulpet ledere og medarbejdere med at træde i karaktér og kommunikere stærkt foran deres team. 

Randi Beier-Holgersen er speciallæge og overlæge i kirurgi og klinisk lektor ved Københavns Universitet og har gennem adskillige år varetaget den kirurgiske speciallægeuddannelse. Hun er hovedkursusleder i kirurgi og har som formand i diverse uddannelsesudvalg og råd været med til at udarbejde blandt andet målbeskrivelsen for den kirurgiske speciallægeuddannelse. Hun har desuden Master of Health Professions Education og er forsker med mere end 40 videnskabelige publikationer bag sig. Ture Larsen er dirigent, gennem adskillige år kunstnerisk leder og dirigent for orkestret Copenhagen Art Ensemble, der er støttet af Kunstrådet. Han har dirigeret mange hundrede koncerter, radiotransmissioner og studie-indspilninger i ind- og udland og forsvarede i 2018 på Nordsjællands Hospital sin ph.d.-afhandling "Conducting the Emergency Team – Focus on Leadership", som Randi Beier-Holgersen var hovedvejleder på.

Som mangeårig lektor, kursusleder og uddannelsesansvarlig har Randi Beier-Holgersen bred erfaring som kursusdesigner, underviser og facilitator. Men de største resultater for sine kursister synes hun ifølge bogen "Aktiv Ledelse" at se, når sundhedspersoner lærer af dirigenter, hvordan de kan bruge non-verbal kommunikation, når de skal træde i karakter som teamleder i en akut situation. Kompetencer, som læger i modsætning til dirigenter ikke lærer gennem deres studier, hvorfor de tit er utrænede, uvidende og bange herfor.

”En orkesterdirigent kan lede og koordinere musikere med nonverbal kommunikation, eksempelvis holdning, gestik, kropssprog, øjenkontakt og nærvær.  Og de nonverbale ledelsesteknikker, som en orkesterdirigent bruger, kan bidrage til at styrke den lægefaglige ledelse og gennemslagskraft i akutte situationer,” fastslår Randi Beier-Holgersen, hvis synspunkter støttes af Ture Larsens ph.d., som i det hele taget er afsættet for de to skribenters beskrivelser af, hvordan dirigentens musiske og dirigentens ledelseskundskaber kan anvendes konkret og praktisk i den kliniske hverdag, når akutte situationer byder på kogepunkter, hvor hurtig og aktiv ledelse er nødvendig.

Ifølge Randi Beier-Holgersen har unge læger typisk slet ikke lært at udfylde fire af de syv lægeroller, som Sundhedsstyrelsen ellers har defineret, at de skal kunne. Roller, som nemlig hverken trænes i det kliniske arbejde eller på medicinstudiet, nemlig rollerne som samarbejder, leder, professionel og kommunikator.

Aktiv ledelse er ikke en bog fuld af tips og hacks, men forfatterne gennemgår minutiøst, hvordan de underviser deres kursister i at træde i karakter foran et team ved blandt andet at flytte fokus fra deres egne følelser og fornemmelser til projektet. Læseren hører, hvordan kursisterne lærer at håndtere egne mentale udfordringer, fjerne overflødig støj, der kan forstyrre budskaberne og om, hvordan de i det hele taget kan få kroppen og ikke mindst øjnene til at skabe nærvær og direkte kommunikation til teamet.

Aktiv ledelse er ifølge forfatterne, der ikke er store fans af ledelsesteoretiske buzzwords som for eksempel high end performance facilitering, appreciative inquirypsykodynamisk gruppeforståelsepositiv psykologiden lærende organisationprocesteori,, psychological safety, versatil, proaktiv og agil ledelse, tiltænkt læger, sygeplejersker, sundhedsprofessionelle og andre relevante professioner, hvor der er brug for, at man bliver bedre til at lede i tilspidsede situationer.

Randi Beier-Holgersen og Ture Larsen: "Aktiv Ledelse", er udkommet på FADL’s forlag, 294,00 kroner