Broderi af Karoline Ebbesen

Medicinsk Museion præsenterer overset kvindelig skizofren kunstner

UDSTILLING: Den paranoide, skizofrene danske kunstner Karoline Ebbesen blev først mange år efter sin død i 1936 indskrevet i den danske kunsthistorie. Medicinsk Museion giver nu mulighed for at få øjnene op for hendes talent og mangfoldige kunstneriske virke som led i festivalen Golden Days i de første uger af september måned. 

Kvindelige kunstnere har ikke altid fået anerkendelse af deres samtid. Og derfor har den årligt tilbagevendende kulturhistoriske festival i København, "Golden Days", i anledning af Dronning Margretes regeringsjubilæum i år under temaet Queens dedikeret Golden Days til en lang række markante kvindeskikkelser, der har sat et særligt aftryk på historien. Festivalen byder på flere end 200 arrangementer i form af debatter, udstillinger, foredrag, workshops, byvandringer, fester, forestillinger, koncerter, performances og filmvisninger skabt i samarbejde med blandt andet mere end 100 museer, kulturhuse, biblioteker, biografer, teatre og koncertsteder. Festivalen foregår fra den 2. til den 18 september rundt omkring i Storkøbenhavn 

Om behovet for at hylde kvindelige pionerer med og uden krone inden for dansk kunst, kultur, politik og videnskab op igennem danmarkshistorien, udtaler arrangørerne bag Queens blandt andet:  

”I fem årtier har landets anden kvindelige regent stået i spidsen for Europas ældste kongehus, og hun har tilmed givet sin formelle velsignelse til landets to første kvindelige statsministre. Fortællingerne om kvinder, der har skabt forandringer i fortiden – den anden halvdel af historien om man vil – er dog ofte temmelig få, lavmælte og underbelyste. Men hvorfor er det svært at få øje på kvinderne i danmarkshistorien? Fyldte det andet køn vitterligt ingenting, eller er det os, der skal fjerne splinten i øjet og mane kvinderne frem igen? Går vi glip af alt for meget skønhed, viden og foranderlighed, fordi vi for tit ser på kulturhistorien som en kønnet kanonliste i stedet for et sammensurium af stemmer, værker og bedrifter?”

Arrangørerne har valgt at kaste lys på blandt andre kunstneren Karoline Ebbesen, der heller ikke fik sin samtids anerkendelse, men tilbragte størstedelen af sit liv som psykiatrisk patient på Sct. Hans Hospital, hvor man ovenikøbet på et tidspunkt forsøgte at hindre hende i at udøve sin kunst.

Karoline Ebbesen blev født i 1852 og blev første gang indlagt på Sankt Hans Hospital 13. marts 1885, kort efter at to af hendes tre søskende døde med knap et års mellemrum. Hun blev fast patient i juni 1887 og blev til sidst i 1892 overført til langtidsplejeafdelingen.

Ifølge Karoline Ebbesens lægejournal led hun blandt andet af seksualiserede vrangforestillinger, spiseforstyrrelser og aggressiv adfærd, men blev mere rolig omkring 1897 og kunne arbejde på sygehusvaskeriet. Det var omkring samme tid, at hun begyndte at opfinde sine egne sprog, indrette sit værelse med forskellige materialer og producere broderier, håndarbejde og - fra 1917 - kolorerede tegninger. Kunstværkerne lavede hun af de materialer, hun kunne få fat på i hospitalet. Igennem den kreative skabertrang udtrykte hun sine indre oplevelser og alternative virkelighed. 

Hendes læge, P. Dich, bemærkede i sine notater, at da hun blev forbudt at udøve sine kunstneriske aktiviteter, nægtede hun at udføre sit vaskearbejde. Omkring 1920 tog hun angiveligt på i vægt og blev stadig mere ikke- kommunikerende. Senere, i 1922, erklærede hun, at hendes navn var "Queen Abil". Karoline Ebbesen døde af kræft på Sankt Hans Hospital i 1936, efter næsten 50 år på hospitalet, som i dag har en samling af hendes flere end 100 værker på sit museum.

På Medicinsk Museions arrangement den 17. september vil museumsinspektør Anne Dorthe Suderbo fra Sct. Hans Hospitals Museum fortælle om Karoline Ebbesens liv, hendes samtids syn på og behandling af psykiatriske patienter samt hendes værker. Medicinsk Museions konservator og tekstilformidler Amalie Suurballe Schjøtt-Wieth vil desuden lede en workshop, som tager udgangspunkt i Karoline Ebbesens broderede værker, og hvor deltagerne vil blive præsenteret for nogle af hendes teknikker indenfor broderi, patchwork og syning 

Læs mere om festivalen Golden Days Festival QUEENS.

 

 

Fakta om Karoline Ebbesen

  • Karoline Ebbesen blev født på Møn af guldsmedesvend Holger Wilhelm E. (1826-53) og tandtekniker Jutta Dorthea Marie Cecilie de Linde (1828-1908). Familien flyttede en del og gennemlevede skiftende kår.
  • Hun havde en overvældende omfangsrig produktion i løbet af sine kunstnerisk aktive år fra midten af 1880’erne, hvor hun blev indlagt på Skt. Hans Hospital og til sin død i 1936. I samtiden blev hendes udtryk dog ikke anerkendt ud over en meget snæver kreds. 
  • Karoline Ebbesen blev første gang indlagt som 32-årig på Kommunehospitalet. Efter at have været udskrevet i omkring et år, blev hun i 1886 indlagt på Skt. Hans Hospital. Her tilbragte hun resten af sit liv, kun afbrudt af længerevarende ophold hos moderen de første år.
  • I journalerne fra de tidlige år anføres en voldsom splittelse mellem en indre og en ydre verden, mellem en stærk erotisk drift og et underdanigt forhold til et selvopfundet hierarki af præster, mytologiske figurer og nogle af de troende, hun kendte fra sin jævnlige kirkegang.
  • Gennem mange år udførte Karoline Ebbesen en del af sine kunstneriske arbejder i tekstil, men hun udtrykte sig lige så gerne ved at skrive, tegne og male samt gennem spontant arbejde med stumper af papir, karton og stof, ofte i kombination.
  • I årene 1912-13 nedlagde hospitalet forbud mod, at hun beskæftigede sig med sin kunst. Men hun fortsatte og iscenesætte sig selv, snart som en inkarnation af jomfru Maria eller Maria Magdalene, snart som indbildt gravid eller den baby, der aldrig fik sin moders fulde opmærksomhed.
  • Karoline Ebbesens rige indre liv, tilsyneladende uforståeligt for omgivelserne, medførte en kunstnerisk produktion, der både kan ses som et ubevidst, men rendyrket udtryk for modernistisk kunst og som et opgør med det kvindesyn, der er blevet praktiseret med hård hånd i behandlersystemet.
  • Den lange indlæggelse var en nødvendighed for hende for så vidt, som der uden for hospitalets mure hverken var plads til hende eller hendes kunstneriske udtryk.
  • I 1970 blev der afholdt en udstilling af Karoline Ebbesens værker på museet ved Skt. Hans Hospital. Udstillingen, der vakte en overraskende stor interesse, medførte, at flere læger, psykologer og kunstnere fik øjnene op for hendes talent.
  • I 1987 udkom et udvalg af hendes tekster i bogen Caroline Ebbesen 1852-1936.