Ny bog om osteoporose er fagligt stærk, men også helt på patienternes side

 
 
 
 
 

BØGER: Er vi for uopmærksomme overfor folkesygdommen knogleskørhed, er det spørgsmål, som melder sig efter læsning af FADL’s nye bog Hvad er Osteoporose? hvori førende eksperter på området fremlægger, hvad vi gør, og hvad vi måske ikke gør nok af i forhold til den viden, som eksisterer. 

Op mod 650.000 danskere lider af osteoporose, som er en knoglesygdom, der er karakteriseret ved nedsat knoglemasse og forandringer i knoglevævets struktur, hvilket fører til en øget risiko for knoglebrud. Men selv om hver tredje danske kvinde og hver sjette mand har osteoporose, så har 500.000 af dem sygdommen uden, at de selv ved det. Heraf er 145.000 mænd. Og antallet af ældre, som har større risiko for at brække for eksempel bækken, hofte, ryg, arme og skulder er stigende.

Det fremgår af FADL’s nye bog ´Hvad er Osteoporose´, som netop er udkommet og således er den seneste udgivelse i forlagets serie af ekspert- og kvalitetsbårne fagbøger om specifikke sygdomme som for eksempel ´Hvad er Depression?´ ´Hvad er Angst og Stress?´ og ´Hvad er KOL?´

´Hvad er Osteoporose?´ som er skrevet af overlæge og dr.med. Lars Hyldstrup og speciallæge og klinisk lektor Jens-Erik Beck Jensen, lever da også op til niveauet for seriens øvrige udgivelser og udmærker sig ligeledes ved stærk faglighed og nøgtern grundighed kombineret med stor vilje til ikke kun at kommunikere til forlagets kernemålgruppe i form af medicin- og sygeplejerskestuderende, færdiguddannede læger og sygeplejersker samt andre sundhedsfaglige faggrupper, men også til sygdomsramte og pårørende, der her får klar og ikke mindst grundig besked. 

Og osteoporose er en lumsk sygdom, som ikke udviser symptomer, før sygdommen har udviklet sig så meget, at det første brud allerede er indtruffet, fremgår det af bogen, der fastslår, at osteoporose hører til blandt danskernes helt store folkesygdomme:

”Ser man på antallet af hoftebrud i forhold til indbyggerantal, har Danmark verdensrekord med over 400 hoftebrud per million borgere,” skriver Lars Hyldstrup og Jens-Erik Beck Jensen, som ikke tilskriver den kedelige rekord sneglatte veje, men en stillesiddende livsstil uden tilstrækkeligt øje for konsekvenserne af kost, rygning, alkohol og motion, altså KRAM-faktorerne. 

Og at sidde KRAM overhørig koster også indenfor denne sygdom patienter lidelser og samfundet milliarder hvert år ifølge de to forfattere, som anfører, at samfundets omkostninger til osteoporose allerede tilbage i 2011 udgjorde intet mindre 11,7 milliarder kroner.

”Det er således klart, at sygdommen osteoporose udgør et stort samfundsmæssigt problem, og at større fokus på sygdommen og dens behandling kan medvirke til at nedbringe disse udgifter, foruden de sparede lidelser for de ramte patienter. Selv om ældre ser ud til at være mere raske nu end tidligere, kommer der demografiske ændringer, som bevirker, at gruppen over 70 år vokser, og at der derfor alt andet lige vil være flere med knoglebrud, som kræver behandling, genoptræning og måske sociale hjælpeforanstaltninger i fremtiden,” skriver de to forfattere og henviser til studier, som fastslår, at der er god samfundsøkonomi og knoglebrud at spare ved at være opsøgende i forhold til at diagnosticere og herefter forebygge og/eller behandle de mange patienter, som ikke ved, at de er syge. 

Hvad er Osteoporose? kan anvendes som opslagsværk, men er også skrevet, så den kan læses i sin helhed som en almindelig fagbog af den, som gerne vil vide så meget som muligt.

Bogen gennemgår således blandt andet knoglernes biologi, forskellige typer af knoglebrud, årsager og risikofaktorer, diagnosticering, forskellige behandlinger og en række veje til en knoglesund livsstil. Alt sammen baseret på den seneste viden og forskning, som understøttes pædagogisk af grafiske illustrationer, forklarende figurer og modeller samt nogle meget effektive og velvalgte faktabokse. Hertil kommer desuden masser af henvisninger til relevant litteratur, der giver mulighed for at dykke endnu dybere ned i sygdommen. 

”Hvad er osteoporose?” er støttet af Osteoporoseforeningen, og Lars Hyldstrup og Jens-Erik Beck Jensen, der i årevis har modtaget spørgsmål fra osteoporosepatienter, lægger ikke skjul på, at deres svar har udløbstid, for tiderne forandrer sig, og den eksisterende viden på området og sygdommens behandlinger er i udvikling, så hvad der er det rigtige svar i dag, kan være helt forkert i morgen. 

Når man som patient skal følge med i timen og ikke altid bare kan læne sig tilbage, så skyldes det ikke blot, at sygdommen kommer snigende, og at man selv kan gøre meget for at dæmpe eller helt undgå den, men også ifølge de to forfattere, at de medicinske behandlinger kan være meget forskellige og derfor bør tilpasses den enkelte i forhold til blandt andet potentielle bivirkninger og patientens øvrige livsstil. 

Lars Hyldstrup og Jens-Erik Beck Jensen er i det hele taget på patienternes side, hvilket klæder bogen, der dog aldrig mister sit fokus på også at være relevant og troværdig for de mange fagkolleger i sundhedssektoren. Læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, SOSU’er, farmaceuter og diætister, som man kan håbe vil få større opmærksomhed på, hvor vigtigt det er helt at undgå knoglebrud udløst af osteoporose og derfor i øget grad vil medvirke til at sætte forebyggende ind og handle på enhver mistanke om denne usynlige folkesygdom, som er omgivet af gigantiske mørketal, men som ikke sjældent har fatale konsekvenser. Også for mænd, for hvem det gælder, at hver femte over 50 år har knogleskørhed.

Lars Hyldstrup og Jens-Erik Beck Jensen: ´Hvad er Osteoporose?´ er udkommet på FADL’s Forlag og koster 299,95 kroner

  • Oprettet den .