Rachel Clarke mener, at pandemien er kommet til at handle alt for meget om tal. Patienternes grusomme skæbner glemmes, mener hun.

Vil du kun læse én bog om corona? Så læs denne enestående gyser

 
 
 
 
 

BØGER: De mange tal og data om covid-19 skjuler den pandemi, som i en lind strøm tager livet af det ene menneske efter det andet under ubeskriveligt forfærdelige forhold for patienter, pårørende og sundhedspersonale, fortæller den Rachel Clarke, som har skrevet den ene bog, som man bør vælge, hvis man kun vil læse én bog om pandemien.

For overlæge Rachel Clarke og hendes kolleger handler pandemien ikke om tal og data vedrørende infektionsrater, røde og grønne kurver og økonomiske beregninger af bruttonationalprodukter, men om de enkelte syge mennesker af kød og blod, hvis skæbner hun mener gemmes væk, glemmes, fortrænges og forties af politikere og medier.

"Når man lytter til politikere og journalister  - højt, langvejs fra, fra et olympisk perspektiv - føles coronavirus som en matematisk abstraktion, en intellektuel øvelse udspillet i kurver og toppe, fald og endeløse gentagelser af modeller,” skriver Clarke i sin dybt bevægende bog "Breathtaking: Inside the NHS in a Time of Pandemic" om det det britiske sundhedsvæsens NHS’ efter hendes mening mere end ringe håndtering af pandemien gennem det første halve år.

”Er det værste af alle Covids grusomheder helt sikkert dette? At den kløver os fra hinanden på netop de tidspunkter, hvor vi har mest brug for menneskelig kontakt. At den spredes gennem samtale og berøring – altså gennem selve de midler, hvorigennem vi ellers deler vores kærlighed, ømhed og grundlæggende menneskelighed. At den uforvarende forvandler os til dødsvektorer. Og at dem vi elsker allermest - og som vi er mest intime med - er dem, vi først og fremmest udsætter for fare,” skriver Rachel Clarke. Hun er speciallæge og ledende overlæge i palliation på Oxfordshire under Oxford University Hospital, men arbejder også på sit hospitals covid-19 afsnit. Herudover har hun interviewet patienter, pårørende, kolleger og andre sundhedsprofessionelle om deres smertefulde og nogle gange også dødelige møder med covid-19 under og efter pandemiens første store, britiske bølge.

Et par uger før England og Europa blev overvældet af covid-19, blev Rachel Clarke syg. Hendes mand, som er pilot, fløj på det tidspunkt i fast rutefart mellem pandemiens daværende to hotspots, Lombardiet i Italien og Wuhan i Kina, og hun mistænkte, at han, der kun var halvsløj et par dage, måske havde smittet hende. Men da hun gentagne gange bad om en covid-test for ikke at risikere at smitte kolleger og alle sine i forvejen meget syge patienter, fik hun afslag. Hun levede ikke op til smitte-kriterierne uanset, at hun følte sig ret så syg og ikke mindst havde usædvanligt svært ved at få vejret.

Tab af åndedræt er et gennemgående tema i Breathtaking, som da også er en åndeløst spændende, oprørende, rystende, men også dybt rørende beskrivelse af, hvordan den britiske regering totalt svigter de mest sårbare patienter og sine mest udsatte ansatte under pandemiens første bølge. Plejehjemspatienter dør som fluer, og én efter én falder kolleger fra. De er syge af covid-19 på grund af manglende masker, handsker, ansigtsværn og forklæder trods forudgående advarsler og desperate nødråb fra frontpersonale og eksperter. Alt imens at regeringen lyver og siger, at alt er godt, og forsyningerne af værnemidler i top - med det resultat, at sundhedsvæsnets ansatte, som hver dag risikerer deres og deres familiers liv ved at gå ubeskyttede på arbejde, mister enhver form tillid til deres øverste chefer. Når statsminister Boris Johnson holder optimistiske pressemøder, kommer med falske forsikringer og i øvrigt roser landets sundhedsvæsen har det ingen værdi for medarbejderne, som er midt i den brutale virkelighed, hvor både de selv og deres patienter gennemgår uhyrlige lidelser ifølge Clarke.

Hvad sundhedsarbejdere i frontlinjen havde brug for fra deres regering, var ikke urimeligt - endog meget langt fra urimeligt, skriver Rachel Clarke:

"Mine behov var yderst prosaiske. Helt ærligt, jeg ville bare have ærlighed fra dem, der styrer os, tilstrækkeligt med covid-test og funktionsduelige, relevante værnemidler."

