| | | | | |
 


Første danske lærebog om spiseforstyrrelse er befriende udogmatisk

 
 
 
 
 

BØGER: Selv om spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder,  BED, har fået internationalt klinisk og forskningsmæssig opmærksomhed, er Danmark sakket helt bagud, fremgår det af en ny fagbog, som forsøger at rette op på de mangelfulde behandlingstilbud for både børn og voksne, som overspiser i anfald.

Når Danmark er bagud i forhold til både diagnosticering og behandling af BED, kan det blandt andet ses ved, at der indtil nu ikke har været specialiseret behandlingstilbud til børn og unge med BED på trods af, at gruppen af patienter formentligt er lige så stor som gruppen af børn og unge med anoreksi og bulimi, konstaterer tre førende danske forskere og behandlere af spiseforstyrrelser i ny bog "BED En lærebog om Binge Eating Disorder" om spiseforstyrrelsen, der ofte starter i barndommen.

Opråbet, som også er en fagligt handlingsanvisende lærebog, er skrevet af psykolog og specialist i psykoterapi, faglig direktør i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser, Birgitte Hartvig Schousboe, psykolog og seniorforsker i Region Midtjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, psykiatrien samt lektor ved Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet, Loa Clausen og professor og specialeansvarlig overlæge ved Syddansk Universitet, Center for Spiseforstyrrelser ved psykiatrien i Region Syddanmark og afdelingen for hormonsygdomme ved Odense Universitetshospital, René Klinkby Støving. Alle tre har arbejdet med at behandle spiseforstyrrelser hos børn og voksne i en årrække inden for både psykiatri, somatik og privat praksis.

”Det har være lærerigt for os som forfattergruppe at gå et spadestik dybere i litteratur og praksis på feltet, men også skræmmende. Tænk, at der indtil nu ikke har været specialiseret behandling til børn og unge, som typisk i stedet tilbydes hjælp til vægttab. Det vidner om, at de to store felter overvægtsbehandling og spiseforstyrrelsesbehandling ikke har formået at mødes og dele viden om årsager, karakteristika og behandling. Vi mener, at det er vigtigt, at det sker fremover, idet holdninger om, at sundhed er forbundet med BMI inden for normalområdet, og følgelig, at overvægtige bør tabe sig, udfordres af holdninger om, at dette fokus kan være stigmatiserende og bidrage til et dårligt selvbillede,” kritiserer forfatterne, der forklarer BED således:

”BED karakteriseret ved tilbagevendende episoder af overspisning, hvor personen spiser en usædvanligt stor mængde mad inden for et kort tidsrum (oftest en halv-en time – maksimum to timer). Overspisningerne skal forekomme minimum en gang om ugen over en periode på flere måneder. En overspisningsepisode forekommer inden for en afgrænset tidsperiode, hvor personen har en følelse af kontroltab over spisningen, spiser markant mere eller anderledes end normalt samt oplever, at han/hun ikke kan stoppe spisningen eller kontrollere, hvad eller hvor meget der indtages. Overspisningerne er forbundet med et betydeligt ubehag og er ofte efterfulgt af negative følelser såsom skyld og væmmelse. Personen er betydeligt forpint af overspisningerne eller forringet i personlig, familiemæssig, social, uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig funktionsniveau,” skriver forfatterne, der illustrerer sygdommen blandt andet gennem en mand i 30’erne, som har kæmpet med BED det meste af sit liv:

”Han er veluddannet og har altid været fysisk aktiv, udadvendt og vellidt. Samtidig har han bag facaden kæmpet med overspisninger og heraf følgende vægtøgning – ca. 70 kg – i løbet af de sidste 10 år, op til at han startede i behandling. Ved den indledende vurdering havde han haft 45 overspisninger den sidste måned med tydelig følelsesregulerende funktion. Da han sluttede i behandling efter 25 uger, havde han ikke haft overspisninger den sidste måned.”

Ved udgangen af 2021 forventes BED ifølge forfatterne at blive implementeret i det danske sundhedsvæsen efter pres fra WHO. Det vil sige, at BED går fra at være klassificeret som ”anden spiseforstyrrelse” til at klassificeres på lige fod med anoreksi og bulimi:

”Det er en landvinding for de mennesker, der har kæmpet med dette i årevis, og nyttigt for udviklingen af mere målrettede behandlinger. BED er en spiseforstyrrelse, og selvom overvægt kan være en følge af overspisningerne, er vægten ikke det egentlige problem. Problemet er netop overspisningerne, og BED bør behandles som en spiseforstyrrelse, ikke som et vægtproblem. Derudover er BED sandsynligvis den spiseforstyrrelse, som flest lider af, hvorfor den fortjener sin egen plads i debatten,” fastslår forfatterne, som påpeger, at BED er en meget ensom sygdom. En patient fortæller herom:

”Overordnet set er det en spiseforstyrrelse, der gør dig ekstremt alene, og jo mere alene du bliver, jo mere fylder spiseforstyrrelsen, jo mere forstyrret bliver dit forhold til at spise, jo mere overspiser du, og så bliver du jo større, så føler du dig mere socialt alene, og når du gør det, så bliver du mere spiseforstyrret – så det er en klo i nakken, som får hårdere og hårdere fat, og som fjerner dig fra stort set alt det, som er dig.”

