Endelig en brugbar og behjertet bog om brystrekonstruktioner

 
 
 
 
 

BØGER: Indtil nu har det været urimelig vanskeligt at finde god og kvalificeret information om rekonstruktion af bryster i forbindelse med brystkræft. Ny bog af danske fageksperter og berørte kvinder råder flot bod herpå.

At få fjernet eller rekonstrueret et bryst eller ligefrem to er ikke en one-size-fits-all-operation. Det er et gennemgribende indgreb, som kræver et individuelt, tilpasset forløb, som er afhængigt af såvel fysiologiske, sociale og psykiske faktorer, hvis man vil nå frem til den type rekonstruktion, der er bedst for den enkelte kvinde, fastslår speciallæge i plastikkirurgi, ph.d., tidligere overlæge og klinisk lektor på Aarhus Universitetets Hospital, Charlotte Weile i sin netop udkomne bog ´RE: Konstruktion´:

”Det er mit håb, at mange kvinder vil kunne spejle sig i fortællingerne og samtidig se, at der i et rekonstruktionsforløb ikke findes nogen drejebog, man kan bladre i for at finde ud af, hvor man selv hører til. Rekonstruktionerne og mastektomierne er lige så forskellige som kvinderne selv,” fortæller Charlotte Weile, der skriver, at hun i sit arbejde med kvinders rekonstruktioner i forbindelse med brystkræft både som kirurg og som menneske har lært noget vigtigt:

”Jeg lærte, at nogle gange er den dyrebareste viden den, man kan få fra mennesker, som har stået samme sted. I løbet af mine over 20 års erfaring i den plastikkirurgiske verden stod det mig mere og mere klart, at kvinderne i konsultationsrummet hver især har en viden, som kun de kan overlevere. De har gjort sig nogle erfaringer, som er værdifulde for andre kvinder, og som rækker langt ud over selve det kirurgiske indgreb. Erfaringer med at få en livstruende sygdom, med at blive mere bekendt med sundhedsvæsnet, end man ville ønske, og med at opleve ens livsfortælling gå i stykker. Re:konstruktion er blevet til, fordi kvindernes fortællinger ikke må gå tabt i konsultationsrummet, men bør deles med andre brystkræftramte kvinder og deres pårørende.” 

Der findes altså ingen nemme og entydige svar på, hvad der er rigtigt ifølge Charlotte Weile, og den bedste løsning for én kvinde er ikke nødvendigvis den bedste løsning for en anden, og i bogen lader Weile da også intet mindre end 51 forskellige kvinder komme til orde med deres meget forskellige og dybt personlige fortællinger om, hvordan netop de har oplevet at få fjernet og/eller rekonstrueret et eller begge bryster: 

”Bogen har været længe undervejs, også lang tid før jeg vidste, at mine tanker skulle munde ud i en bog. På et tidspunkt skulle det være en fotobog med en smule tekst til at understøtte billederne. Men da jeg interviewede kvinderne, oplevede jeg, at kroppen ikke så let lader sig adskille fra de levede erfaringer. Derfor skulle deres historier foldes ud, hver og én, fortæller Weile, hvis interviews alle er fulgt op af meget tydelige, men også nænsomme fotos af kvindernes ansigter og overkroppe udført af fotograf Marie Hald. 

Hvad er årsagen til, at de har lige netop den rekonstruktion, de har i dag, hvordan har forløbet været, og hvilke forhold og tanker ligger bag beslutningen og det kosmetiske resultat, er nogle af de spørgsmål, som kvinderne, men også bogens eksperter besvarer. Dels ved altså at lade os se og høre de enkelte kvinders historier om trinene i forløbet før, under og efter en rekonstruktion, men også ved for hver enkelt kvinde at gøre rede for lige netop hvilken operationstype, denne har fået. Det er pædagogik og anskuelsesundervisning af høj klasse, for man er virkelig – også som lægmand – meget, meget klogere på rekonstruktionsforløb og de forskellige operationsteknikker og metoder efter at have læst bogen.

Og det er faktisk nødvendigt at forstå rekonstruktionsforløb og de hermed forbundne mulige valg og beslutninger for at være i stand til i samråd med kirurgerne at træffe den bedste beslutning for én selv. For rekonstruktioner er ikke alene ofte en barsk omgang, men som det også fremgår af bogens prisværdigt ærlige fotos og tekster omkring de kosmetiske resultater af rekonstruktionerne, så kan de også gå helt galt, eller ikke blive som man kunne ønske sig – eller måske ligefrem forvente.

Blandt de medvirkende kvinder er også en god håndfuld, som enten helt eller blot foreløbigt har valgt ikke at ville have en rekonstruktion. Nogle tør ikke, andre finder det helt unødvendigt, og andre igen orker ikke flere behandlinger efter allerede at have gennemgået måske både operation, kemo-, stråle- og hormonterapi.

For de medvirkende kvinder er der tydeligvist et før og et efter mastektomi og rekonstruktion, og det er forskelligt, hvordan de oplever det at få fjernet og rekonstrueret et eller begge bryster. Det samme gælder i forhold til, hvordan det påvirker deres respektive kropsopfattelse, identitet, seksualitet og samliv.

Men, pointerer bogens eksperter, et rekonstrueret bryst er ikke et nyt bryst, men en erstatning af det, som var. En efterligning der ikke fungerer på samme måde som et bryst. Det kan ikke amme, følelserne kan være gået tabt, det kan have en anden farve eller på anden måde ikke ligne det raske brysts form og størrelse. 

Fælles for så godt som alle kvinderne er dog, at de ikke har fortrudt, at de har begivet sig ud i operationerne. Ikke engang Stina har fortrudt, selvom hun ikke føler, at de nye bryster er en del af hende, men blot er ’noget som er der’:

“Der er nedsat følelse i huden, specielt på det bryst, der er lavet af væv og fedt fra min mave. Selvom det er halvandet år siden, 
har jeg stadig ikke ret meget følelse i det. Og så er de ikke ens, fordi det ene er lavet med et implantat, og det andet er lavet med fedt fra maven,” forklarer Stina, som ikke desto mindre er glad for, at hun
 med dem kan ligne andre kvinder.

´Re: Konstruktion´ viser meget fint, hvordan brystkræft, behandling og rekonstruktion påvirker kvinders krop, sind og identitet, og der kan ikke herske tvivl om, at mange kvinder i alt for mange år har haft alt for svært ved at få de nødvendige informationer, erfaringer og indsigter, som kvinder og eksperter her så flot deler ud af.

Det er simpelthen godt, at bogen er skrevet. Ikke fordi der er en opskrift på, hvordan et rekonstruktionsforløb bør se ud, men fordi kvinderne og deres fortællinger er så forskellige, men også så præcist fremstillede, at bogen er egnet til at såvel kvinder med brystkræft, deres pårørende og måske også egen læge vil kunne have udbytte af at læse den i god ro og orden.   

Charlotte Weile: ´RE: Konstruktion´ er udkommet på GAD's forlag og koster 399,95 kroner

  • Oprettet den .