Skip to main content

Foto: TV2

Nødvendigt skjult kamera afslører, at handicappedes hjem kan være et mareridt at bo i

 
 
 
 
 

TV: Operation X beviser i programmerne ´Nødråb i natten´, at skjult kamera har sin klare berettigelse i dansk journalistik, og at omsorgssvigt, forråelse og magtanvendelser i plejesektoren bedst og mest troværdigt bevises ved brug af skjult kamera.

I Jylland ligger hjælpeløse 19-årige Mathias og skriger og græder om natten. På Sjælland møder vi en anden yngre mand, som i timevis skader sit hoved, mens hans plejer uanfægtet ser Netflix i et tilstødende lokale. En tredje må ligge i urin og afføring hele natten, for ingen gider at hjælpe ham på toilettet. Og sådan fortsætter uhyrlighederne mod vores mest sårbare borgere i to veldrejede TV-2 programmer.

Først satte TV2 fokus på plejehjemmene, hvor vi seere i 2020 blandt andet så, hvordan den dengang 90-årige Else Maris Larsen på plejehjemmet Kongsgården i Viby blev hejst op i en loftlift i et forsøg på at få hende til at lave afføring, selvom hun gav tydeligt udtryk for, at det gjorde ondt – alt imens personalet talte grimt. I 2022 var det plejehjemmet Nørremarken i Køge, hvor beboere heller ikke fik skiftet ble, ikke fik den medicin som de skulle og i øvrigt blev udsat for magtmisbrug.

Nu i 2023 har TV2-stationen så i programmerne ´Operation X – Nødråb i natten´ vendt kameralinserne mod levevilkårene på bosteder for handicappede, og det er der kommet to programmer ud af, som endnu en gang afslører, hvordan det unormale er blevet det normale.  

I ´Operation X – Nødråb i natten´ har miniseriens tilrettelægger, journalist Morten Spiegelhauer, dels fået opsat en mikrofon i fem døgn hos den multihandicappede teenager Mathias, som bor på bostedet Odinsgård i Vojens i Haderslev Kommune. Mathias har en hjernekapacitet som et lille barn, og alligevel får han voldsom skældud, hvis han bliver ked af det om natten, hvor han får lov at ligge alene og græde og trygle om hjælp i timevis uden hjælp fra bostedets personale, der blandt andet gør ham klart, at han jo ikke er derhjemme, når han forgæves beder om et glas vand. Selv om bostedet rent faktisk er hans hjem.

”Det er et omsorgssvigt. Det er faktisk værre end det – vi vil jo kalde det en form for psykisk vold i situationen,” siger psykolog Bo Hejlskov Elven, der også kritiserer, at personalet instruerer Mathias i at lyve for sin mor. Kun hvis han siger til hende, at han har sovet godt hele natten og er glad, må han ringe til hende – selv om vi netop har hørt ham kalde på hjælp natten igennem.

Muldvarp ansat

På bostedet Lynghuset i København har redaktionen fået ansat en muldvarp fra TV2, hvilket Ida Marie Mundt, lektor i specialpædagogik, kommenterer sådan:

”Noget af det første, der slog mig, var, at den ufaglærte muldvarp blev ansat på baggrund af ni minutters samtale. Hun bliver sat i arbejde uden forudgående instruktion. Der er ingen oplæring. Hun vises rundt af en medarbejder, der bare taler privat med hende hen over hovedet på borgerne på botilbuddet. Pædagogikken er fuldstændig fraværende.”

Muldvarpen, der arbejder på bostedet igennem tre måneder, dokumenterer via skjult kamera, hvordan beboerne også her i høj grad overlades til sig selv. Personalers given beboerne mad, bad, bleskift og aktivering blæser i vinden. For hvorfor for eksempel spilde egen tid med at hjælpe en beboer på toilettet, når det er nemmere at lade dem lave i bleerne:

”Det er hul i hovedet. Det giver ikke mening, hvis han alligevel kan komme af med afføringen i bleen,” siger en medarbejder til muldvarpen, der tilsvarende bliver fortalt af en anden medarbejder:

”Vi burde gøre det, men der er ikke nogen, der gør det. Der er ikke nogen, der kan se en mening med det, når han alligevel har lavet i bleen”.

De skjulte optagelser afslører gang på gang medarbejdere, der i stedet for at hjælpe beboerne vælger at vende dem ryggen og forsvinde ind i personalestuen.

Heriblandt også en socialpædagog-elev, hvis eneste opgave er at passe på en ung multihandicappet mand, som er så hjerneskadet af sin epilepsisygdom, at han mentalt svarer til et barn på halvandet år. Han har mistet sit sprog og skader derfor sig selv, hvis han ikke aktiveres i weekenden, hvor han undtagelsesvist ikke kan være hjemme hos sin familie.

Vi ser og hører den unge mand slå og hamre sig selv i hovedet i timevis, mens socialpædagog-eleven underholder sig selv i det tilstødende personalerum med en computer og sin private telefon. Og det selvom en medarbejder på bostedet allerede uger forinden havde sendt en bekymret mail til ledelsen om, at borgeren var begyndt at selvskade oftere. Og selv om hans kolleger også overhører beboerens højlydte selvskaden og ser kollegaens optagethed af Netflix og private telefonsamtaler, griber ingen ind. Først da larmen fra de mange hovedslag bliver selv socialpædagogeleven for høj, reagerer denne ved at rejse sig, køre beboeren ind på sit værelse, for så fire minutter senere at vende alene tilbage til personalestuen. I alt tilbringer socialpædagog-eleven 3 timer ud af sin 7 timers vagt til at underholde sig selv inde på personalestuen.

