| | | | | |
 


Ny film skal give nyrekræftpatienter en vigtig dosis håb

FILM: Med en ny film til patienter med nyrekræft og deres pårørende, håber Dansk Nyrecancerforening, at man kan vise nydiagnosticerede, at behandling af nyrekræft er effektiv, og det gode liv med kræft er muligt.

Filmen Livet med nyrekræft er lavet i samarbejde med Herlev Hospital og sætter fokus på livet som patient og pårørende, når kræft i nyrerne rammer.

I filmen er der interviews med nogle af de læger og sygeplejersker, der står for behandlingen af patienter med nyrecancer.

Derudover er der fokus på patienterne og deres pårørende, som interviewes om deres erfaringer og oplevelser i forbindelse med, at de blev diagnosticeret og senere kom i behandling.

Hos Dansk Nyrecancerforening (Danyca) er formand Lennart Jønsson glad for den nye videofilm, som han håber, vil være med til at sprede håb og viden.

”Vi er meget glade for initiativet, som sætter fokus på, hvad det vil sige at være nydiagnosticeret og komme i behandling for cancer i nyrerne,” siger Lennart Jønsson.

Han fortæller, at da Danyca er en lille patientforening, ville den ikke alene have været i stand til at løfte arbejdet med at producere filmen. Derfor er Lennart Jønsson glad for, at Herlev Hospital med støtte fra Pfizer er gået ind i at skabe den informative film, som er produceret af et privat medieselskab.

”Filmen viser nogle af de faser, patienterne går igennem som nydiagnosticerede, og til de kommer i behandling. Den fortæller blandt andet om, hvordan patient og de pårørende påvirkes psykisk, når nyrekræft rammer,” siger Lennart Jønsson.

Lennart Jønsson fremhæver, at filmen kan være med til at vise, at der er sket meget med behandlingen - fra dengang, hvor man kun behandlede nyrekræft kirurgisk til i dag, hvor der er kommet nye medicinske behandlinger.

”For dem, som måske er nydiagnosticerede, er det opløftende, at der medvirker patienter i filmen, som er radiografisk kræftfrie,” siger Lennart Jønsson.

Det gode liv med nyrekræft er muligt

Anne Kirstine Hyldahl Møller, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, er en af lægerne, der medvirker i filmen. Derudover har hun været tovholder på projektet.

”Vi lavede filmen, fordi der mangler en på området. Der findes mange gode historier om patienter med nyrekræft på en kræftafdeling, og vi ville gerne fortælle nogle af dem,” siger Anne Kirstine Hyldahl Møller.

Anne Kirstine Hyldahl Møller fortæller, at foruden at give nydiagnosticerede et indblik i, hvad der sker, når man diagnosticeres med nyrekræft, så kan filmen også give dem, hvor kræften har spredt sig og dem, der er opererede, information om, hvad der kan ske med behandlingen.

”Det er patienterne, der bærer filmen, og det er vigtigt, at de fortæller om, at man godt kan have et godt liv med nyrekræft,” siger Anne Kirstine Hyldahl Møller.

”Som nydiagnosticeret med nyrekræft får man et hav af oplysninger og det kan måske være svært at høre ordentligt efter og huske det hele. Med filmen kan man høre det hele igen, når man kommer hjem,” siger Anne Kirstine Hyldahl Møller.

Hun mener, at selv om filmen primært henvender sig til patienter og deres pårørende, kan også yngre læger lære noget af den.