Ny inspirerende fagbog vil lære ergoterapien at bruge naturen

 
 
 
 
 

BØGER: Patienter - og raske - bør tilbydes friluftslivsaktiviteter i grønne omgivelser, uanset om indsatsen har fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering eller palliation, anbefaler to ergoterapeuter bag en ny bog om sundhedsindsatser i grønne omgivelser.

De fleste ved, at det er sundt at være ude. Men hvor stor betydning det faktisk har at bevæge eller opholde sig i natur og grønne områder, er vi først ved at få øjnene op for efter, at forskning de seneste år har dokumenteret, at ophold og aktiviteter i naturen kan virke både sundhedsfremmende og forebyggende, fremgår det af de to ergoterapeuter, master i sundhedsantropologi Susanne Hykkelbjerg Pedersens og lektor, phd. Maja Melballe Jensens nye og yderst faglige fagbog´Sundhedsindsatser i grønne omgivelser´. I bogen redegør de to forfattere dels for den eksisterende viden og praksis på området og dels for en lang række specifikke aktiviteter i form af for eksempel simple gåture, havbade, bålbrænding og ekstrem sport.

”Der eksisterer god dokumentation for, at aktiviteter og ophold i naturen medfører et lavere stressniveau, reducerer risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme, forbedrer koncentrationsevnen og styrker selvværd, personlig kontrol og samarbejdsdynamikker. Denne viden understreger, at naturen kan være en oplagt arena for at arbejde med at forbedre folkesundheden,” forklarer forfatterne, der fortsætter:

”Mangfoldigheden af friluftsaktiviteter er stor, og disse kan både være mål og middel i ergoterapeutisk intervention. Derfor er det også vigtigt, at aktiviteter i grønne omgivelser bliver en del af den ergoterapeutiske rygsæk af forskellige aktiviteter, der tilbydes både i primær- og sekundærsektor og i privatregi.”

ifølge Susanne Hykkelbjerg Pedersen og Maja Melballe Jensen kan begrebet grønne omgivelser for dem være for eksempel egen have, en lille altan, de grønne omgivelser omkring arbejdspladsen, plejehjemmets gårdmiljø, skoven, havet, søer eller byens urbane miljø med anlagte parker og større eller mindre grønne oaser:

”Når personen er i naturen, er det en kropslig væren-i-verden, som er udgangspunktet for en erkendelse af verden. Tidligere kropslige erfaringer, i og med grønne omgivelser og emotioner forbundet hertil, har betydning for, hvilke rum der søges i de grønne omgivelser, og hvilke aktiviteter der er meningsfulde at udføre. Når mennesket søger ud i naturen, er det altså med bevidste eller ubevidste intentioner og sindsstemninger, om vi er glade, triste, vil sanse og mærke kroppen eller være sociale, som baggrund for valget af de grønne omgivelser,” forklarer forfatterne, der på baggrund af naturens forskellige egenskaber, udseende og anvendelighed opdeler de grønne omgivelser i otte grundkvaliteter:

 "1) Den rolige og fredfyldte stille natur med lyde så som vand, vind og fuglekvidder. 2) Den vilde, utæmmede og uberørte natur, hvor planter vokser vildt. 3) Det artsrige og livsbekræftende, hvor man kan følge naturen vokse og forandre sig med årstiderne. 4) Det rummelige, tankevækkende og restituerende, hvor man kan fordybe sig i egne tanker. 5) Det åbne og sociale med områder, hvor det sociale liv kan udfolde sig, som markeder eller områder til aktiviteter som droneflyvning, boldspil o.l. 6) Det trygge og afgrænsede, for eksempel små intime oaser, hvor for eksempel børn trygt kan overlades til sig selv. 7) Det bynære, festlige og fornøjelige med plads til sociale aktiviteter.  8) Det historiske og kulturelle, hvor man kan fornemme det levede liv gennem tidens gang."

Og disse otte grundkvaliteter bør ifølge forfatterne altid tænkes ind i valget af grønne omgivelser for en målrettet intervention, for mennesker skal ikke bare ud i det grønne og lave det samme, men derhen hvor mennesker hver især kan bruge naturen på netop den måde, som vil styrke den enkeltes mentale og eller fysiske sundhed og livskvalitet:  

”Naturen skaber ro og giver en anden mulighed for at være til stede i nuet. Ligeledes fremmes bevægelse og fysisk formåen, idet naturen skaber gode rammer for en legende tilgang, særligt også med inddragelse af sanselige oplevelser, som skaber glæde og velvære. De grønne omgivelser skaber samtidig gode rammer for fællesskabet og derved nye måder at arbejde med relationer på,” fastslår de to forfattere.

´Sundhedsindsatser i grønne omgivelser´s erklærede mål er at medvirke til at brugen af grønne omgivelser i forbindelse med ergoterapeutiske interventioner i højere grad vil blive opfattede som ligeværdige med interventioner tilrettelagt indendørs. Og til støtte herfor bringer bogen personlige vidnesbyrd, cases og eksempler på allerede udførte og i øvrigt også meget forskellige igangværende aktiviteter, hvor man har flyttet interventioner ud af institutioner og borgeres hjem.

Sundhedsindsatser i grønne omgivelser forsøger på ingen måde at være et populærvidenskabeligt værk, som borgere og patienter med behov vil flå ned af hylderne. Der til er bogen for domineret af fagsprog og kommunikation mellem fagprofessionelle.

Men det ændrer dog ikke ved, at forfatternes inspirerende begejstring for naturen, og hvordan den kan udnyttes i sundhedsøjemed, giver god forståelse for de kvaliteter, der potentielt kan ligge i højere grad at inddrage grønne områder i sundhedsfremmende indsatser og behandlinger. Både for professionelle sundhedspersoner som for eksempel ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykomotorik-terapeuter, men også for borgere, patienter og pårørende i alle aldre. 

Susanne Hykkelbjerg Pedersen og Maja Melballe Jensen:´Sundhedsindsatser i grønne omgivelser´er udgivet af Gad’s forlag og koster 179,95 kroner

  • Oprettet den .