| | | | | |
 


Sverige har gjort det rigtige under coronakrisen ved at beskytte frihed

BØGER: Den individuelle frihed trues af pandemier, og Sverige har handlet rigtigt ved at beskytte denne frihed overfor samfundets indgreb og begrænsninger, fastslår svensk journalist i ny bog. Han er heller ikke er enig i, at Sverige har haft en større dødelighed end andre europæiske lande.

At Sverige har en næsten tre gange større dødelighed per indbygger end Danmark og en endnu højere  dødelighed end de øvrige skandinaviske lande Norge, Finland og Island, er ikke afgørende for den svenske journalist og forfatter Johan Anderberg, som netop har offentliggjort sin nye bog "Flocken", hvori han forklarer den svenske corona-strategi. En strategi, som han erklærer som den korrekte i et land, som han mener i forvejen er karakteriseret ved begrænsninger for det enkelte individ og hvis frihed, han vægter tungest – også under en pandemi.

Hvis man vil forstå den svenske corona-general Anders Tegnells opsigtsvækkende håndtering af covid-19 skal man ifølge Johan Anderberg forstå den svenske Beijing-influenza i 1993-94. Den kostede lige så mange svenskere livet, som den nuværende coronaepidemi har gjort. Også dengang var der ingen indgreb:

"Trods de høje dødstal og trods belastningen af sundhedsvæsnet faldt Beijing-virussen ned i den kollektive glemsel. Som epidemier plejer at gøre. Men Anders Tegnell, som selv arbejdede som læge dengang, husker den,” fortæller Johan Anderberg, som afdækker det politiske spil i Sverige gennem pandemiens første år, hvor den svenske strategi har vakt forundret opmærksomhed i resten af verden.

Og den svenske strategi er ifølge Anderberg ikke noget tilfælde, men et klart og bevidst valg. I marts 2020 i Sverige var man helt på det rene med, at pandemien ville koste menneskeliv:

”Med så mange inficerede mennesker, som der er nu i Sverige, vil infektionsspredningen finde sted. Vores samfund er ikke meget forskelligt fra Italien eller for den sags skyld Kina, så hvorfor skulle det ikke sprede sig blandt os?” lød vurderingerne dengang blandt de svenske sundhedsmyndigheder, som ikke desto mindre valgte at forholde sig passivt, selv om Anders Tegnells e-mail-boks bugnede med spørgsmål og anmodninger om råd.

Konturerne til, hvad der skulle blive Sveriges kontroversielle plan for at imødegå coronavirusset, blev altså skabt af en lille håndfuld eksperter i disse dage ifølge Anderberg, der også fortæller, hvordan det blev epidemiologer og statistikkere og ikke mikrobiologerne med speciale i virusser,  der herefter fik overladt magten og den største indflydelse på det svenske Smittskyddsinstitutet. 

Det var de store linjer, der interesserede de svenske sundhedsmyndigheder med Anders Tegnell på kommandobroen, hvor fokus i den nationale smittebekæmpning blev på en afvejning af borgernes individuelle frihed overfor befolkningens - flockens - risici og tryghed. En frihed, der ifølge Johan Anderberg bl.a. har stor værdi for de børn, som har kunnet gå i skole, til fritidsaktiviteter og se deres venner.

Sundhedspolitiske overvejelser og prioriteringer, som førte til en strategi, der grundlæggende hviler på statslige anbefalinger fremfor forbud. En strategi, som har ført til, at Sverige beskyldes for at spille russisk roulette med sin befolkning, men som også ifølge Anderberg betyder, at det globale samfund har fået en ’kontrolgruppe’, som man kan undersøge som et hvert andet lægemiddel for her ved at finde ud af, om forbud eller frivillighed virker bedst. At det er frivillighed, er Anderberg ikke selv i tvivl om.

Anderberg er således heller ikke nogen fan af de frihedsindgribende mundbind, som han opfatter som amerikanske venstrefløjskrav overfor forhenværende præsident Trump, hvis pandemistrategier, han i højere grad er på linje med. For Johan Anderberg er Sveriges strategi altså den suverænt rigtige måde at håndtere corona-virusset – trods landets over 14.000 døde og over en million registrerede smittede og en hård tredje bølge af corona her i foråret. Frihed for borgere og erhvervsliv er vigtigere end tryghed for sygdom og især ældre menneskers død ifølge Flocken, som det svenske filmselskab, FLX, nu har købt rettighederne til.

Johan Anderberg: Flocken, er udgivet af Bonniers forlag og koster 389 kroner på Saxo.dk