| | | | | |
 


Fremragende podcast: Sorg går ikke over, men skal læres at bæres

 
 
 
 
 

PODCAST: Sorg er en tilstand, som det kan være nødvendigt at lære at leve med resten af livet, fremgår det i en postcast fra Månedsskrift for Almen Praksis.

Sorg går ikke væk. Sorg løber ikke i bestemte faser, som blot skal bearbejdes rigtigt. Sorg er ikke noget, som mennesker reagerer ens på. Sorg er derimod en tilstand, som den sørgende skal lære at leve med, og til det vil mange kunne have brug for hjælp fra sin praktiserende læge, fastslår psykolog, Mai-britt Guldin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, i den seneste række af podcasts fra Månedsskrift for Almen Praksis, som magasinet har publiceret en gang om måneden siden 2017 til sine medlemmer.

Reaktioner på sorg er ifølge podcasten således komplekse, og de kan medføre for eksempel svagere immunforsvar, søvnforstyrrelser og påvirkning af de kognitive funktioner, mens andre reagerer mindre tydeligt. Det afhænger af, hvem man har mistet, hvad personen betød for én, og hvem man selv er.

Podcasten "Den støttende samtale om sorg" er direkte målrettet til praktiserende læger.  Efter selv at have forsket i sorg i mere end 10 år, ønsker Guldin, at praktiserende læger blandt andet skal lære, at sorg ikke er noget, som patienterne nødvendigvist kan fikse, hvis de bare sørger på den rigtige måde, for der er ingen rigtige måder. Blandt andet fordi sorgprocesser ifølge den seneste forskning er meget mere individuelle, end man tidligere har forestillet sig.

Sorg er udtryk for kærlighed, sorgen ærer tabet, og nogle ønsker ikke at give slip på dette kærlighedsbånd ifølge Guldin. Men de sørgende skal måske hjælpes til at ære denne kærlighed samtidig med, at de så alligevel kan få et godt liv i nutid og fremtid, er én af de konklusioner, som hun er nået frem til i en artikel i Månedsskriftet, og som i podcasten læses op af tidskriftets redaktør, praktiserende læge Christian Vøhtz.

Den praktiserende læge skal klædes godt på, og psykolog Mai-britt Guldin arbejder derfor sammen med kolleger om at udarbejde et redskab til den støttende samtale, som praktiserende læge kan tage med sine patienter. Metoderne til samtalerne er lavet i samarbejde med Center for Complicated Grief i New York, som tilbyder en ny form for samtaleterapi ifølge Guldin. Centrets arbejdshypotese er, at sorg er kærlighed, og at man skal være meget forsigtig med at lægge rammer ned over sine patienters sorgforløb.

Men selv om sorg er individuel, så tegner der sig alligevel også et billede af, at omkring syv procent af sørgende er særligt hårdt ramte, og at disse, som ifølge forskerne lider af kompliceret sorg, har stort behov for professionel hjælp for at undgå psykiatrisk sygdom og decideret mentale og fysiske invaliderende symptomer. Og det er ikke mindst denne gruppe, som de praktiserende læger skal have nye redskaber til at kunne identificere og siden hjælpe og støtte bedst muligt i form af et nyt evidensbåret støtteredskab til samtaler med deres sørgende patienter ifølge Mai-britt Guldin.

"Den støttende samtale" er indholdsmæssigt en fremragende podcast, der giver det, som man ideelt forventer fra en faglig podcast, nemlig at få lov at høre noget interessant på et smallere og især højere fagligt niveau end det, man normalt møder i mainstream medier. Det lever podcasten indholdsmæssigt til fulde op til, og den er i sig selv en glimrende og pædagogisk indføring i, hvordan man hjælper sørgende patienter – og sådan set også sig selv og pårørende.  Men formmæssigt taber den terræn, fordi det er en oplæst artikel og ikke en fortalt beretning. Så selvom oplæseren, Christian Vøhtz, der også selv er ekspert i sorgprocesser, faktisk gør sig umage med at formidle, så skurrer det i ørerne.

Men når det er sagt, så er alt andet nogle rigtig gode, sobre og begavede podcast, som Månedsskriftet udgiver hver måned. Udsendelser som også med udbytte kan høres af mange andre end praktiserende læger trods deres relativt smalle emner og meget faglige vinkler på de udvalgte problematikker. Tematisk spænder podcastene vidt fra indhold af obduktioner, som klinikkerne kan bestille fra hospitalerne, men sjældent gør det, selv om disse kan være en vigtig kilde for læring i praksis - til blandt andet en podcast om Binge eating Disorder eller for eksempel en grundig indføring i håndtering og optimal medicinering af dyspnø og hoste hos palliative patienter.  Podcastene består simpelthen af godbidder fra den megen spændende forskning, som også udføres i almen praksis. Vidensdeling til læger og samfund.