Ny bog om at kontrollere smerter lyder for god til at være sand

 
 
 
 
 

BØGER: Forestillingerne om, at kroniske smerter er irreversible, beror på en fejlagtig opfattelse af, at smerter skyldes strukturelle problemer i kroppen, mener professor Alan Gordon. I en ny bog forklarer han, hvorfor kroniske smerter primært stammer fra hjernen, og hvordan man kan lære selv at kontrollere sine kroniske smerter. 

At smerterne udløses i hjernen betyder ikke, at smerte ikke er virkelig. Smerter kan have reelle årsager i kroppen, rygmarven og hjernen og kan alligevel behandles med en sind-krop-tilgang, eftersom alle disse niveauer er forbundet med hinanden, siger Alan Gordon, leder af Pain Psychology Center i Los Angeles og professor ved University of California, i sin nye bog Vejen ud af smerte. Heri fremhæver han den rolle, som neuroplasticitet spiller ved kroniske smerter og gennemgår, hvad vi kan gøre ved dem.

”Jeg har altid fundet det bizart, at nogle former for smerte anses for virkelige, mens andre ikke gør. Smerter er smerter, og de er altid virkelige. Og eftersom al smerte bliver forarbejdet i hjernen, besidder vores hjerne en overordentlig stærk kraft til at påvirke hvor, hvornår og i hvor høj grad, vi oplever smerte,” siger Alan Gordon.

Ifølge Gordon har de seneste års nye neurovidenskabelige studier af smerte demonstreret, at årsagerne til kroniske smerter synes anderledes end årsagerne til akutte smerter efter skader og i mange tilfælde har til huse i hjernen. Og Gordon, der gennem hele bogen holder en meget varm, empatisk tone, ved da også fra egne erfaringer, hvilket helvede smerter kan udgøre, for han har i en årrække som ung, inden han begyndte at forske i den neurovidenskabelige baggrund for smerte, selv lidt af invaliderende neuroplastiske smerter:  

”Jeg lærte, at smerte involverer både kroppen og hjernen. Normalt får hjernen signaler fra hele kroppen og bearbejder dem. Hvis kroppen oplever en skade, danner hjernen følelsen af smerte. Men det hænder, at der går kludder i systemet. Sommetider kan „smertekontakten“ i vores hjerne sætte sig fast i „tændt“- positionen og medføre kroniske smerter. Dette kalder vi for neuroplastisk smerte. Normal smerte forårsages af skader på kroppen.” skriver han og fortsætter:

”Jeg blev klar over, at det var neuroplastiske smerter, jeg led af. Jeg havde fokuseret på at bringe min krop i orden, men hvis jeg ville af med mine smerter, var det hjernen, jeg skulle have fat i. Sind-krop-tilgangen til kroniske smerter var relativt ny, og behandlingerne var ikke særlig udviklede. Så jeg udviklede nye teknikker til at omprogrammere min hjerne og genoprette den naturlige orden,” forklarer Alan Gordon. Han lider i dag fortsat af begyndende diskusprotrusion, forhøjet tryk i cerebrospinalvæsken og en delvis overrevet rotatorcuff, men er alligevel uden smerter i kraft af det behandlingssystem, Pain Reprocessing Therapy, som han og kolleger har udviklet, og som han her giver videre på en lettilgængelig og ovenikøbet ofte også meget humoristisk måde. 

Forudsætningen for at kunne slippe af med sine neuroplastiske smerter er dog ifølge Alan Gordon, at man forstår, at smerterne er resultat af en misforståelse, at hjernen er begyndt at fejltolke normale budskaber fra kroppen, som om de var farlige. Kroppen har det fint, men hjernen danner alligevel smerte:

”Når hjernen oplever smerte igen og igen, bliver de involverede neuroner tættere forbundet, og de bliver bedre og bedre til at koordinere deres impulser. Det betyder desværre, at hjernen bliver bedre og bedre til at føle smerte. Hvis en hjerne bliver for dygtig til at opleve smerte, kan tilstanden blive kronisk. Grundlæggende kan din hjerne utilsigtet lære at have ondt, forklarer Alan Gordon, der fortsætter:  

”Den gode nyhed er, at ligesom din hjerne kan lære at føle smerte, kan den også lære at lade være. Pain Reprocessing Therapy omskoler hjernen, så den igen bliver i stand til at fortolke kroppens signaler korrekt. Med tiden bliver din hjerne omprogrammeret, og smerten bliver deaktiveret,” skriver Gordon. Som herefter gennemgår den række af specifikke mentale øvelser, som han udfører med sine patienter med henblik på, at de lærer at bryde smertecirklen og overvinde deres symptomer. For eksempel ved at lære at kontrollere angsten for smerter, som kun gør smerterne endnu værre. 

Øvelserne er baseret på at udnytte hjernens fleksibilitet til at udvikle nye neurale baner og således omprogrammere hjernen og aflære den smertefulde symptomer. De kan i princippet udføres af alle og er så enkle og nemme at forstå, at det hele næsten lyder for godt til at være sandt. Og når noget lyder for godt til at være sandt, så er det jo som regel netop heller ikke sandt.

Men måske der alligevel er noget om Gordons Pain Reprocessing Therapy, for ikke alene har han udført vellykkede kliniske forsøg i samarbejde med nogle af verdens mest respekterede smerteforskere. De bidrager også til bogen med forord og personlige førstehåndsberetninger om, hvordan patienter, der har været plaget af smerter i årevis eller i årtier, er kommet sig på bemærkelsesværdig vis: 

”Vejen ud af smerte er simpelthen den mest effektive behandling af kroniske smerter," bevidner for eksempel Howard Schubiner, MD, klinisk professor, Michigan State University College of Human Medicine, og stifter og leder af Mind-Body Medicine Program, Ascension Providence Hospital.

På samme måde udtrykker æresprofessor i Neurovidenskab ved Dartmouth College i USA, Tor Wager, i et indledende kapitel sine uforbeholdne anbefalinger blandt andet sådan her efter at have set patienter, kollegaer og venner blive smertefrie:

”Du behøver ikke at tro fuldt og fast på, at kroniske smerter kan helbredes; du skal blot tro tilstrækkeligt til at begynde at arbejde med idéerne i denne bog med et åbent sind. Prøv det, og se, hvad der sker.”

Vejen ud af smerte er ikke kun en dejligt optimistisk, konkret handlingsanvisende og velskrevet bog, den er også et videnskabeligt baseret og tankevækkende slag for nødvendigheden af et globalt paradigmeskifte indenfor smerteforståelse og –behandling i en tid, hvor opioidkriser, den medicinske cannabis og generelt utilfredsstillende smertedækning hærger den vestlige verden.

For hvis det virkelig er rigtigt, at information er en vigtig del af helbredelsen, at nye informationer kan forandre vores overbevisninger om årsager til smerter og de historier, vi fortæller os selv om dem, og at smerter således forsvinder, hvis man lærer at tænke anderledes på dem, så er der håb om et paradigmeskifte for verdens mere end en milliard kroniske smertepatienter. 

Alan Gordon: ´Vejen ud af smerte´ er udkommet på forlaget Borgen og koster 269 kroner

  • Oprettet den .