| | | | | |
 


Varm og klog bog om angst fra Hjernemadsen

 
 
 
 
 

BØGER: Psykiater og forfatter, Peter Lund Madsen, forsøger i ny bog at afdramatisere unges angst samtidigt med, at han tager angsten, som han selv har lidt så meget under, dødsens alvorlig. Den komplekse manøvre er der kommet en varm og klog bog ud af.

Inden for de seneste 15 år er der sket mere end en fordobling i antallet af angstdiagnoser hos børn og unge. En stigning, som ikke er set hos voksne, men som formentligt skyldes en blanding af øget fokus på diagnosticering og vores moderne samfunds- og livsstilsforhold, skriver psykiateren Peter Lund Madsen i sin nye bog "Når børn og unge får angst", som er blevet til i samarbejde med blandt andet en række danske speciallæger i børne-ungepsykiatrien. Heriblandt Rikke Engelbrecht, specialist i klinisk børneneuropsykologi, og speciallægerne i børne-unge psykiatri, Marianne Breds Geoffroy, Lis Raabæk Olsen og Jeppe Plesner. 

Ifølge Peter Lund Madsen kan nutidens hyppige forekomst af angst fremprovokeres af blandt andet de unges store frihed og de mange muligheder for sejre og nederlag, som giver en følelse af, at alt afhænger af én selv kombineret med en generelt mere fragmenteret og flimrende verden:

”Nu om dage kan det være rigtigt svært at finde sin værdi som menneske. Da jeg var ung, præsenterede den mentale frustration hos børn og unge sig oftere gennem utilpasset adfærd, hærværk og ballade, end den gør i dag, hvor den for en stor dels vedkommende kanaliseres ud som angst.”

Når forekomsten af angstdiagnoser hos børn og unge er højere nu end tidligere, kan en bidragende årsag således ifølge Peter Lund Madsen også være, at angst simpelthen er blevet tidens sprog for unges mentale frustration. At angsten i den kultur og tid, vi lever i, er den mest acceptable og på mange måder også mest hensigtsmæssige måde at bære sin mentale frustration på:

”Desuden lærer man af hinanden. Den mentale smerte har et sprog, en måde, den typisk og tilpasset tiden udtrykker sig på. Hvor det tidligere handlede om isolation, utilpasset adfærd og hærværk, handler det nu i højere grad om angst. Jeg tror ikke, det er sværere at være menneske i dag. Men når man har det dårligt, så har man det dårligt på en anderledes måde, end de havde det i gamle dage,” skriver Peter Lund Madsen.

Men at angst er blevet et moderne udtryk for unges frustrationer betyder dog ikke, at sygdommen bør negligeres, advarer Peter Lund Madsen:

”Det faktum, at flere bliver diagnosticeret med angst, ændrer ikke på angstdiagnosen i sig selv, det betyder ikke, at ”der skal mindre til” for at få diagnosen. Angst i en styrke, der kvalificerer til en angstdiagnose, er fortsat en pinefuld tilstand, der indebærer risiko for udvikling af komplikationer,” skriver Anders Lund Madsen, der understreger, at angst ikke er hverken hysteri, ondt i pjækketarmen eller et resultat af dårlig opdragelse.

At angst er en reel udfordring for såvel barnet eller den unge som for deres forældre understreges i bogen ved en stribe meget kyndige interviews med børn, unge og deres forældre, som viser angsten i al dens gru og rædsel, når den forhindrer de ramte i at gå i børnehave og i skole, i at være sammen med kammerater i fritiden og nogle gange i at gå udenfor hjemmets fire døre eller blot stå op af sengen. Både børn og forældre deler ud af deres forfærdelige erfaringer med angstens benspænd og giver råd om vejene til vellykkede behandlinger og samarbejder med skoler, sundhedspersonaler og institutioner.

Anders Lund Madsen lægger i kraft af sine grusomme beretninger om de erfaringsramte børn og unge og deres forældre ikke skjul på, hvordan disse kan blive fanget i et helvede på jord, som er absolut behandlingskrævende, hvis ikke de ramte skal køre helt ud over kanten. Men samtidigt er hans bog også et forsøg på at berolige de unge og deres forældre ved at afdramatisere den omend vanvittigt ubehagelige, så alligevel ikke helt så alvorligt lammende angst, som han ser udbredt hos børn og unge i dag:

”Angst kan være pinefuld, men den er ikke farlig i sig selv, og den kan i langt de fleste tilfælde styres eller overvindes. Der er behandlingsmetoder og gode og dygtige mennesker, som kan hjælpe. Men det er ikke det eneste. Tiden går, hjerner modnes, og vi bliver med alderen bedre til at forstå verden og os selv. Er man et barn eller ungt menneske, der plages af angst, eller er man tæt på et barn eller ungt menneske, der plages af angst, så garanterer jeg, at der er håb forude.”

