Vinder af kunstprojekt på Sjællands Universitetshospital fundet

UDSMYKNING: Nu er kunstneren fundet, som skal udsmykke foyerområdet ved den kommende hovedindgang på Sjællands Universitetshospital. Kunstværket skal udføres for et samlet budget på tre millioner kroner og står færdigt sammen med byggeriet i slutningen af 2024.

Det er den 48-årige billedkunstner Mette Winckelmann og hendes kunstværk "JORD RUM LUFT TID", som vil vil udsmykke 21 udvalgte vægge med håndglaserede, keramiske fliser fra gulv til loft. Med striber og mønstre i otte farver.

Mette Winckelmann vandt dermed den skitsekonkurrence, der blev udskrevet i januar af kunstrådet. Kunstrådet består af professionelle repræsentanter udpeget af Statens Kunstfond, repræsentanter for ledelse, patienter og medarbejdere på hospitalet og en repræsentant for borgerne fra projektets følgegruppe.

De to øvrige udvalgte kunstnere, der deltog i skitsekonkurrencen, var Allan Gabi og Astrid Marie Christiansen, og de tre kunstnere blev udvalgt på baggrund af deres erfaring med stor skala, rumlig kontekst, tilgang og formsprog.

Kunstrådet, der har udpeget vinderen, siger i deres begrundelse: "Mette Winckelmanns forslag fremstår som et markant bygningsintegreret forslag, der går i tæt samspil med bygningernes vægge. Det rummer desuden et overbevisende, sammenhængende greb, med hvilket det lykkes hende at skabe en tydelig forbindelse mellem den eksisterende bygning og den nye tilbygning i Sjællands Universitetshospital".

"Det er fuldstændig fantastisk at få lov til at realisere kunstværket til Sjællands Universitetshospital, og som jeg har arbejdet så intenst med de sidste tre måneder. Det bliver spændende at tage fat på næste fase, hvor jeg skal arbejde sammen med entreprenøren om at omsætte skitserne til integreret kunst på det fremtidige hospital,"siger Mette Winckelmann.

Kunst og helende rammer

Patientrepræsentant Knud Bloksgaard var glad for at være med i arbejdet med at sikre kunsten som et betydningsfuldt element i de helende rammer på Sjællands Universitetshospital. Herudover skal kunsten understøtte hospitalets fokus på den aktive patient.

"Kunsten må gerne få os som patienter "på benene" ved at appellere til nysgerrighed og eftertænksomhed, eller måske ligefrem ved at invitere til fysisk brug eller anden form for interaktion, siger Knud Bloksgaard.

Skitsekonkurrencen er et af flere elementer i kunststrategien for Projekt Universitetshospital, Køge.

"Der er tradition for at integrere kunst i byggeriet på hospitalet i Køge, derfor har det også været tanken, at den kommende udsmykning integreres i det nye ankomstområde. Vægmalerierne på de fem eksisterende trappetårne bevares. De blev i sin tid er doneret af Statens Kunstfond," fortæller projektdirektør Helle Gaub.