Yderst diskutabelt bidrag til fløjkrig mellem læger og stofskiftepatienter

 
 
 
 
 

BØGER: Har du problemer med dit stofskifte, er du nødt til selv at tage ansvar for din egen sundhed og hverdag, hævder forfatterne bag en ny bog om stofskiftesygdomme, hvori de blandt andet – baseret på egne udfordringer – forsøger at guide til naturlig behandling af stofskiftesygdomme. Men bogen er præget af udokumenterede og anekdotiske kliniske oplevelser.

”Er du træt og drænet for energi? Har du kun overskud til at gøre de mest nødvendige ting på jobbet, i hjemmet og i fritiden? Har du svært ved at overskue tingene, og bliver du let ked af det? Føles dit hoved som en candyfloss, kan du ikke huske fra næse til mund, og har du svært ved at koncentrere dig? Har du fået vægtproblemer, og er din hud blevet slap og løs og håret tyndt og skørt? Og dine muskler trætte og ømme?” spørger forfatterne, Else Marie Juhl Thomsen og Inger Mann Forbes, der mener, at svaret på elendighederne typisk skal findes i problemer med stofskiftet. 

Else Marie Juhl Thomsen, der besidder en HD og en BA i filosofi, og som har specialiseret sig i afdækning af succesfuld adfærd, som hun tidligere har udgivet bøger om, og ph.d., naturapath og indehaver af en klinik med speciale i naturlig behandling af stofskifteproblemer, Inger Mann Forbes, står bag den nyligt udgivne bog ´Få styr på dit stofskifte´. 

Og ifølge bogen kan ubalancer i stofskiftet kureres med et skønsomt mix af blandt andet livsstilsforandringer, diæter, fysiske øvelser og kosttilskud af forskellig lødighed, hvis man da ellers er parat til selv at tage et nødvendigt ansvar for eget helbred og hverdag.

Selv har Inger Mann Forbes for lavt stofskifte på grund af stofskiftesygdommen Hashimotos thyreoiditis, mens Else Marie Juhl Thomsen har for højt stofskifte. Lidelser som de to forfattere på ingen måde står alene med, for flere og flere danskere oplever problemer med stofskiftet, som enten bliver for højt eller for lavt. De nøjagtige årsager hertil er endnu ikke fastlagte, men mere end to tredjedele af alle, der oplever stofskiftesygdomme, lider af autoimmune stofskiftelidelser som eksempelvis Graves eller Hashimotos, som kan være vanskelige at behandle, og derfor gør det svært for de ramte at få en velfungerende hverdag.

´Få styr på dit stofskifte´ hjælper til at gå bag om symptomerne og angiveligt finde den bagvedliggende årsag til problemerne, forklarer forfatterne, der desuden fortæller, hvordan man bliver diagnosticeret og i otte trin giver inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man kan sammensætte og gennemføre en individuelt tilpasset selvbehandlingsstrategi, som bringer stofskiftet i balance, sådan man igen kan få sin energi tilbage: 

"Uanset om du har højt eller lavt stofskifte, og uanset om du er diagnosticeret eller blot har en fornemmelse af, at dit stofskifte er ude af balance, vil du finde svar og god vejledning i bogen. Bogens behandlingsstrategi tager udgangspunkt i naturlig behandling og bygger bro til konventionel behandling. Behandlingsstrategien kan kombineres med stofskiftemedicin,”siger forfatterne, der i deres bog påtager sig ikke så lidt af et ansvar for rigtig mange mennesker ved at lade læserne forstå, at netop de har knækket koden for behandling af stofskiftesygdomme. 

Sygdomme og ubalancer i stofskiftehormonerne udsprunget af skjoldbruskkirtlen er nemlig ikke kun afgørende for eksempelvist vores velbefindende, vægt, funktion i tarme, lever, kredsløb, hjerte og i det hele taget overlevelse. Sygdommene kan også være udfordrende, da der ofte ikke er nogen entydig facitliste for lægevidenskabens behandlinger. Der er findes ikke én optimal behandling til hver respektiv stofskiftesygdom, som passer alle, og for eksempel ses det ikke sjældent, at en medicinsk behandling fører til udvikling af en anden stofskiftesygdom. For eksempel kan medicinsk behandling af et for lavt stofskifte føre til, at patienten i stedet udvikler et for højt stofskifte.

