Sådan vil designere forbedre forholdene for kræftpatienter

UDSTILLING: En udstilling i forhallen på Rigshospitalet på Blegdamsvej viser 12 designforbedringer, der kan løse problemstillinger fra hverdagen for kræftpatienter og medarbejdere på Rigshospitalet.

Det er ifølge Rigshospitalets hjemmeside designstuderende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), som vil hjælpe kræftpatienter på Rigshospitalet til bedre oplevelser under hospitalsopholdet og skabe bedre arbejdsforhold for de sundhedsprofessionelle.

"Vi har brug for at få udfordret vores traditionelle perspektiver, og derfor opsøger vi samarbejdspartnere, der repræsenterer andre fagligheder. Fremtidens forskningsresultater skabes i stigende grad ved at vi forskere interagerer på tværs af videnskaber, så der kan opstå kreative ideer, nye refleksioner og innovative løsninger på sundhedsområdet," siger seniorforsker Karin Piil, der har været Rigshospitalets ansvarlige på projektet sammen med klinisk sygeplejespecialist Helle Holm Gyldenvang og professor Helle Pappot fra Onkologisk Klinik.

Designerne har blandt andet taget fat om det faktum, at hospitalet mangler plads, og at der er behov for at skabe bedre rammer for diskretion, så man kan føre private samtaler og føle sig tilpas i det offentlige rum på hospitalets fællesområder. Problemet er forsøgt løst ved, at markeringer på gulv, vægge og møbler på en behagelig, men tydelig, måde afgrænser og skaber et privat rum på en hospitalsgang.

"Nu vil vi ud fra de unge designeres forslag teste nogle af løsningerne og finde ud af, hvordan de fungerer i kræftafdelingens hverdag," siger Karin Piil.

De studerende har involveret patienter i det omfang, det var muligt. Nogle studerende har arbejdet med at gøre klinikkens informationsmateriale mere overskueligt og forståeligt for patienterne, mens andre er kommet med forslag til, hvordan kræftpatienter kan inspireres til at bruge trapperne og dermed motionere under deres ophold. Motion kan mindske bivirkningerne ved kræftbehandling, og derfor er de studerende kommet med løsninger, der motiverer patienterne til bevægelse.

Udstillingen af de i alt 12 projekter i Rigshospitalets forhal åbnede onsdag den 29. januar klokken 12.30 og kan ses frem til mandag den 3.  februar.