Flot og nuanceret fortælling om, hvordan vi kan blive sunde 100-årige

 
 
 
 
 

STREAMING: Vil du gerne leve godt, til du bliver 100 år? Serien ´Lev til du bliver 100: De blå zoners hemmeligheder´ tager os rundt i verden for at vise os, hvordan de mennesker, der lever længst og er mest tilfredse, spiser og i øvrigt lever deres liv. Serien er godt og tankevækkende TV.

Journalist, bestsellerforfatter og en af verdens førende eksperter på, hvordan vi skaber sundere, mere tilfredse og længere liv, amerikanske Dan Buettner, har i mere end 20 år rejst kloden tynd for at finde mennesker, der netop lever lykkeligere og længere end gennemsnittet - og dermed også har opskriften på et langt, godt liv. Ekspeditionerne har ført til hans opdagelse af, hvad han kalder for verdens fem blå zoner – i den japanske øgruppe Okinawa, italienske Sardinien, den græske ø Ikaria, byen Nicoya i Costa Rica og Loma Linda i Californien. Alle fem har verdens højeste andele af 100-årige.

I ´Lev til du bliver 100: De blå zoners hemmeligheder´ tager Buettner os i løbet af fire udsendelser med tilbage til disse steder, der hver især har deres helt særlige hemmeligheder, men som også har rigtigt meget adfærd til fælles, som tidligere forskning har vist styrker helbredet og virker livsforlængende. Herudover bringer han os endelig til millionbyen Singapore, som han kalder for en Blue zone 2,0.

I hver blå zone gør Buettner rede for, hvad der netop karakteriserer det sunde liv i denne zone, for så efter sin rundrejse at koge de fem zoners muligheder for læring ned til de fælles fire overordnede principper:

1: De spiser sunde, mestendels plantebaserede fødevarer i ikke alt for store mængder.

2: De dyrker ikke motion, men har mange daglige fysiske bevægelser i køkken, hjem, have og til og fra arbejde, sociale møder med venner i kirke eller cafe samt under indkøb. Bevægelser cirka hvert tyvende minut er indbygget som en naturlig del af hverdagens helt almindelige aktiviteter.

3: De sætter socialt, venskabeligt og familiært samvær med andre i højsædet, og ældre mennesker overlades ikke alene til sig selv. Og de omgiver sig dagligt med familie og venner, som også har sunde vaner.

4: De kender mål og mening med deres liv og lever hver dag i overensstemmelse hermed. De stresser ikke gennem længere tid, men forsøger dagligt at hjælpe andre og er meget aktive i velgørenhedsarbejde.

Dan Buettner er en meget vidende og behagelig guide, når han tager os rundt i de fem zoner, hvor sundhed, livslængde og glæde synes at være rodfæstet i mange års kultur og traditioner. Men i seriens fjerde og sidste program besøger han desuden Singapore, der for 40 år siden var fuld af usunde og syge borgere. Men hvis befolkning siden 1960 har øget sin livslængde med 20 år, og hvor antallet af 100-årige er fordoblet i løbet af de seneste ti år.

Singapore er lige nu ifølge Buettner verdens sjette blue zone, hvori byens borgere i dag lever verdens længste og lykkeligste liv. En 2.0 blue zone, fordi forandringerne er kommet i stand som følge af regeringens bevidste sundhedsfremmende tiltag gennem et par generationer:

”Det er en konstrueret blå zone, i stedet for en, der er opstået organisk som de øvrige fem. Med de har helt tydeligt produceret det resultat, som vi også ønsker," siger Buettner, der her blandt andet taler med Singapores overbevisende kvindelige sundhedsdirektør, der for eksempel fortæller om, hvordan man har gjort adgangen til sund mad og drikke billigere ved hjælp af subsidier, og hvordan man praktisk og økonomisk har besværliggjort privatbilismen og i stedet skabt mange sikre og æstetisk smukke grønne gangstier til fodgængere, parker og velfungerende finmaskede offentlige transportsystemer. Alt sammen tilknyttet steder, hvor der er mulighed for fysisk træning.

Dan Buettner, der også netop har udgivet bogen ´The Blue Zones: The Secrets for Living Longer´, som udover en række konkrete selvhjælpsråd blandt andet også indeholder en masse af de mere langhårede videnskabelige data og fakta, som ligger bag serien, men som gør sig bedre i en bog end i en oplevelsesbaseret dokumentarserie båret af mennesker.

´Lev til du bliver 100: De blå zoners hemmeligheder´ er pænt renset for amerikansk sensationsjageri og smarte punchlines til fordel for Buettners seriøse og analytiske tilgang, hvor han ene og alene er optaget af at lære, hvordan de hundredårige har levet deres liv, og hvad der i denne livsførelse har gjort, at de lever så længe og så sundt og godt. Det er tydeligt, at de svar, som han leder efter og finder frem til os seere, har optaget ham i mange år, og at han stadig brænder efter at finde de helt korrekte og nuancerede forståelser.

En tilgang som styrker både hans egen og programmernes troværdighed. Men også en tilgang, som er særlig vigtig, når man som tilrettelægger af programmer som disse nemt kan komme til at drage tilsyneladende oplagte, men alligevel forkerte konklusioner i forbindelse med så komplekse og ikke altid lige håndfaste størrelser som livslængde, helbredskvalitet og lykkefølelse.

Lighederne og forskellighederne i de seks zoner er alt sammen ting, som vi andre kan lære af og efterligne ifølge Dan Buettner, der siger, at selv mennesker, der er ved at være oppe i årene, kan forbedre og forlænge deres liv ved at følge i fodsporene på de ældre og meget gamle mennesker i de fem blå zoner.

Og noget tyder da også på, at Dan Buettners påstande ikke blot er godt og tankevækkende TV, men seriøst har noget på sig. Gennem sin organisation, Blue Zone LLT, har han nemlig gennem de seneste år fået oprettet flere end 15 nye blå zoner i amerikanske byer, hvor deltagerne med forskellige former for hjælp og støtte lever efter læren fra de seks zoner, og hvor medicinske monitoreringer viser, at byernes deltagere i løbet af kun et år har fået øget deres livslængde med tre år på grund af deres nye livsstile.

Uanset om man gerne vil opleve at blive 100 år eller bare have det bedst muligt, mens man er her, så er ´Secrets of the Blue Zones´ et spændende og inspirerende bekendtskab, som kan få mange tanker i gang om, hvordan vi hver især lever, og hvordan vi måske som samfund kunne skabe færre multisyge, ensomme og plejehjemskrævende ældre og mange flere sunde og vitale 100-årige i egne hjem.  

´Lev til du bliver 100: De blå zoners hemmeligheder´ kan ses på Netflix