Bedre Psykiatri udgiver overskuelig overlevelsesguide til pårørende

BØGER: Antallet af psykisk syge er vokset markant de senere år, og både syge og pårørende rapporterer tilsvarende stigende vanskeligheder med at finde vejen frem til den rigtige hjælp i de regionale og kommunale systemer. Det forsøger Bedre Psykiatri nu at råde bod på i et forståelig og meget overskuelig guide.

I pårørendeforeningen Bedre Psykiatri har sundheds- og socialarbejdere og andre med psykologfaglig baggrund mange års erfaring med at rådgive og hjælpe pårørende. Foreningen har nu samlet sine bedste råd i en lille overskuelig og gratis bog til nye medlemmer, Pårørendeguiden, som skal hjælpe de pårørende med de mange udfordringer, som man kan stå overfor, når en nærtstående bliver psykisk syg.

Når pårørende til psykisk syge bliver inddraget, er der massiv evidens for, at der er en betydelig større chance for, at den syge bliver hurtigere rask, og det er derfor en national faglig og politisk målsætning, at pårørende skal være en del af behandlingen af psykisk syge. Alligevel sker det ofte ikke. Hertil kommer, at en survey udarbejdet af Bedre Psykiatri viser, at hvor 33 procent af de pårørende i 2018 følte sig tilstrækkeligt inddraget i den syges behandling, så er dette tal faldet til cirka 23 pct. i 2022.

Så at blive inddraget kan være svært for en pårørende, og det samme kan sorg og magtesløshed, når man skal håndtere sine udfordringer som pårørende ifølge organisationen, som udtaler i forbindelse med lanceringen af den nye bog:

”I Bedre Psykiatri ved vi, hvor opslidende det er at finde rundt i psykiatrien og prøve at hjælpe én, der er ramt af psykisk sygdom. Vi kender og forstår sorgen, frygten og frustrationerne.”

Pårørende guiden hjælper derfor blandt andet med at finde rundt mellem de mange afdelinger og myndigheder i psykiatrien og med at forstå og bruge den pårørendes rettigheder. 

At man ikke kan gå ud fra, at disse rettigheder for nogle af samfundets mest sårbare patienter og deres pårørende respekteres i sundhedssystemerne, fremgår desværre med al mulig tydelighed af guiden. Faktisk i et omfang så man tænker, at måske en guide slet ikke er nok til at gøre i en forskel i et system, hvor der så oplagt mangler ressourcer og husrum, men måske også nogle gange hjerterum.

Men det ændrer dog ikke ved, at guiden er sprængfuld af konkrete råd, som man ikke behøver at læse fra start til slut, men som man kan springe rundt i efter behov hjulpet af en udførlige indholdsfortegnelse og en god ordliste henholdsvis i guidens start og slut. 

Været der selv

Har man ikke selv prøvet at være nær pårørende til en psykisk syg er det ifølge Bedre Psykiatri svært at forstå, hvor hårdt det er, og guidens er derfor udgivet af mennesker, som selv har været der og derfor forstår: 

”Med guiden forsøger vi at hjælpe dig, der er pårørende, til at få en lidt lettere hverdag. Vi ved, at ingen af vores råd er relevante for alle. Men vi håber alligevel, at du finder et afsnit, som giver dig ny viden og lidt bedre muligheder for at komme videre fra en fastlåst situation. Eller som hjælper dig med at finde trøst i en håbløs hverdag. Uanset hvor kaotisk, uoverskuelig og fortvivlet din hverdag ser ud, så husk, at langt de fleste mennesker med psykisk sygdom får det bedre, og at der for langt de fleste pårørende er lys for enden af tunnelen,” kritiserer de pårørende bag guiden, som fortsætter: 

”Mange pårørende har et stort behov for hjælp. Det kan fx være til at håndtere de svære følelser eller mere konkret hjælp til at finde den rigtige støtte til den, der er syg. Desværre er det offentliges hjælp til pårørende usystematisk og varierende,” lyder det i guiden, som har særskilte kapitler i forhold til om man er pårørende til et sygt barn eller en voksen.

Men da hjælpen til pårørende er variabel og svingende helt ned til ikke-eksisterende, redegør guiden også for den personlige assistance, som man som pårørende kan få hos Bedre Psykiatri i form af blandt andet telefonisk rådgivning, deltagelse i lokale samtalegrupper og onlinekursus for pårørende.

”Vores professionelle pårørenderådgivere er eksperter i at rådgive
om pårørendes udfordringer. Rådgiverne kan hjælpe dig, når du er overvældet af sorg eller magtesløshed, og når du har brug for konkrete råd til at håndtere dine udfordringer som pårørende,” lover foreningen, der har lokalafdelinger i hele landet, som arrangerer for eksempel foredrag og samtalegrupper for pårørende, der her kan få hjælp til at forstå ikke kun sygdommen, men også systemet samt møde andre pårørende.

Én ting mangler

Guiden er let forståelig, meget overskuelig og synes at være on top med hvis ikke alle, så de fleste af de mange og alvorlige forsinkelser, benspænd og bureaukratiske trakasserier, som pårørende alt for ofte skal slås med i en underfinansieret og forsømt psykiatri. Én ting mangler dog, og det kan undre, nemlig hvad stiller man dog op, når en voksen pårørende ikke vil have hjælp, men måske er så syg, at en tvangsindlæggelse er påkrævet?

Sidste år blev flere end 3.000 patienter tvangsindlagt, men hvordan finder man som pårørende ud af om det er nødvendigt? Hvordan tackler man den svære balance mellem at bevare relationen til den, der er syg, men ikke sygdomserkendende og så samtidig stå bag forsøget på en tvangsindlæggelse? Et kæmpe dilemma for pårørende som guiden også burde rådgive om.

Bedre Psykiatri sender i afgrænset periode guiden gratis til alle, der melder sig ind i Bedre psykiatri. Det koster 250 kroner om året at være medlem. 

Man kan melde sig ind og få bogen HER 

Guiden fås også HER

  • Oprettet den .