Lærebog guider kompetent til indsigt i lægens syv roller

 

 
 
 
 
 
 

BØGER: Ny og fagligt opdateret udgave af FADL’s netop udkomne bog "Lægens roller" er letlæselig med eksempler fra praksis, gode råd til fagpersonen samt cases, der gør hvert kapitel overkommeligt og interessant for målgruppen medicinstuderende og yngre læger – og givetvis også for en del ældre kolleger. 

At være medicinsk ekspert er stadig den centrale rolle, man skal kunne som læge. Men herudover har Sundhedsstyrelsen fastlagt seks andre roller, hvis samspil skal bemestres for, at man ifølge Sundhedsstyrelsen lever op til kravet om at være en professionel læge i det danske sundhedsvæsen.

Det fremgår af bogen "Lægens roller – en guide til professionel udvikling for medicinstuderende og yngre læger", som er redigeret flot og flydende af cand. scient.pol ved Health, Aarhus universitet, Louise Binnow Kjær.

Sundhedsstyrelsen barslede med de i alt syv lægeroller i 2013, hvor styrelsen beskrev dem som værende medicinsk ekspert/lægefaglig, kommunikator, samarbejder, leder, sundhedsfremmer, akademiker/forsker/underviser og professionel. Sidstnævnte, lægefaglig professionalisme, kan ses som en ramme for alle rollerne, og i den nye opdaterede lærebog har Louise Binnow Kjær indsamlet bidrag fra blandt professorer, overlæger, speciallæger, cheflæger og psykologer fra primært Aarhus Universitet. Blandt skribenterne er blandt andet professor Emerita Annie Versterby Charles, p.hd, lektor og uddannelsesansvarlig overlæge Lise Kirstine Gormsen, overlæge og master i organisationspsykologi Anette Schlemmer, overlæge, dr. med. Helene Nørrelund og sekretariatschef Mads Skipper fra Videreuddannelsesregion Nord.

Alle bidragyderne forsøger at give netop deres faglige og erfaringsbårne input til studerende og nyuddannedes forståelse og personlige udfoldelse af de syv roller ud fra et fælles værdisæt om, at det ikke er nok, at man som læge alene er i stand til at diagnosticere, følge retningslinjer og behandle patienterne, men at man også har en bred vifte af andre færdigheder.

For at leve op til rollen som professionel læge skal man for eksempel kunne kommunikere, administrere, samarbejde, forske og lede både sig selv og andre i overensstemmelse med lovgivningen, lægeløftet, egen personlig integritet, de dilemmaer og den kompleksitet i opgavevaretagelsen, som lægen kan møde i sin dagligdag. 

Om at blive professionel skriver redaktør, Louise Binnow Kjær og cand. Scient og lektor Mette Krog Kristensen fra Aarhus Universitet blandt andet, at medicinsk professionalisme ikke er et sæt egenskaber eller en bestemt adfærd, som man bare kan lære én gang for alle, men i stedet en udviklingsproces:

”De moderne definitioner af professionalisme fokuserer på at professionalisme er en selv-reflekterende proces, der handler om, hvordan vi tænker, handler og føler. Pointen er at man må udvikle en professionel identitet for at kunne agere professionelt. Det sker som en proces over tid, hvor den lægelige professions værdier og normer internationaliseres og resulterer i at man kommer til at tænke, handle og føle som en læge.”

Ifølge "Lægens roller" er flere roller ofte i spil på én og samme tid, og det gælder anset om, man arbejder indenfor et klinisk speciale eller et speciale uden væsentlig patientkontakt. Og en vigtig brik til at forstå disse roller og dannelsen af en professionel identitet, er den kliniske etik ifølge ph.d, lektor og uddannelsesansvarlig overlæge Lise Kirstine Gormsen og cand.mag, ph.d, lektor Institut for Klinisk medicin, Jane Ege Møller, begge fra Aarhus Universitet, som guider læseren til refleksioner over hvilke værdier, man ønsker skal drive den måde, som man ønsker at være læge på, og hvilke konsekvenser disse konklusioner kan have for såvel én selv som for patienterne, pårørende og kollegaer:

”Gode etiske begrundelser og valg kommer igennem et grundigt refleksionsarbejde,” konkluderer de to medforfattere, der opfordrer til, at man opsøger hjælp i litteraturen, som de mener kan hjælpe én som menneske og fagperson til at vedblive at reflektere over medicin, etik og sig selv.

At udfordringerne kan være overvældende især for nyuddannede, der pludselig skal bevæge sig væk fra studiebøgerne og ind i det komplekse sundhedsvæsen og dets mangeartede patienter, lægger bogen ikke skjul på.

Faktisk fremstår det som om, at den professionelle læge er nødt til at være ikke så lidt af en junglørkunstner for at kunne leve op til alle syv roller, som ikke kun kræver, at man handler i overensstemmelse med lægeløftet, lovgivningen, retningslinjerne og egen personlig etik, men også at man samtidigt forsker og i øvrigt ideligt skal være parat til at blive konfronteret med uforudsigelige patienter, etiske dilemmaer samt den kompleksitet, uklarhed og usikkerhed, der kan opstå når som helst i løbet af en arbejdsdag.

Men en et bærende budskab er, at alle læger – ikke kun de yngste­­­ - har pligt til fortløbende at øge deres kompetencer ved at reflektere over egne roller og identitet i enhver given aktuel situation for på den måde at kunne leve op til de moderne lægeroller.

Og bogen er ikke blot en kompetent, pædagogisk og vellykket oversættelse af Sundhedsstyrelsens syv krav til den moderne læge. Den giver også en lang række øvelser og guidninger til, hvordan man især alene men også sammen med andre kolleger kan styrke evnerne til disse personlige refleksioner over egen indsats og mulige dilemmaer i den kliniske hverdag for således at opnå en dybere forståelse af sig selv og de kulturelle, professionelle og personlige værdier, som udgør basis for udfoldelsen af Sundhedsstyrelsens syv roller.

"Lægens roller," der er tænkt som lærebog ved de fire medicinske fakulteter i København, Odense, Aarhus og Aalborg samt som en guide for nyuddannede og for yngre læger i træning i de syv roller, er veldisponeret, ikke spor kedelig og yderst velskrevet. Som læser bliver man taget godt i hånden på rejsen gennem de syv roller og baggrunden for dem ved hjælp af blandt andet redaktørens konsekvente brug af en lang række refleksions øvelser, en dygtig anvendelse af grafik og nogle meget konkrete take-home-messages efter hvert kapitel.

Lægens roller er udkommet på FADL’s forlag og koster 319,95 kroner