Regionsråd giver millioner til spektakulær pavillon

ARKITEKTUR: Med fem millioner kroner fra budgetforliget arbejder Region Midtjylland på at bygge et nyt, ikonisk refleksionsrum til Svend Wiig Hansens kunstværk Pietas, som skal opføres ved Regionshospitalet Gødstrup.

Det har længe været et åbent spørgsmål, hvad der skal ske med Svend Wiig Hansens store relief Pietas, når sygehuset flytter fra Regionshospitalet i Herning til det kommende supersygehus DNV-Gødstrup. På selve supersygehuset er der nemlig ikke plads til det markante relief, men nu er der fundet en løsning.

Billedhugger Ingvar Cronhammar har nemlig sammen med arkitekt Palle Hurwitz fra arkitektfirmaet Friis & Moltke designet en bygning, der skal rumme »Pietas« - og samtidig sikre patienter, pårørende og øvrige gæster i Gødstrup et rum, hvor der er plads til fordybelse og eftertænksomhed.

"Ved at udforme pavillonen som en trekant får man en ny og meget anderledes bygningsform ind i dette store kompleks. En trekant er en stærk og smuk form, som er i stand til at markere, at her er en meget anderledes funktion. Det trekantede udstillingsrum giver optimale se-forhold, samtidig med det også giver en arealøkonomisk fordel", siger Palle Hurwitz.

Svend Wiig Hansens kunstværk Pietas blev i 1976 af Ringkøbing Amt foræret til det daværende Herning Centralsygehus, hvor det siden har prydet hospitalet. Værket består af 326 keramiske fliser og måler 3 x 20 meter. Det samlede kunstværk kræver en ubrudt vægflade på 20 meter, hvorfor det ikke har været muligt at placere det indenfor på selve hospital i Gødstrup.

Derfor skal der nu opføres en selvstændig bygning, der skal danne ramme om relieffet. Bygningen forventes at stå færdig om et år.

”Vi er taknemmelige over, at lokale ildsjæle har skaffet donationer, der sammen med store bidrag fra Region Midtjylland, Herning Kommune, omkringliggende kommuner og fonde, sikrer, at Pietas også i fremtiden bliver en del af hospitalet,” udtaler sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenheden Vest, Ida Götke, der fortsætter: 

”Pietas Pavillonen er åben for alle, som måtte ønske at se relieffet, eller har behov for at opleve den ro og stilhed, som rummet og kunstværket indbyder til.”

Pietas har siden 1976 hængt indenfor den gamle hovedindgang til sygehuset i Herning. Kunstværket symboliserer mennesket i situationer spændt ud mellem liv og død, sorg og glæde, begejstring og mismod, magt og afmagt i de næsten ensfarvede 326 hvid/ grå fliser. Og om donationen til det nye byggeri, der ventes at koste omtrent ni millioner i alt at realisere, udtaler regionsrådsformand,  Anders Kühnau (Soc):

”Lokale ildsjæle har længe arbejdet på at bevare værket i et rum til refleksion ved hospitalet. Pietas Pavillion ligger fint i tråd med vores ønske om at styrke kulturen og sundheden for alle. Nu støtter vi op økonomisk og håber, at andre også er klar med bidrag, så vi kan realisere planerne.”

Udover de fysiske nye rammer vil Pietas Pavillon få et specialdesignet klokkespil, der hvert 15. minut vil indbringe time og døgn med et lavmælt anslag.

  • Svend Wiig Hansens kunstværk Pietas blev i 1976 foræret til det daværende Herning Centralsygehus af Ringkøbing Amt.
  • Kunstværket består af 326 keramiske fliser og måler 20,5 X 3,3 meter.
  • Værket kræver en ubrudt vægflade på ca. 20 meter. Det har ikke været muligt at installere værket det i det nye hospitalsbyggeri i Gødstrup.
  • Forligspartierne har i budgettet for 2021 afsat 5 mio. kr. til at geninstallere værket i en nybygget bygning, Pietas Pavillon, der skal opføres ved Regionshospitalet i Gødstrup.
  • Pietas Pavillon er designet af kunstner Ingvar Cronhammar og arkitekt Palle Hurwitz, Friis og Moltke.
  • Bygningsværket måler 24,5 meter på hver led, er syv meter høj og holdt helt i hvidt.