Skip to main content

Skam har også en destruktiv skyggeside. Katja Balslev Nielsen mener, at fagprofessionelle, der skammer sig, ofte hemmeligheds-stempler de hverdagssituationer, hvor de oplever, at de har fejlet, hvilket kan være med til at mindske empatien for patienter og klienter.

Sundhedsvæsnets medarbejdere skal slippe skammen løs

 
 
 
 
 

BØGER: Skam er et menneskeligt vilkår, som vi er nødt til at forholde os til, for skammen er i bedste fald en følelsesmæssig stopklods, der kan hjælpe os til ikke at krænke andre. Skammen skal med både dens sunde, men også usunde egenskaber på dagsordenen blandt andet i sundhedsvæsnet, mener dansk forfatter bag en ny bog om skam i professionelle relationer.

Hver dag går tusinder af offentligt ansatte sundhedsarbejdere på arbejde med et ønske om at gøre en forskel for dem, der har brug for hjælp. Men mange er tynget af skam, når de føler, de ikke kan slå til, og ikke ved ikke, hvad de skal gøre med skamfølelsen, fremgår det af den nye bog "Skam i professionelle relationer".

Bogen, der er skrevet af foredragsholder, forfatter og områdechef for udvikling af beskæftigelsesområdet Katja Balslev Nielsen, undersøger skammens væsen i håb om at kunne at støtte mennesker, der arbejder professionelt med at hjælpe andre, hvad enten det er som socialrådgiver, pædagog, mentor, misbrugsbehandler, terapeut, læge eller sygeplejerske med at forstå, hvorfor det er vigtigt ikke blot at forholde sig reflekteret til sine egne skamfølelser, men også til hvordan skammen spiller en rolle for de mennesker, man hjælper. 

For vi skammer os alle sammen i større eller mindre grad ifølge Katja Balslev Nielsen, der opfordrer de fagprofessionelle sundhedsmedarbejdere til ikke at putte skammen i skammekrogen, men i stedet forholde sig til den og dernæst lære at bruge den konstruktivt, så man ikke brænder ud eller bliver følelsesmæssigt afstumpet. Når skammen bruges på en sund og konstruktiv måde, kan den nemlig være både opløftende og relationsopbyggende mener forfatteren: 

”Skammens fænomenologi er empirisk universel, f.eks. i form af, at kinderne blusser op, øjnene slås ned, og hovedet bøjes, når vi oplever skammen. Dette er en udtryksmåde, som er “indbygget” i den menneskelige natur og kulturelt uafhængig," forklarer Katja Balslev Nielsen, der understreger, at det til gengæld er de skamudløsende faktorer, som er afhængige af tid, kultur og sted

”Det kan godt være, at det er vores kultur, der bestemmer, hvad vi skammer os over, men selve skammen er medfødt og sikrer vores overlevelse, fordi den netop er moralsk," skriver forfatteren, der også kalder skammen for et “moralsk gyroskop”, som uden tanker eller ord signalerer "moralsk overtrædelse", når man mærker, at man ikke lever op til sine egne standarder.

Men selv om skam altså rummer en række gode og signifikante egenskaber, der gør, at vi reagerer, når andre bliver gjort uret, og som afholder os fra selv at handle ondt, så har skam også en destruktiv skyggeside ifølge Katja Balslev Nielsen, der mener, at fagprofessionelle, der skammer sig, ofte hemmeligheds-stempler de hverdagssituationer, hvor de oplever, at de har fejlet, hvilket kan være med til at mindske empatien for patienter og klienter:

”Det kan være skamfuldt ikke at kunne magte sine arbejdskrav, og derfor må vi have et undersøgende blik på skammen og skabe rum for den, så den ikke bliver ødelæggende for os eller vores faglige dømmekraft. For når skammen får rigtig fat i os, kan vi miste vores engagement. Vi bliver hårde og lukker af følelsesmæssigt for at passe på os selv. For skammen har mange ansigter. Når vi er påvirket af meget skam, er vi sjældent særlig medfølende over for os selv eller andre.”

Katja Balslev Nielsen skelner dog mellem skyld og skam, således at skyld er den ubehagelige følelse, vi får, når vi har gjort noget forkert. Hvorimod skam er den følelse, vi får, når vi ikke bare oplever, at vi har gjort noget forkert, men at vi er forkerte:

”Nogle gange kan vores arbejde føles som at være en del af et eventyr. Vi har et kald og et ønske om at gøre en forskel, men det er ikke altid så ligetil. Vi kommer ud for mange følelsesmæssige og psykiske udfordringer og forhindringer undervejs på rejsen, ligesom helten i eventyrene gør. Det kræver mod og ikke mindst noget eller nogen, der kan hjælpe os med at bekæmpe eller takle disse forhindringer. Jeg håber derfor, at denne bog kan bidrage med viden, indsigter og redskaber, som kan hjælpe dig med at se skammen i øjnene, når du møder den i praksis, så den ikke slår dig omkuld i processen,” siger Katja Balslev Nielsen, hvis bog indeholder mange og rigtig gode øvelser, som man selv kan udføre for på den måde at få et mere bevidst og frisat forhold til egne ophobede skamfølelser. 

Katja Balslev Nielsen skriver nemt og forståeligt om, hvordan skammen med dens forskellige aspekter og komponenter på én og samme gang kan være både en sund menneskelig følelse, men også en nådesløs giftig og livsdræbende sygdom for sjælen. Ligesom bogen, som er forankret i psykologisk, filosofisk og sociologiske forskning og ekspertise, giver en lang række teoretiske og konkrete eksempler på, hvor galt det kan gå, når skammen ignoreres, og den derfor bliver giftig og er destruktiv for den professionelle relation. 

"Skam i professionelle relationer" tager ikke som sådan stilling til de politiske, økonomiske og ledelsesbestemte rammer, der skal til for, at forråelsen og den skadelige skam får lov at trives. Bogens ærinde er i stedet at hjælpe den enkelte professionelle til bedst muligt at arbejde med egen skam samt at forstå andres skamfølelser under de vilkår, som er givne, for således at blive bedre til at navigere og mestre de faglige og følelsesmæssige udfordringer, der ellers kan æde sjæle op. Det gør den fint og forståeligt.

Katja Balslev Nielsens ambitioner om at kaste sit lys på skammens væsen i hjælperprofessionerne og på de skader, som de senere års plejehjemsskandaler har vist, at fagprofessionelle kan udføre, hvis de fanges i skammens giftige sider, er al ære værd. Og hendes tankesæt er interessant. 

Selv hvis man stiller sig kritisk overfor forfatterens vurdering af skam som den i så høj grad afgørende prisme at se professioneller relationer igennem, er det alligevel forfriskende og tankevækkende at få begrebet skam endevendt og gennemanalyseret, som det sker her. Og for nogle professionelle vil bogen og dens øvelser formentligt kunne være en øjenåbner.

Katja Balslev Nielsen: "Skam i professionelle relationer" er udkommet på forlaget Samfundslitteratur og koster 259 kroner

  • Oprettet den .