Haverne mellem de gamle pavillioner på Bispebjerg Hospital står flot efter renovering. Den 10. maj blev de indviet.

Oplev de genopståede helende haver på Bispebjerg Hospital

ARKITEKTUR: Bispebjerg Hospitals fredede haveanlæg er åbnet efter flere års restaurering, så nu kan patienter, medarbejdere, pårørende og andre borgere se frem til at kunne gå en tur på nyanlagte stier mellem blomstrende staudebede og ny plantede magnolietræer eller til at tage sig pause i et af de små helende haverum til eftertanke og svære samtaler.

Bispebjerg Hospital har netop åbnet sine genfødte hospitalshaver, som skal skabe fredfyldte rum for patienter og byens borgere. Hospitalet har en lang og stolt tradition med at integrere arkitektur og havekunst med behandling og heling, og hospitalets helende haver har i over hundrede år været en del af hospitalets særkende.

De helende Haver blev oprindeligt etableret for over 100 år siden af havearkitekt Edward Glæsel, der søgte at understøtte hospitalets patientbehandlinger med fredfyldte, helende haveoaser, og det er den tilgang, som de nye haver nu finder tilbage til efter af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, der har bevilget 35 mio. kr. til revitaliseringen af haverne, så de igen kunne blive en integreret del af helingsprocessen, når man var syg.

Genskabelsen af haverne har været nødvendig, da disse over tiden har gennemgået forandringer. For eksempel er meget af den oprindelige beplantning blevet udskiftet med anden flora eller græsarealer. Hertil kommer, at de fredede haver også var blevet svært tilgængelige for patienter i for eksempel kørestole og sygesenge. Disse ting er der nu lavet om på, samtidigt med at en del af arkitekternes opgave har været at sikre haverne og hospitalets veje mod skybrud i fremtiden.

"Bispebjerg Hospital er et enestående sted, hvor fredet arkitektur, haver og kunst giver næring og lindring til krop og sjæl. Jeg vil gerne takke Den A.P. Møllerske Støttefond for den flotte donation, som har gjort restaureringen mulig," siger regionsrådsformand for Region Hovedstaden Lars Gaardhøj i forbindelse med genåbningen af haverne.

Bispebjerg Hospital blev med sin ikoniske arkitektur opført i 1913 med Martin Nyrop som arkitekt, og Glæsels haver er sammen med Nyrups bygninger og stisystemer et af landets største fredede komplekser. Arbejdet med at restaurere de ellers fredede haver er udført af landskabsarkitekterne Erik Brandt Dam og Charlotte Skibsted, som i 2018 sammen vandt konkurrencen om at renovere anlægget og således gøre haverne brugbare for flere.

Landskabsarkitekterne har studeret havearkitekt Edward Glæsels omfattende botaniske plantelister. De originale haver var for 100 år siden meget rige på plantearter med et generelt meget blomstrende udtryk. Ligesom i de oprindelige haver har landskabsarkitekterne, Erik Brandt Dam og Charlotte Skibsted, derfor arbejdet med en stor planterigdom og har blandt andet plantet syren, røn, stedsegrønne træer, hvidtjørn, guldregn, lind og kirsebær, kirsebærkornel og uægte akacie Det store væld af blomster, træer og buske skal tiltrække bier, insekter og fugle, som kan gøre anlægget mere levende. De gamle stier er genoprettet, så haverne giver hospitalets besøgende mulighed for at gå gennem haverne i stedet for at benytte tværvejene.

Og de sengeliggende patienter og kørestolsbrugere får for eksempel nu adgang via ramper, så også de kan nyde roen i den grønne mangfoldighed ifølge hospitalsdirektør, Kristian Antonsen, som lover:

"Haverne er nu en grøn og blomstrende oase for både patienter, deres pårørende, vores mange medarbejdere og hele byen. Haverne er altså åbne for alle – hele året rundt."

 Det er efterhånden en kendt viden, at alene synet af natur kan virke livgivende, og ifølge landskabsarkitekterne, Erik Brandt Dam og Charlotte Skibsted, har det været vigtigt for dem at respektere Edward Glæsels visioner og hylde den unikke kulturarv samtidigt med, at de skabte fornyelse og større biodiversitet i de helende haver:

”Det har fra starten været en vigtig målsætning at gøre haverne mere tilgængelige for alle. Det betyder også, at tingene skal være visuelt tilgængelige, så man bliver inviteret til at gå ind i de nye haverum. I forhold til Glæsel, genindfører vi nogle af de oprindelige elementer og trækker andre fra, som ikke var med i de oprindelige planer, har arkitekt Erik Brandt Dam, der er ansvarlig for projekteringen af haverne, fortalt under forløbet.

Fakta

Landskabsarkitekt,Erik Brandt Dam går i ottende afsnit af "Stemmer fra Bjerget" en tur med hospitalsdirektør Kristian Antonsen en i de smukke haver og fortæller om ideerne og arbejdet, der ligger bag.

Du kan lytte til podcasten HER, eller hvor du ellers lytter til podcast.​

Bispebjerg har desuden produceret en dronefilmen fra det sidste arbejde i De Helende Haver på Bispebjerg Hospital:

https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2021/Sider/Dronefilm-Fra-byggeplads-til-gr%C3%B8n-oase.aspx