Hvor mange børn og voksne som lider af BED, og hvor mange der kan forventes at skulle behandles, når sygdommen får sin egen selvstændige diagnose, er der ifølge bogens forfattere ingen, der ved med sikkerhed. Men store europæiske og amerikanske studier viser, at en-fire procent af befolkningen på et tidspunkt lider af BED, ligesom andre studier viser, at forekomsten stiger til otte procent blandt ældre populationer og svært overvægtige og helt op til 10-50 procent blandt de mennesker, der søger vægttabsbehandling. Svenske og norske studier finder, at BED målt på et bestemt tidspunkt varierer fra 0,6-1,5 procent for kvinder og 0,0-0,2 procent for mænd i aldersgruppen 15-30-årige, når vurderingsgrundlaget er kliniske interviews.

”Bruges livstidsprævalenserne på 1-4 procent på danske forhold, vil det svare til, at 58.000-233.000 personer på et tidspunkt i deres sene ungdoms- eller voksenliv vil opleve at lide af BED,” fastslår forfatterne der også blandt andet omtaler et dansk spørgeskemastudie, som at 3,6 procent af de 16-årige danske piger og 1,2 procent af drengene rapporterer symptomer svarende til BED. Tal som er i overensstemmelse med internationale fund for unge:

”Sundhedsprofessionelle har generelt vanskeligt ved at spotte BED hos deres patienter, og mange med BED er ikke selv klar over, at de har en spiseforstyrrelse. Oftest henvises de til vægttabsinterventioner eller behandling for deres komorbiditet som f.eks. depression. Det kan dog se ud til, at stigmatiseringen omkring overvægt og årsagerne hertil gør det vanskeligt at få en åben snak om den enkeltes forhold til mad og krop, inklusive spørgsmål om overspisningsepisoder.”

Men hvis BED skal kunne identificeres og behandles, er det nødvendig med mere aktiv screening og udredning ifølge forfatterne. Et opsøgende diagnostisk arbejde, som de vurderer også bør ses i lyset af at BED patienter er forholdsvist nemme at hjælpe:

”Det er et felt, som er fyldt med energi, dynamik og stærke følelser. Når de professionelle rammer sættes med åbenhed, faglighed og respekt, arbejder personer med BED målrettet, åbent og ærligt og går all in på at arbejde terapeutisk på trods af ofte voldsomme forhistorier og svære følelser. Det er skamfuldt at have overspisninger, særligt i en kultur som vores, men der er en parathed til at komme ud af isolationen og få hjælp, som er berigende for alle parter. Det kan være en svær rejse, det er bestemt ikke nemt, men det kan lade sig gøre. Efter målrettet spiseforstyrrelsesbehandling kan langt de fleste blive fri af overspisningerne og ende med at være, om ikke venner med deres krop, så mindre i krig med den.”

 "BED En lærebog om Binge Eating Disorder" er den første lærebog på dansk om BED, og som sådan er den et befriende udogmatisk værk skrevet af eksperter, som ikke bare hypper egne fagkartofler, men som blot insisterer på, at BED er en spiseforstyrrelse som skal have sin egen plads i diagnosesystemerne, en sygdom som er nødt til at trække på relevant viden fra forskning i såvel  spiseforstyrrelser som i overvægt for at sundhedsvæsnet således vil kunne blive i stand til at give personer med BED effektiv og veldokumenteret diagnostik og behandling uden, at patienterne falder ned mellem to stole eller helt drukner i debatten om overvægt – uanset om patienterne er børn eller voksne.  

Hvordan behandling til børn og unge med BED præcis skal udformes, er ifølge forfatterne nyt land, men bogen her giver en grundig og klar gennemgang af den internationale litteratur på området, og forfatternes egne bud på hvordan denne kan omsættes i klinisk praksis forekommer velargumenteret og meget konkret, hvorfor bogen også må kunne læses med stort udbytte ikke kun af fagpersoner, der arbejder professionelt med mad, vægt og spisning, men også af mennesker der lider af tvangsoverspisning samt deres pårørende. Som lærebog er BED et konstruktivt stykke pionerarbejde, som mange vil kunne have glæde af at læse.

BED - en lærebog om Binge Eating Disorder er udkommet på Hans Reitzels Forlag. Pris: 300 kr.