At angst, bekymring og uro fylder for meget i vores dagligdag, er ifølge Lund Madsen forventeligt og naturligt, for vores hjerner er skabte til at være bange, og angst er en overlevelsesmekanisme, som vi alle har brug for, men som kan være svær at kontrollere for de af os, som er født med en bekymret hjerne:

”Ja, angst er for en stor dels vedkommende medfødt. Min tendens til bekymring og angst er medfødt. Min hjerne er skabt til at være bekymret. Det er sådan, det skal være. Menneskehedens overlevelse afhænger af, at der fødes mennesker med nervøse hjerner. Hvis alle blev født ubekymrede, uden nogen form for frygt og bæven, ville det hurtigt ende helt, helt galt. Vi mennesker må ikke være ens. Vi skal være forskellige, vi har alle vores rolle at spille, og der er brug for os alle sammen,” erklærer Lund Madsen, der selv har måttet kigge sin angiveligt medfødte angst i øjnene, siden han var en lille dreng, men som har lært at acceptere den som sit livs grundvilkår og i kraft heraf også har lært at styre dens værste hærgen:

”Men den nervøse energi er der stadig. Den flakser rundt i mit sind som en helt og aldeles overflødig uro. Jeg er altid bekymret. Hvis der ikke er det ene, så er der noget andet. Altid, hver evig eneste dag i hele mit liv. Bevares, der kan have været et par dage uden ængstelse engang i senfirserne, men de konstante bekymringer har indtil videre været en livsomstændighed for mig. Jeg kan også stadig blive grebet af irrationel angst med hjertebanken, svimmelhed og snurrende fornemmelser i armene. Ofte kommer den, inden jeg skal holde foredrag, men nogle gange kommer den også helt ud af det blå. Følelsen af kropslig uro og en vag fornemmelse af, at ”nu sker der noget dårligt”. Men det er fuldstændig i orden. Angsten er ikke dominerende, jeg lever godt med denne minimale udfordring, og alle har deres.”

Der er noget utroligt opmuntrende ved Lund Madsens snit på angsten som en forudsætning for artens og fællesskabets overlevelse: Nogle er født til at være dumdristige og vilde, andre til at være bekymrede og forestille sig alt det værste, der kan ske. De frygtsomme, som har fået hjerner, der skeptisk kan påpege fejl, når dumdristige planer bliver lagt frem, har en mission i forhold til fælleskabet. Hjerner, som er disponeret til at udvikle angst findes kort sagt, fordi der er brug for dem, mener han:

”Tendensen til bekymring og angst er medfødt. Den udspringer fra hjernen og ikke fra fortrængte konflikter. Når din datter eller søn har en ængstelig tilgang til tilværelsen, er det ikke din skyld. Det er medfødt og har ikke noget med opdragelsen at gøre. Du har ansvar for, hvordan du håndterer det, men ikke for at det er opstået. Tilsvarende er det ikke min mors og fars skyld, at jeg er bekymret, og de har hjulpet mig til at kunne leve godt med det," skriver Lund Madsen og fortsætter:

"Men hvad med mig selv? Er der overhovedet ikke noget, jeg selv kan gøre for at undgå alle disse bekymringer og angsttilstande? Svaret på dette spørgsmål er i det store og hele: Nej, der er ikke en mirakelkur, der bare kan få dem til at forsvinde, men man kan lære at leve med dem. Personligt gør jeg, hvad der kan og skal gøres for at leve med mit bekymrede sind,” skriver Lund Madsen, der påpeger, at overgangen fra en lettere bekymringstendens over en decideret ængstelig tilgang til livet og frem til en tilstand, hvor en diagnose kan komme på tale, er glidende, men samtidigt også understreger, at man skal skaffe sig hjælp, hvis angsten begynder at nedsætte livskvaliteten i væsentlig grad.

"Når Børn og Unge får Angst" er en gave til de angste og deres forældre. Der er ingen quick fixes, ingen smarte life-hacks, men i stedet hjælpsomme, refleksioner, bunkevis af håb og en masse varmende livsklogskab fra en udpræget empatisk humanist, som kender til livet med angst fra sit professionelle arbejde såvel som fra egen krop, og som herefter er nået frem til:  At nok er angst forfærdeligt, men hvis man forstår den, og hvis man giver den unge hjerne ro til at udvikle sig færdig og iøvrigt får hjælp til at tøjle sine angstplagede fortolkninger af verden, hvis det bliver for slemt, ja så kan angsten være til leve med - til at leve godt med. Og iøvrigt så går et angstanfald over, og man dør man ikke af det. 

Faktisk bliver man i godt humør af at læse bogen, som må kunne virke som blid balsam på urolige hjerner, angste sjæle og bekymrede forældre, som hermed får mulighed for at erstatte skamfølelser med en forståelse af angstens væsen samt ikke mindst også chancen for at se et eller flere lys forude.

Peter Lund Madsen: Når børn og Unge får Angst,  er udkommet på Lindhardt og Ringhof og koster 229,95 kroner