| | | | | |
 


Ny fin bog til unge med depression

 
 
 
 
 

BØGER: Ny bog om depressioner blandt unge mellem 18 og 25 år er en god hjælp til at få stillet diagnosen depression, hvis det er en sådan, der er i spil -  og i øvrigt også til at komme af med den igen.

At få en depression som barn eller unge kan skyldes mange forskellige forhold, men uanset vil den få betydning for den unges sociale relationer, livskvalitet og måske uddannelse og senere arbejdsliv. Derfor er det vigtigt, at en depression bliver opdaget i tide, så den unge kan få behandling så hurtigt som muligt, og så sygdommen ikke udvikler sig til en svær depression. Og her kan journalist Tea Sletveds og overlæge og professor i psykiatri Maj Vinbergs nye fælles bog "Bogen om depression, Hvordan du som ung kommer igennem depression og får det godt igen" være en ven i nøden. Både for de ramte børn og unge samt for deres forældre, for hvem bogen også rummer særlige afsnit fra symptomer og diagnose til livet efter den overståede depression.

Depression sker hvert år for tre-fire procent af alle unge under 25 år. En depression udspiller sig meget forskelligt fra person til person. Derfor kan den også være svær at opdage – både for en selv og for venner, kæreste og familie. Om hvorfor det kan være særlig vanskeligt at nå frem til en depressionsdiagnose, når det er tweens eller teenagere under 18 år, som depressionen rammer, forklarer de to forfattere blandt andet, at sygdomsbilledet hos de unge kan være helt forskelligt fra voksnes: 

”De kan nemlig godt umiddelbart se ud til at fungere i skolen, hvor de deltager både fagligt og socialt, fordi de kører på en rutine, de kender og kan. Men de falder fuldstændig sammen, når de kommer hjem, fordi kræfterne er brugt op. Her opfører de sig overbelastede og udkørte, hvilket kan vise sig i irritation, tristhed og manglende lyst til noget som helst. Humøret kan svinge fra time til time, og følelserne kan være voldsomme,” skriver de og fortsætter:

”Mange større børn eller helt unge får meget fysiske symptomer i begyndelsen af deres depression. Ondt
i maven, influenzasymptomer, hovedpine, generel utilpashed i kroppen. De kan opleve smerter helt ind til knoglerne eller følelsen af tunge, tunge arme og ben og fysisk afkræftethed, som havde de lige løbet en maraton. De tror derfor ganske forståeligt, at der er noget fysisk galt med dem, og det er ofte de fysiske gener, de sætter ord på, hvis de taler med forældre eller venner.”

I bogen får unge og forældre desuden forklaret, hvad en depression er, hvordan den opstår, og hvordan de forskellige symptomer ser ud og kan opleves samt de forskellige behandlingsmuligheder. Ligesom det understreges flere gange, at hvis brokkerier og surhed i virkeligheden handler om depression og ikke om flygtige teenagesvingninger, så ser det hele ikke nødvendigvis bedre ud i morgen, tværtimod.

”Dag for dag kan alt virke endnu mere trist, meningsløst og håbløst. Følelsen af at være værdiløs vokser, samtidig med at skyld og skam har det med at bide sig fast. Tankerne bliver mørke, du kan tumle rundt i en negativ spiral i timevis. Nogle oplever lammende angst. Enten for at være fysisk syg, eller for at der skal ske noget forfærdeligt. Hvis du får det sådan, behøver du hjælp til at komme igennem.”

For hovedparten af de unge, som får en depression, bryder den ifølge forfatterne typisk ud omkring 18-års alderen og i årene frem. Men for mange kan symptomerne spores tilbage til teenageårene:

”Fra forskningen ved vi, at depression ofte begynder i de unge år. Vi ser også, at mange er længe om at søge hjælp, og at det at have en depression kan være rigtig svært at acceptere og forstå,” skriver de to i bogen, som også indeholder nogle usædvanligt glimrende og velskrevne interviews med fem unge, Rosa, Karla, Petter, Natasja og Emma, som alle har haft depression, men hvoraf fire af dem også har fået diagnosticeret andre supplerende psykiske sygdomme som for eksempel angst og ADHD.
Der er også et interview med et forældrepar til en datter med depression om, hvordan det er er at stå på sinelinjen til sit snart voksne barn og alligevel forsøge at støtte, skubbe og hjælpe er med til at styrke bogens værdi for familier, som måtte have brug for råd og dåd.

Maj Vingaard anbefaler medicinsk behandling ved moderate til svære depressioner, hvis ikke anden behandling, som for eksempel psykoterapi, har virket med henblik på at lette depressionssymptomerne og få det godt nok til overhovedet at kunne modtage videre behandling, idet nogle mennesker med depression kan have det så ringe, at de ikke kan modtage psykoterapi, blandt andet fordi de har svært ved at tænke, da de er kognitivt påvirkede af depressionssymptomer.

”Efter at have taget antidepressiv medicin et stykke tid oplever mange, at det tunge i deres indre letter, hvilket giver plads for, at hjernen kan arbejde. Ligesom at der kan vokse en tro på, at det kan blive bedre. Medicin kan forkorte depressionen, så tilstanden ikke forværres eller risikerer at blive kronisk. Det er en risiko under et langt, ubehandlet depressionsforløb,” fremgår det af forfatterne, som dog samtidigt påpeger, at der er retningslinjer for udskrivning af medicin til unge med depression, som betyder, at egen læge ikke umiddelbart må udskrive medicin til unge under 25 år uden først enten at have konfereret med en psykiater eller henvist til en sådan.

Bogen om depression er i det hele taget yderst velskreven og vil for mange givetvis leve op til sin mission om at kunne bruges som selvhjælpsbog af såvel unge som deres pårørende. Den er både sprogligt og indholdsmæssigt let tilgængelig uden at virke som om, at Sletved er gået på kompromis med Maj Vinbergs videnskabelige forståelser.

Men ikke desto mindre kan det ikke andet end undre, i hvor ringe grad det stigende antal unges depression sættes ind i en samfundsmæssig og moderne kulturel sammenhæng, i hvilken mange unge i dag føler et stort pres, og at der bliver stillet mange krav - krav i skolen, krav fra forældre, krav om at se ud eller være på en bestemt måde og krav om at kunne klare en fremtid som virker mere usikker ud end nogensinde. Krav, der kan gøre dem sårbare overfor depression. og på samme måde kan det også godt undre, at Vinberg ikke har valgt at gå bare lidt dybere ind i diskussionerne omkring de dele af den nyere forskning, som hævder at kunne påvise kun helt minimale effekter af de moderne depressionsmediciner fremfor blot at konstatere, at to ud af tre bliver bedre med medicin.

 

  • Bogen om depression
  • Tea Sletved og Maj Vinberg
  • Forlag: Strandberg Publishing
  • Pris: 149,95 kroner