| | | | | |
 


Ny bog til 0.-klasser om god hygiejne imponerer ikke

 
 
 
 
 

BØGER: De fleste børn og voksne vil have oplevet et nødvendigt øget fokus på hygiejne under covid-19-pandemien, og småbørn i i alle 0.klasser oplever for tiden at modtage en lille bog om gode gode hygiejnerutiner.

Ikke mindst det sidste halve års tider har der været utallige større og mindre smitteudbrud på skoler og i daginstitutioner på grund af RS-virus og især covid-19, og Sundhedsstyrelsen sætter nu ind overfor småbørn i alle danske 0. klasser med bogen "Baktusserne holder fest", der er skrevet af forfatter Tine Key, der fortæller om de fem små bakterier og virusser, kammeraterne Slaske, Vira, Snotty, Bak og Pølle, der beslutter sig for at holde en fest for således at gøre alle klassens børn syge:  

“Ha! Vi skal smitte alle børnene i klassen,” siger Snotty. “Ja! De piller deres næser, klør deres numser og hoster og nyser ud over det hele. Og så glemmer de at vaske deres hænder. Det er perfekt,” siger Pølle og ser meget tilfreds ud. “Det kan godt være, at de er meget større end os, men vi er så meget sejere end dem,” praler Lille Bak.

“Skal vi ikke fejre det med en rigtig lortefest?” spørger Snotty. Det synes de andre baktusser er en vildt god ide," skriver Key i "Baktusserne holder fest", der med sine i alt godt kun 500 ord reelt mere er at sammenligne med en pjece, end hvad man normalt betegner som en bog.

Men aldrig så snart er Slaske, Vira, Snotty, Bak og Pølle kommet godt i gang med at sprede og inficere, førend børnene begynder at åbne vinduer, vaske borde, sæbe af og fjerne snot, skidt og møg i et omfang, så de fem små kammerater er nødt til at stikke af. I stedet holder børnene nu fest med popcorn og guldkonfetti i de renskurede lokaliteter.

Historien om Slaske, Vira, Snotty, Bak og Pølle efterfølges herefter af Sundhedsstyrelsens fem generelle råd: 1. Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom. 2. Vask hænder ofte eller brug håndsprit. 3. Gør rent ofte, særligt overflader som mange rører ved. 4. Luft ud ofte og skab gennemtræk. Og 5. Nys og host i ærmet. 

De fem råd er alle fine og rigtige råd, men forekommer kun sporadisk værdifulde i forhold til, hvordan de mange småbørn skal kunne lære at holde Slaske og hans kammerater fra livet i klasseværelserne. Det er jo dog endnu ikke børnenes ansvar at skure og spule de danske institutioner.

Så frem for en lidt småfjollet, overfladisk fortælling om nogle friskfyragtige virus og bakterier samt en håndfuld knastørre, ikke-handlingsanvisende råd, kan man nemt få den tanke, at det må have været mere relevant for de fem-seks årige for eksempel at lære, hvordan de helt konkret og praktisk skal vaske deres hænder, hvordan de skal hoste, hvorfor de skal pudse næsen og ikke bare lade den løbe i frikvartererne, hvordan de skal håndtere omgang med hinanden, brugte lommetørklæder, inficerede mobiltelefoner, tastaturer, dørgreb, toiletsæder og håndvaske.

At god hygiejne er afgørende for at forebygge smitsomme sygdomme, og at det ikke mindst er vigtigt under den fortsat rullende pandemi, at vi opretholder de hygiejnerutiner, som vi har fået banket ind i rygraden de seneste par år, er logik for burhøns. Og det er da heller ikke første gang, at Sundhedsstyrelsen udsender hygiejneråd om vigtigheden af renlighed og hygiejne i forhold til børn i daginstitutioner. Første gang var i 1983, hvor styrelsen dengang for snart 30 år siden første gang udsendte retningslinjer om, at børn i daginstitutioner skulle vaske for at hindre spredning af sygdom.

Selv småbørn er naturligvis vigtige spillere i kampen mod ikke kun corona, men også i forhold til andre sundhedstruende infektionssygdomme. Og børn i 0. klasse kan forstå og lære rigtigt meget mere, end de får mulighed for her i "Baktusserne holder fest", som er på vej ud til samtlige danske grundskoler, hvor Sundhedsstyrelsen forventer, at den vil blive læst i klassen til at snakke om, hvad bakterier og virus er, og hvad børnene og vi andre selv kan gøre for at undgå at smitte hinanden.  

Men skal børnene for alvor få noget ud af Sundhedsstyrelsens bestræbelser, vil det givetvis kræve en større pædagogisk og praktisk tænkende indsats med at oversætte historien om Slaske, Vira, Snotty, Bak og Pølles forliste smitteparty og de fem generelle voksenråd til fem-seks åriges skolehverdag, så desværre er det er lige før, at det måske ville have været mere effektiv sundhedskommunikation at sende børnene nogle digitale udgaver af de gode gamle vaske-hænder-sange. For eksempel sangen om hvorfor og hvornår man vasker hænder på melodien Bjørnen sover:

Vaske hænder, vaske hænder,
gnub med vand og sæbe.
Væk med alt det slemme,
tommel ikke glemme.
Før du spiser, når vi griser,
og gør stort og tisser.

 

Se bogen 'Baktusserne holder fest'