Skip to main content

Kæmpe skulptur af Olafur Eliasson skal byde velkommen i Gødstrup

SKULPTUR: Når patienter, pårørende og medarbejdere ankommer til det nyåbnede Regionshospitalet Gødstrup, vil de blive mødt af en cirkelformet spejlpavillion, Det lyttende spejl udført af den islandsk-danske kunstner Olafur Eliasson.

I regionerne er man bevidste om, at kunst har en positiv effekt på patienters og deres pårørendes helbred og velbefindende, for de seneste års forskning af kunst i sygehusmiljøer viser, at kunst har en helende effekt.

Blandt andet viser en dansk interviewundersøgelse baseret på svar fra cirka 600 danske patienter, pårørende og personale på fem danske hospitaler i 2017, at kunsten har en stor betydning for, hvordan brugerne oplever en indlæggelse.  

Ved en stribe af de nye hospitalsbyggerier vil patienterne derfor kunne opleve kunst og udsmykninger integreret i arkitekturen på nye måder og i større omfang, end vi er vant til på sygehusene. Heriblandt altså nu også på Regionshospitalet Gødstrup i form af kunstværket "Det lyttende Spejl", som netop officielt er blevet overdraget til hospitalet.

Skulpturen består af to buede stålrør og et skråtstillet, cirkulært spejl, der sammen danner et halvtag. Spejlet får halvcirklerne af stål til at fremstå som to fulde cirkler, eller to meridianer på en usynlig jordkugle, hvis form ændrer sig afhængigt af, hvor man betragter dem fra, fremgår det af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland, hvor man videre forklarer om værket:

 ”Kunstværket inviterer til, at man bevæger sig ind i, igennem og rundt om det. Det tilbyder et rum med mange og andre perspektiver på omgivelserne og én selv. Da pavillonen er tre meter høj, forbliver det skråtstillede spejl netop ude af rækkevidde for de besøgende. Men når de går ind i pavillonen, kan de kigge op på refleksionen af dem selv samt andre forbipasserende og derved se sig selv inkorporeret i værket.”

 Selv har billedkunstner, Olafur Eliasson, også ønsket at hans skulptur vil hjælpe beskueren til refleksion:

”Et hospital er et sted, hvor man udover at beskæftige sig med mindre alvorlige skader og sygdomme også konfronteres med fødsel og død – med livet i alle dets ekstremer – og i sådanne situationer kommer vi uvægerligt til at se vores liv i en større kontekst. Det lyttende spejl tilbyder et rum, hvori man kan se tingene i et større perspektiv,” forklarer han om værket.

"Det lyttende Spejl" er doneret af Ny Carlsbergfondet, hvis forkvinde, Christine Buhl Andersen, mener, at Olafur Eliasson værker netop formår at berøre mennesker på tværs af landegrænser, kulturer og livssituationer:

”Når projektet i Gødstrup er en spændende udfordring for såvel kunstner som Ny Carlsbergfondet, så skyldes det ikke mindst, at det henvender sig til mennesker, der ikke opsøger en kunstoplevelse; mennesker som typisk står i en situation, hvor de er konfronteret med nogle af livets yderpunkter. Olafur Eliasson har både den finfølelse og engagerende, opfindsomme pondus, der kan gøre kunst meningsfuld for patienter, pårørende og medarbejdere på et hospital,” siger Christine Buhl Andersen.

I Region Midtjylland, hvor kunsten har været tænkt ind i processen omkring det nye supersygehus helt fra starten, men hvor budget til kunstnerisk udsmykning, alligevel har været under pres, udtrykker regionsrådsformand, Anders Kühnau (Soc) taknemmelighed over donationen:

 ”Jeg vil gerne rette en varm tak til Ny Carlsbergfondet for at have doneret et både smukt og tankevækkende kunstværk. Jeg vil også gerne takke Olafur Eliasson for de fascinerende spejle, som på en og samme tid er både håndgribelige og næsten uvirkelige. På den måde minder de om de sygdomme, som patienter og personale mødes om på hospitalet,” siger Kühnau.

"Det lyttende Spejl" er dog på ingen måde den eneste udsmykning med nye værker på Regionshospitalet Gødstrup, hvor blandt andet kunstneren Erik A. Frandsen i konkurrence har vundet retten til at udsmykke hospitalets 375 meter lange foyer, og hvor regionen sidste år bevilgede fem millioner kroner til opførelsen af en ny pavillon, som skal rumme kunstneren Svend Wiig Hansens kunstværk fra 1976, "Pietas", der symboliserer mennesket i situationer spændt ud mellem liv og død, sorg og glæde, begejstring og mismod og afmagt.

Pavillonen, der måler 24,5 meter på hver led, og som er syv meter høj og holdt helt i hvidt, er designet af billedhugger Ingvar Cronhammar. Den skal sikre patienter, pårørende og øvrige gæster i Gødstrup et rum, hvor der er plads til fordybelse og eftertænksomhed.