| | | | | |
 


Fascinerende og imponerende dokumentarserie om hjernens evne til at helbrede

 
 
 
 
 

TV: Dokumentarserien Kan man tænke sig rask på TV2 er en troværdig undersøgelse af hvad hjernen og placebo kan gøre for kronisk fysisk sygdom ved hjælp af meditation, fysiske alternative øvelser og empatiske og støttende behandlere.

Mere end en million danskere lider af kroniske sygdomme, som giver kroniske og ofte invaliderende smerter og en ringe livskvalitet, som traditionel behandling ikke altid kan afbøde.

Men skal man tro TV2’s nye programserie "Kan man tænke sig rask", og det er der sådan set god grund til at gøre, for programmet er seriøst og troværdigt, så vil mange kronisk syge patienter kunne få en bedre hverdag, hvis de psykiske aspekter af deres fysiske sygdom i højere grad blev inddraget i deres behandling.

Programserien lægger ud med Henrik, som har lidt af Parkinsons sygdom i en årrække, men som ved hjælp af healing har flyttet sig fra et liv i smerter og meget ringe evner til at gå på grund af kroniske rystelser, og som nu ikke mere har symptomer og både kan danse og løbe maraton. Hans egen forklaring er, at han tænker anderledes på sin sygdom, og at det således er mentale forandringer, som har helbredt ham.

En anden patient, som også har fundet sin helt egen vej væk fra hjælpemidler og medicin, er Stig, der for 10 år siden var så syg, at han måtte trække sig fra arbejdsmarkedet 30 år før tid og blive førtidspensionist. Ved hjælpe af selvskabte mentale teknikker og åndedrætsøvelser er han i dag en af verdens mest anerkendte fridykkere.

Men endnu mere interessant og overbevisende er programseriens store forsøg med i alt 34 gigt- og psoriasispatienter, som indgår i et videnskabeligt pilotprojekt udført af overlæge og professor i hudsygdomme på Gentofte hospital og Københavns Universitet Lone Skov og professor læge og professor Bent Deleuran, Aarhus Universitetshospital samt en ph.d i psykologi, Christian Gaden Jensen, som stod for de mentale behandlinger i forsøget.

De 34 patienter blev randomiseret i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe deltog i et kursus, der bestod af 12 uger med ugentlig behandling efterfulgt af tre måneder med månedlig behandling samt fem individuelle samtaler og en række oplæg. Kontrolgruppen fortsatte gennem hele perioden med deres normale behandling. Patienterne i begge grupper havde svært ved selv helt dagligdags gøremål som at åbne for vandhanen eller personlig pleje.

Resultatet af forsøget viser siger at 41 procent i oplevede en betydelig forbedret livskvalitet. Mens kun 2 ud af de 17 personer i kontrolgruppen oplevede det samme. Men ingen af patienterne blev dog fri for deres sygdom.

Lone Skov, der er læge for patienterne med psoriasis, siger blandt andet om resultaterne:

”Det her er redskaber, der ser ud som om, at de kan hjælpe nogle patienter. Ikke som behandling alene, men som en hjælp til at leve med en kronisk sygdom,” siger Lone Skov, der er i gang med en artikel om forløbet.

Programserien følger især fire personer fra behandlingsgruppen, nemlig de to psoriasispatienter, Karsten Deutschbein og Sigrid K. Kindberg samt Tina Nielsen og Helena Kambskarð, som begge har leddegigt. Fælles for dem er, at de har fået nogle redskaber, som de kan bruge til at mindske udbrud, uanset om det handler om smerter eller hududslæt.

På det generelle plan blev forsøgspersonernes livskvalitet i programmerne målt med trivselsindekset WHO-5 og nåede op på en score på 65,3, hvilket er tæt på den gennemsnitlige danske befolkning, som ifølge Sundhedsstyrelsen er på 68.

Når man ser, hvor meget gladere og tilfredse programmets medvirkende patienter er, må det undre, hvor lidt fokus sundhedsvæsnet fortsat har på patienters mentale velbefindende, og hvor lidt væsnet er optagne af en tagen hånd om kronisk syges psykiske belastninger til fordel for medicinske behandlinger, som ikke altid er tilstrækkelige. Og det kan undre, at programmets eksperter bliver så forholdsvist overraskede over forsøgets resultater.

Så endnu mere overraskende er måske, hvad programmet fortæller om i hvor høj grad, at behandlings effekt påvirkes af patienters forventninger til behandlingen og af den relation, de har til behandleren. Eller sagt på en anden måde, hvilken rolle placeboeffekten har for behandlingsresultat. En effekt, som er så stor, at det er nærliggende at tænke, at hvis man har en syg patient, som man kan vælge at give én af flere forskellige typer behandling såsom medicin, fysioterapi eller motion, at det ville give mest mening og bedst resultat at indlede med at spørge patienten om, hvad patienten selv tror vil være den bedste behandling.

Endnu en morale i de meget veldokumenterede og dygtigt producerede programmer er, at sundhedsvæsnets effektiviseringer, belastende dokumentationskrav og lægers travlhed spænder ben for den sundhedsfremmende placeboeffekts potentialer, som kræver tid til at opbygge de værdiskabende relationer mellem behandlere og patienter.

Møder som er afgørende for, at patienterne opnår de optimale behandlingseffekter, som kan hjælpes på vej, hvis patienter får mulighed for at frigive endorfiner og få kroppens egne systemer til at arbejde med en behandling i stedet for imod. Altså det giver god mening også i kroner og øre at prioritere behandler-patient relationen sådan, at patientens positive forventninger til behandling kan blive foldet ud så de styrker de medicinske behandlinger.

Instruktøren bag Kan man tænke sig rask?, Thomas Breinholt, der også tidligere har stået bag en række serier om alternative måder at tænke sygdom og helbredelse på, demonstrerer med denne programserie, at han er Danmarks bedste journalist indenfor området. Hans kombination af åbenhed og kritisk tænkning kommer klart til udtryk i denne programserie. Og alene det, at han har fået nogle af landets mest respekterede læger til at lege med, tjener både ham, dem og programmerne til ære, for der er meget at tage med fra disse tre fordomsnedbrydende, underholdende og opbyggelige programmer - uanset om man er patient, behandler eller én af sundhedsvæsnets ledere.

Kan man tænke sig rask? kan ses på TV2 Play