Men værst af alt, og endnu værre end myndighedernes kasten hende og hendes kolleger for løverne, kollegernes deraf følgende smitte og død og arbejdet i døgndrift på grund af alt for lidt personale, er dog ifølge Clarke ikke de utilfredsstillede fysiske krav, men i stedet de dødssyge patienters afskårethed fra deres nærmeste familier. Og bogens passager om ensomheden for patienter på dødens rand, som ikke kan få hverken trøst eller tage afsked med deres pårørende er blandt de sværeste at komme igennem, for Clarke sætter her ord og billeder på forhold, som de fleste af os i høj grad er blevet forskånede for rigtigt at forstå alvoren i, selvom det har ramt millioner af mennesker det sidste halvandet år.

Og måske Clarke har ret, når hun hævder, at vores kollektive optagethed af tal og kurver kommer til at dække over det mest grumme ved denne pandemi - nemlig, at dens alvorligste sygdomsforløb og de mange dødelige udfald er så meget mere brutale og skrækindjagende, end vi kender det ved andre sygdomme. Er du covid-syg, må du ikke være sammen med og berøres af andre uanset, hvor syg du er. Selv dit plejepersonale er forskanset og umenneskeliggjort bag værnemidler, så du ikke også slår dem ihjel. Er du rigtig heldig, og nogen har tid og mulighed, kan du måske få et distanceret endeligt farvel på en I-Pad, selv om det, som du og din omtågede hjerne og totalt smadrede krop bedst vil kunne tage imod, ville være nærvær, en elsket hånd og måske et par få, enkle ord.

Rachel Clarke, der er tidligere dokumentarjournalist for den britiske public servicestation BBC, blev færdiguddannet læge i 2007 og har siden samtidigt med sit lægearbejde skrevet en række bestsellers om livet for læger og patienter bag NHS’s mure. Hun er ikke blot en højt anerkendt specialist i palliation, men også en enestående dygtig skribent med et skarpt øje for såvel det store i det små som patienters og personales behov, administratorers manipulationer og regeringers politiske spil. Med Breathtaking er det lykkedes hende at skrive den menneskelige fortælling om covid-19 ved at blande egne kliniske iagttagelser med beretninger fra patienter, påførende, læger, sygeplejersker, paramedicinere, ambulancechauffører, eksperter og andre af pandemiens nøglearbejdere.

Men Breathtaking er ikke kun en sønderlemmende kritik af en helt særegen britisk regerings perverst mange svigt af ældre, sårbare og syge samt de offentligt ansatte, som har skullet forsøge at redde, behandle og pleje pandemiens ofre. Det er også en kritik, som rammer mange andre landes sundhedsvæsner. England er ikke undtagelsen, der bekræfter reglen, og mange af de ledelsessvigt, som Rachel Clark opridser, vil også danske læger og patienter i større eller mindre omfang desværre kunne nikke genkendende til. Men Rachel Clark er ualmindelig dygtig til at fortælle, hvad de umenneskelige konsekvenser har været for patienter og personaler, så derfor:

Læs bogen!

Den er simpelthen et fantastisk inside vidnesbyrd om forskellen mellem frontline medarbejdernes virkelighed og politikernes fortællinger, om det dybt dedikerede sundhedspersonales kampe mod alle odds for deres sygdomsramte patienter og ulykkelige pårørende. Samtidigt med, at den i detaljer fortæller om sygdommen, dens nogle gange meget barske behandlinger og de særligt svære forhold, som ofte omgiver patienter og personale.

Breathtaking er skrevet under pandemiens mange søvnløse nætter af en bemærkelsesværdig dygtigt kommunikerende læge tæt på covid-19’s frontline, som ikke lægger fingrene imellem på grund af konfliktskyhed, eventuel frygt for repressalier eller bare en almindelig bekymring for at skræmme livet af sin læser. Clarke fortæller i stedet sandfærdigt og detaljeret om, hvor grusom covid-19 kan være, og hvor fuldstændig forfærdeligt et alvorligt covid-19 sygdomsforløb kan forløbe. En viden, vi alle bør have ret til, så vi i endnu højere grad har mulighed for at forstå ikke blot pandemiens alvor for de ramte og for det sundhedspersonale, som tager sig af dem, men også så vi hver især bliver endnu bedre til at tage vores personlige forholdsregler overfor sygdommen. 

Rachel Clarke: Breathtaking kan købes på Saxo.dk. Den koster 184,95 kroner