Og da forældrene spørger ind til sønnens weekend, ja så bliver også de stukket en løgnehistorie. Ledelsen fortæller nemlig udførligt om successen med en lang række aftalte aktiviteter, som bare aldrig fandt sted:

”Det er omsorgssvigt på et ekstremt plan. Der er ingen menneskelighed tilbage der. Det er en forrået kultur, hvor de ansatte og ledelsen har mistet retning,” siger Anni Sørensen, landsformand i foreningen Lev.

En anden gang oplever muldvarpen, at den samme unge mand efterlades timevis alene i en elevator af en anden ansat, hvorfra han ud på aftenen brutalt fjernes uden forsøg på inden at kommunikere med ham.

Samtidig med, at muldvarpen er ansat på bostedet i København, kommer Socialtilsynet på uanmeldt kontrolbesøg. Mens muldvarpen dokumenterer omsorgssvigt, vender Socialtilsynet tommelfingeren op og konkluderer, at stedet har en nærværende ledelse og leverer ‘den fornødne kvalitet’.

”Jeg ved ikke, hvad de kigger efter, men de har i hvert fald ikke set det, der er mest graverende. Det er da bekymrende, hvis selv vores Socialtilsyn ikke kan få øje på noget, der er så indlysende,” siger lektoren i specialpædagogik, Ida Marie Mundt.

Men Socialtilsynets pibe får dog en ny lyd, efter at TV 2 konfronterer Socialtilsynet med muldvarpens skjulte optagelser. Tilsynet foretager endnu et kontrolbesøg på bostedet og herefter konkluderer Socialtilsynet nu pludseligt, ’at borgernes trivsel i høj grad er negativt påvirket’, at Lynghuset benytter ’magt frem for pædagogiske løsninger, og at medarbejderne virker ’ligeglade med borgerne, og at problemerne er så store, at bostedet nu ’sættes under skærpet tilsyn’.

Ikke enlige svaler

Skulle man tro, at TV2’s afsløringer af de to bosteder er enlige svaler, så tager man fejl ifølge landsformand Anni Sørensen, der kommer med følgende triste vurdering:

”Heldigvis så findes der rigtig gode botilbud. Desværre er der rigtig mange og sikkert endnu flere, hvor der er kæmpe problemer. Det her det er selvfølgelig billede på, når det går helt galt. Men vi vil nok kunne finde nogle steder i Danmark, hvor det er endnu værre,” siger Anni Sørensen, landsformand i Lev.

Og det er så her, at de to nye programmers afsløringer af personalers forsømmelser, overgreb og forråelse for alvor bliver samfundsvigtige og uhyggelige. For hvorfor bliver TV2 igen og igen kontaktet af ulykkelige og afmægtige pårørende og personaler, der gang på gang kan fortælle om de samme former for misrøgt og overgreb mod forsvarsløse medborgere?

At der er noget helt galt i for mange steder i plejesektoren, understreger de to programmer også ved at dokumentere, at begge bosteders ledelser var blevet advaret, inden TV2 kom på banen, men uden at gøre noget ved tingene. Morten Spiegelhauers interviews med de øverste kommunale ledelser er velturnerede, høflige og skarpe, men afføder i virkeligheden ingen forklaringer på grusomhederne. Og da slet ikke undskyldninger.

De rystede eksperter forklarer os, at de miserable forhold med forråelse især kan tilskrives ufaglærte, fortravlede og lavtlønnet personaler: ”Det værste er forråelsen. Den kultur, der er, som medfører omsorgssvigt,” siger Ida Marie Mundt, lektor ved Københavns Professionshøjskole.

Men hvad der mest af alt springer i øjnene i denne dokumentar er ikke travlhed, men usynlig og fraværende ledelse, der sætter standarder, som tilsiger, at løgne er i orden, at screeningssamtaler med potentielt kommende medarbejdere er ligegyldige, at beboeres behov og medarbejderes bekymringshenvendelser over misrøgt og omsorgssvigt er irrelevante forstyrrelser, som derfor forbliver uden konsekvenser, hvorved de unormale grusomheder forvandles til det normale.

Programmerne dokumenterer en helt uforståelig mangel på konsekvens, som fortsætter helt op til fagdirektør i socialforvaltningen, Katrine Ring, der giver Lynghusets ledelse sin uforbeholdne opbakning – samtidigt med, at hun vedstår, at programmet dokumenterer ’omfattende omsorgs- og ledelsessvigt, og at lederne af Lynghuset ikke har haft tilstrækkelig føling med, hvad der er foregået på botilbuddet, at selvsamme ledelse ikke har ikke fulgt godt nok op på bekymringshenvendelser, og at det var et ledelsessvigt, da ledelsen løj overfor for den selvskadende yngre mands pårørende.

Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Social og Sundhed i Haderslev Kommune, erkender i programmet, at kommunen er bekendt med, at ’der på Odinsgård er mange udfordringer’. Så måske Haderselv Kommune viser frem til nye og mere konsekvente veje, når man som følge af dokumentarprogrammerne i disse dage har valgt at afvikle Odinsgård for så siden at ville genetablere et nyt Odinsgård 2,0.

TV2’s Operation X har endnu engang bevist, at skjult kamera har sin klare berettigelse i dansk journalistik, og at omsorgssvigt, forråelse og magtanvendelser i plejesektoren bedst og mest troværdigt bevises ved brug af skjult kamera. Især når både beboere og ansatte, som her sløres i lyd og billede, hvorved programmerne understreger, at de ikke er ude på at hænge enkelte personaler ud, men at dokumentere generelle problemer på bosteder.

TV2-dokumentaren Operation X ’Nødråb i natten’ er opdelt i to afsnit. Det første program blev vist 1. november og det andet og sidste vises 8. november. Men hele dokumentarserien er tilgængelig allerede nu på TV2 Play.