Dansk patientsikkerheds jubilæum fejres med velskreven lærebog

 
 
 
 
 

BØGER: En ny kompetent og fortræffelig bog om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen henvender sig til sundhedsprofessionelle og er tænkt som en grundbog, der skal bruges på uddannelser for sundhedsprofessionelle og i den kliniske hverdag.

Hver dag diagnosticeres, behandles og plejes et stort antal patienter i det danske sundhedsvæsen. I langt de fleste tilfælde leverer sundhedsvæsnet ydelser af meget høj kvalitet. Men der sker fejl, og indimellem også fejl, der skader patienter. Patientsikkerhed og klinisk risikostyring har derfor høj prioritet på alle niveauer af arbejdet i sundhedsvæsnet, men det kan blive endnu bedre, fremgår det af en ny gennemført lødig og vidende lærebog om patientsikkerhed for sundhedsprofessionelle, Patientsikkerhed, UTH og Risikostyring fra FADL’s forlag.

Bogen, der er redigeret af hospitalsrisikomaneger ph.d Helle Rexbye, Odense Universitetshospital, og Helle Søgaard Frappart, regional risikomanager, Enheden for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Hovedstaden, kommer op til dansk patientsikkerheds 25 års jubilæum, og de to redaktører, Rexbye og Frappart håber,  at bogen ville kunne give sine læsere en grundlæggende viden om patientsikkerhed og redskaber til at kunne arbejde med patientsikkerhed i sundhedsvæsenet på såvel, hospitaler, kommuner, praksissektoren, sociale virksomheder, og at den kan understøtte en løbende refleksion, som kan bruges i den daglige praksis. 

”Vi har som sundhedspersoner en faglig og etisk forpligtelse til at arbejde på at gøre bedre. Vi ønsker ikke at forvolde skade på vores patienter. Vi ønsker at levere den mest sikre og effektive behandling af højeste kvalitet,” skriver Rexbye og Frappart, der blandt andet selv har forfattet bogens første kapitel, som giver et sobert og udogmatisk tilbageblik på patientsikkerhedsarbejdets rivende udvikling gennem de seneste 25 år og begrebets tætte tilknytning til det arbejde med kvalitetsudvikling, som har været i fokus i det danske sundhedsvæsen i den samme periode. 

Rexbye og Frappart holder sig ikke tilbage i forhold til at beskrive nogle af de uenigheder, som gennem årene om end i mindre omfang har skilt vandene i især det mere teoretiske patientsikkerhedsarbejde, ligesom de heller ikke er blege for at fastslå som et faktum, at høj patientsikkerhed også er god økonomi og at patientsikkerhed således ud over de grundlæggende faglige og etiske fordringer også rummer et økonomisk incitament for at arbejde med patienternes sikkerhed, da skader på patienter er dyrt i forlængede indlæggelser, behandlinger og erstatninger. 

”Vi skal både planlægge sikker diagnostik, behandling og pleje, men vi skal også lære af det, der går galt. Ved at inddrage proaktive og reaktive tilgange og metodikker kan vi bedst understøtte patienternes sikkerhed i mødet med sundhedsvæsenet. Patientsikkerhed og klinisk risikostyring har høj prioritet på alle niveauer af arbejdet i sundhedsvæsnet. Der har været en tendens til at være mest orienteret i den reaktive tilgang med fokus på de utilsigtede hændelser, men de senere år bevæger vi os mere hen mod den proaktive tilgang og kombinationen af de to tilgange med hver deres styrker og svagheder,” skriver de to risikomanagere, som herefter tager fat på at demonstrere hvordan arbejdet med patientsikkerhed og klinisk risikostyring kan gøres mere nærværende, konkret og tilgængelig:

”Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle, den er tænkt som en grundbog i patientsikkerhed, som kan bruges på uddannelser for sundhedsprofessionelle og i den kliniske hverdag og kan læses i sin fulde længde, men for at gøre den brugbar i praksis, er den bygget op således, at man kan udvælge kapitler enkeltvis og derved fokusere på de dele af patientsikkerhedsarbejdet, som man ønsker at sætte fokus på i egen afdeling, afsnit, enhed etc.,” sammenfatter Rexbye og Frappart, der blandt andet har inkluderet et stærkt og ret så interessant og detaljeret kapitel, Psykologisk tryghed – et perspektiv på patientsikkerhed af psykolog og chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Simon Tulloch og  ph.d, seniorforsker ved CAMES, Herlev Hospital, Peter Dieckmann, der fortæller hvordan og hvorfor, at en god  patientsikkerhedskultur uløseligt hænger sammen med psykologisk tryghed på jobbet:

”Det er vigtigt at bemærke, at psykologisk tryghed ikke betyder, at situationen skal være hyggelig eller forudsætter et miljø, hvor mennesker nødvendigvis er nære venner. Psykologisk tryghed betyder heller ikke at der ikke kan være pres eller problemer,” pointerer Tulloch og Dieckmann, der i stedet beskriver psykologisk tryghed som en værdi, der kan opstå i en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge, hvor de ikke bliver ydmyget eller latterliggjort, hvis de fremsætter ideer, spørgsmål, bekymringer eller påpeger utilsigtede hændelser. 

Et andet interessant kapitel handler om, at godt nok kan professionelle sundhedspersoner ikke blive straffet alene i kraft af, at de rapporterer, at de har bevirket en alvorlig utilsigtet hændelse. Men til gengæld straffer de ofte sig selv, og i den sammenhæng anvendes begreberne first victim om patienten, som kommer til skade og second victim om den sundhedsprofessionelle, som kommer til at forårsage skaden i patientsikkerhedsarbejdet. Og om hvordan sundhedsprofessionelle kan opleve en alvorlig hændelse og hvordan sundhedspersoner kan hjælpe kollegaer, som har været involveret i en alvorlig utilsigtet hændelse, har jordemor og adjunkt ved Syddansk Universitet, Katja Schrøder, og organisationspsykolog, Odense Universitetshospital, Maiken Baagø Christensen bidraget med et ret så fornyende, tankevækkende og skarpt kapitel, som bør blive obligatorisk læsning for alle gamle som nye sundhedsarbejdere. 

Patientsikkerhed, UTH og Risikostyring er en perspektivrig og dygtigt skrevet og redigeret bog om et fænomen, som har været i vælten i 25 år, men som samtidigt på grund af sundhedsydelsernes dynamiske og komplekse karakterer endnu er udfordret og har meget arbejde foran sig.

Og de to redaktører, deres dygtige medskribenter og Dansk Selskab for Patientsikkerhed tilbyder med bogen kompetente, konkrete og gennemtænkte redskaber til at se og forstå nødvendigheden af et fortsat fokus på patientsikkerhed i sundhedsvæsnet.   

Helle Rexbye og Helle Søgaard Frappart: "Patientsikkerhed, UTH og risikostyring" er udkommet på FADL’s forlag og koster 299 kroner

  • Oprettet den .