Om konventionel behandling af stofskiftesygdomme og dermed også om baggrunden for deres egen bog, skriver forfatterne for eksempel:

"I dag er der overvejende tale om symptombehandling, og den egentlige årsag til stofskifteproblemer adresseres sjældent. Det er med stor sandsynlighed grunden til, at så mange mennesker får nedsat deres livskvalitet og arbejdsevne betydeligt, når de får en stofskiftelidelse. Mantraet, der går gennem hele denne bog, er derfor: Det er årsagen til symptomerne, der skal findes og fjernes. Først da kan der komme styr på stofskiftet." 

Og følger man bogens råd, er der ifølge forfatterne 'en stor chance for, at man kan reducere sit behov for medicin, eller måske helt undgå at bruge medicin, når man behandler årsagen til sin stofskiftesygdom: 

"En af udfordringerne for den konventionelle behandling er, at problemer med stofskiftet viser sig ved mange forskellige symptomer, heriblandt træthed, nedtrykthed, manglende evne til at tænke klart, hårtab, fordøjelsesproblemer, ømme muskler og led, samt ved at symptomerne ofte dukker op som en kaskade af dårligdomme. Bliver du primært behandlet på symptomniveau, risikerer du, at kun en del af problemet behandles. Et dårligt stofskifte kan eksempelvis være årsagen til en depression, og så er det stofskiftet, der skal behandles – ikke depressionen, som blot er et symptom. Et dårligt stofskifte kan også føre til forhøjet kolesteroltal og hjerteproblemer. Også her er det stofskiftet og ikke kolesterolet (symptomet), der skal behandles," skriver Else Marie Juhl Thomsen og Inger Mann Forbes, 

Og nogle læsere vil da givetvis også opleve ´Få styr på dit stofskifte´ som et godt værktøj, en god og enkelt formidlet ven der tager i hånden, klæder på, og guider til et bedre liv ved hjælp af gode konkrete råd til at få det bedre.  

Men andre vil af gode grunde i stedet kunne læse bogen som et yderst diskutabelt bidrag til den fløjkrig, der desværre i dag hersker i Danmark mellem på den ene side speciallæger og Sundhedsstyrelsen og på den anden side meget utilfredse og højlydt kritiske patienter, som mener, at stofskiftepatienter i Danmark fratages optimal behandling.  

Else Marie Juhl Thomsen og Inger Mann Forbes hører tydeligvis til den kritiske fløj, som Forbes ovenikøbet har gjort til sit erhverv. Ingen af delene er der selvfølgelig noget galt med som sådan. Og bogen har da også gode takter i forhold til at forsøge at forklare, hvad stofskiftesygdom består i og kan betyde for de enkelte. Og generelt at råde til mindre stress, sund mad og søvn er ubestrideligt god og sund fornuft. Ligesom at gode råd til en harmonisering af immunforsvaret i sig selv også kan være på sin plads. 

Men når man som Forbes her opfordrer til at genvinde magten over sit eget helbred ved for eksempel at udråbe blandt andre gode og sunde ting som rug, kartofler, tomater, nødder, mandler, linser og bønner i alle former til fjenden til fordel for et hav af kosttilskud, alskens indvolde fra dyr og kokosolie – og i øvrigt anbefaler det at banke sig selv forskellige steder i hovedet som nærmest kuren mod stress, så skurer det gevaldigt. Og det samme gør det, når forfatterne forsikrer, at deres bog bygger på anerkendt evidens og forskning. Hvor er for eksempel den alment anerkendte evidens for, at vegetarkost helt bør droppes? 

Derfor kan man med god grund frygte, hvad ´Få styr på dit stofskifte´ kan føre til af håbløse og endnu mere ukonstruktive konflikter mellem læger og patienter i forhold til stofskiftesygdomme, som netop i forvejen ofte kræver et ekstra tæt læge-patientsamarbejde samt hyppige opfølgninger for overhovedet at komme under den medicinsk kontrol, som potentielt kan være forskellen på liv og død på grund af flere alvorlige følgesygdomme. Følgesygdomme som forfatterne stort set ignorerer betydningen af i deres iver efter at få fastslået, at det er immunforsvaret, der skal behandles og ikke stofskiftesygdommen og dens følgesygdomme som for eksempel blodpropper, osteoporose, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og hjertearytmi. 

Og det er faktisk rigtigt ærgerligt, for selv om stofskiftesygdom er at regne som en kronisk folkesygdom, så eksisterer der forbløffende lidt lødig og nemt forståelig patientrettet information om disse ofte meget komplekse lidelser, hvis behandlinger sjældent er velegnede for velmenende, men autodidakte regimer, personlige erfaringer og udokumenterede og anekdotiske kliniske oplevelser.  

Else Marie Juhl Thomsen og Inger Mann Forbes: ´Få styr på dit stofskifte´ er udkommet på Politikens forlag og koster 300 kroner

  • Oprettet den .