| | | | | |
 


Lille perle om sygdommen hypokondri

 
 
 
 
 

BØGER: De er syge, men de fejler ikke noget. Vi kalder dem for hypokondere, men faktisk er de syge, for de lider af helbredsangst og en ny lille, men vigtig bog fortæller hvordan, at de ramte kan få det bedre med den sygdom, som hverken kan ses eller måles. 

Helbredsangst eller sygdomsangst er en angstlidelse, hvor man plages af frygt for at have eller få alvorlig sygdom. Det skønnes, at omkring 150.000 danskere lider af angstsygdommen, som kan gå alvorligt ud over livskvaliteten, arbejdslivet, venskaber og familielivet, fremgår det af bogen "Kort & godt om Helbredsangst", som giver forståelse for helbredsangstes lidelser, og dermed også giver pårørende et fint og unikt indblik i, hvordan lidelsen opleves af de ramte.

Ifølge Kort & godt om Helbredsangst, som er skrevet af psykologerne Lisbeth Frostholm, Line Sørensen, Ditte Hoffmann Frydendal og Charlotte Rask, er helbredsangste overopmærksomme på deres krops signaler og symptomer sammenlignet med andre mennesker, som nok kender til at bekymre sig for at fejle noget alvorligt indimellem, men hvor disse tanker forsvinder igen, med mindre symptomerne forværres eller vedbliver i en grad, så symptomerne fra kroppen fortæller, at vi skal søge læge for ikke at overse alvorlig sygdom.

For de sygdomsangste fører det første symptom til en reel angst for deres helbred, og sygdomsbekymringerne og tankerne om at fejle noget bliver alvorligt invaliderende og går ud over både humøret og dagligdagen, konstaterer forfatterne, der skriver:

”Her er ikke tale om almindelig og sund opmærksomhed på helbredet, men om helbredsangst. Helbredsangst er karakteriseret ved svære sygdomsbekymringer, som typisk kredser om kræft, hjertelidelse, virussygdomme som hiv og covid-19, neurologiske sygdomme som atrofisk lateral sklerose (ALS) og dissemineret sklerose, skizofreni og demens.”

Helbredsangste går typisk ofte til lægen med deres symptomer, og de bliver også ofte henvist til yderligere undersøgelser. Men trods gentage undersøgelser og lægens forsikringer om, at alt er normalt, bliver de helbredsangste hverken rigtigt beroliget eller overbeviste om, at de ikke fejler noget. Og hvis de alligevel bliver overbeviste, så mærker de typisk i løbet af kort tid nye og alarmerende symptomer på andre potentielle sygdomme, som de herefter ønsker at blive undersøgte for. De helbredsangstes frygt fører således til utallige lægebesøg og nye undersøgelser i kraft af, at patienterne søger hjælp hos lægen for fysiske sygdomme i stedet for psykologhjælp for den psykiske sygdom, som de ikke ved, at de har.  Og dette bliver ifølge bogen nemt til skruen uden ende:

”Lægen kan dermed være med til at vedligeholde helbredsangsten, da man som patient nemt tænker, at man ikke ville blive henvist til yderligere undersøgelser, hvis der ikke var noget at bekymre sig om.”

Men denne strategi overfor de helbredsangste koster ifølge forfatterne både samfundet og den enkelte dyrt:

”Samfundsøkonomisk er helbredangst forbundet med et overforbrug af ydelser i sundhedsvæsenet i form af blandt andet lægekonsultationer og hospitalsundersøgelser samt øget sygefravær. For den enkelte har angsten omfattende betydning for dagligdagen og livskvaliteten. Helbredangst stjæler ofte fokusset og nærværet i sociale relationer og øger risikoen for depression og andre angstlidelser. Mange oplever også skamfølelser og stigmatisering. ”

Kort & godt om Helbredsangst er en utrolig fin og overskuelig indføring for både patient og pårørende i, hvordan de ramte oplever den larm fra kroppen, som vi alle oplever i form af for eksempel jævnligt forekommende uskyldig stikken, prikken, brystsmerter, træthed, svimmelhed, hovedpine og ryg- og mavesmerter, men som er så angstfremkaldende for de helbredsangste, at de kommer ind i en ond spiral, hvor kroppens naturlige rumlen i sidste ende også aktiverer kroppens angstrespons:

”Når en tanke om alvorlig sygdom først er opstået, bliver man endnu mere urolig og endnu mere fokuseret på kroppen, og når man først er blevet bange, så reagerer kroppens angstrespons. Angst er i høj grad en kropslig reaktion, som giver mange forskellige symptomer. Angstrespons er blandt andet forbundet med hjertebanken, svedeture og svimmelhed, der så igen tolkes som tegn på sygdom.”

Kort & godt om Helbredsangst tager også godt og grundigt og særdeles vedkommende fat i den gammeldags opfattelse af helbredsangst som en hypokondri, som de ramte bare selv kan se og tage sig sammen ud af. For fordommen om, at hypokondri er en indbildt sygdom, er ikke kun misvisende. Den spænder også ben for forståelsen af, at helbredsangst er en behandlingskrævende sygdom på lige fod med andre angstlidelser.

Helbredsangst er blot i endnu højere grad end andre angstsygdomme overset og underdiagnosticeret, men ikke desto mindre mulig at behandle, fastslår forfatterne, som også bidrager med et par korte, let forståelige og meget handlingsanvisende afsnit om, hvordan man som pårørende kan forsøge at komme i samtale med den ikke sygdomserkendende helbredsangste om lidelsen samt om, hvordan man undgår at forværre den helbredsangstes bekymringer ved misforstået deltagelse i alle symptomer.

Dansk Psykologisk forlag har endnu engang begået en lille perle i deres Kort & godt serie bestående bøger på omkring godt 100 sider om især sygdom og sundhed til syge, pårørende og de sundhedsfaglige, som gerne vil vide mere på kort tid.

Lisbeth Frostholm, Line Sørensen, Ditte Hoffmann Frydendal og Charlotte Rask: Kort & godt om helbredsangst, er udkommet på Dansk Psykologisk forlag og koster 227 kroner på Saxo.dk