| | | | | |
 


Geisling magter balancen i corona-udgave af Lægens bord

TV: Peter Qvortrup Geisling er tilbage ved sit konsultationsbord på DR, hvorfra han nu laver letforståelig og seerdrevet folkeoplysning om coronavirus.

Da programmerne Lægens Bord om stort og småt indenfor sygdom og sundhed rullede over TV-skærmene fra 1997 til 2006 med Geisling som vært, var det første gang, at danske seere fik en rigtig TV-læge. Og den venlige, kompetente nordjyde, journalist og læges programmer fik hurtigt en stor og trofast seerskare. Siden gik han videre til at lave andre programmer i DR, men nu har coronavirus og Danmarks lockdown fået ham tilbage i den åbne TV-konsultation, hvor han - siden Danmark lukkede ned 12. marts - fire aftner om ugen har besvaret spørgsmål fra seerne sammen med en række af landets fagfolk og eksperter på det nye virus, som lige nu hærger størstedelen af verden.

Om de indtil nu 12 programmer, som har været sendt på DR og DRTV, og som har haft mere end en halv million seere og lyttere for hvert program, siger han selv, at de er blevet til for at skabe ’ro, håb og fakta’:

”Jeg skal forsøge at tegne et reelt billede af, hvad vi står i. Jeg dyrker ikke skrækscenariet, men er heller ikke overdreven beroligende. Virkeligheden ligger et sted imellem,« har Peter Qvortrup Geisling udtalt til DR i forbindelse med lanceringen af programmerne, Lægens Bord Corona.

Og programmerne er da også såvel venlige og kompetente som rolige og saglige. Her er ikke en masse blingbling, der farer rundt i studiet. I stedet er det oplysning og udfoldning af betydningen af de mange tiltag, love, regler, anbefalinger og retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut og ikke mindst regeringen siden 12. marts nærmest dagligt har ladet sætte i værk i anstrengelserne på at forsøge at sikre Danmark en så flad smittekurve som muligt, der fylder programrammen ud.

Blandt gæsterne, som har sekunderet Geisling, har blandt andet været Sundhedsstyrelsens chef, Søren Brostrøm, formand for DSAM, Anders Beich, Statens Seruminstituts overlæge Tyra Grove Krause, faglig direktør ved Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, professor Jens Lundgren fra Rigshospitalet, professor i immunologi, Jan Pravsgaard Christensen, overlæge og infektionsmediciner Gitte Kronborg fra Hvidovre hospital. Alle Tordenskjolds coronasoldater, som vi har hørt og set de seneste måneder i større eller mindre bidder på diverse medieplatforme, men som her får mulighed for at uddybe, hvad de ved og i øvrigt vurderer i et mindre stramt format og på mere personlige måder, når de sammen med Geisling guider danskerne gennem den nye hverdag, som coronavirussen har afstedkommet for alle.

Mærkværdig beslutning

Men desværre har DR valgt ovenikøbet - efter en uges forunderlig pause midt i programmerne - at Lægens Bord Corona fra 9.april kun skal udkomme en enkelt gang om ugen. En noget mærkværdig beslutning i lyset af, at der ikke er nogen grund til at tro, at danskerne vil have færre spørgsmål, når samfundet igen begynder så småt at åbne op efter påskeferien, og det at undgå smitte i endnu højere grad bliver et personligt ansvar sammenlignet med den periode, hvor samfundet har taget et stort socialt og kollektivt for de enkelte borgere i kraft af regeringens lockdown.

På samme måde er der heller ingen grund til at antage, at danskerne ikke også vil få brug for at kende og få forklaret de mange nye fakta om corona, som må formodes at dukke frem i takt med, at lægevidenskaben skridt for skridt bliver klogere på coronaens biologi og betydning for sundhed og sygdom. Det, der er sandheden i dag, vil kunne være helt forkert om en uge eller to. Lægens bord Corona er i kraft af blandt andet Geislings afdæmpede og overskudsagtige måde at styre sine programmer på ualmindeligt velegnet til den form for vigtig oplysning til borgerne.

Det nye ugentlige program sendes torsdag aften på DR1 og adskiller blandt andet ved et mere updated studie fremfor det angiveligt hurtigt sammenflikkede studie, som de første 12 udsendelser af Lægens Bord Corona blev produceret i. Men de første programmer var et godt eksempel på, at hvis det der foregår i et studie er af tilstrækkelig høj kvalitet og relevans, så betyder det meget lidt og meget tæt på ingenting, om bordet er gammelt og stammer fra et tidligere sportsprogram og scenografien mere end simpel. Måske DR skulle stole lidt mere på sin vært og programmernes indhold fremfor at kaste licenspenge efter at shine noget op, som ellers fungerer strålende i forhold til det, som programmerne skal - nemlig at holde danskerne i hånden gennem coronakrisen, indtil den afblæses. Hellere fire programmer om ugen med et grimt bord end kun et ugentligt med et stilfuldt.

Et enkelt hjertesuk

Et enkelt hjertesuk skal der dog lyde over indholdet: Flere af gæsterne kommer flere gange ind på et fra eksperter udtrykt ønske om at skabe flokimmunitet i Danmark, hvorved mindst 60 procent af danskerne bør smittes for på den måde at opnå en høj grad af immunitet i samfundet. Selv udtrykte Peter Q. Geisling det således i forbindelse med omtale af programmerne:

”Vi står hele tiden i en ny problemstilling, når det gælder corona, for det kan også give problemer, hvis for få bliver smittet. Vi skal helst ende med at godt 3.5 million smittede danskere og helst dem, der unge, sunde og raske, for så får vi begrebet flok-immunitet".

Men hvordan man opnår at komme op på 3.5 million smittede, uden at det kommer til at tage livet af en hel del ældre og andre mennesker fra risikogrupperne samt uden således at udsætte yngre i 30’erne- 40’erne og 50’erne for nogle potentielt meget alvorlige sygdomsforløb med mulige invaliderende og kroniske senskader? Dette ganske afgørende spørgsmål får seerne desværre aldrig et udførligt svar på – heller ikke, selv om de spørger ind til det. Lige her kunne Geisling godt lige dreje lidt den ene vej på sin journalistkasket og den anden vej for sine ønsker om at undgå konflikter. For spørgsmålet trænger sig i stigende grad på i lyset af, at den danske virkelighed på de intensive afdelinger har vist, at også unge og yngre raske kan blive meget, meget syge af coronavirus samtidigt med, at det politiske pres stiger for en yderligere genåbning af Danmarks arbejdspladser. For hvordan stemmer regeringens erklæringer om, at strategien er, at holde antallet af syge på så lavt niveau, at man holder sig i den grønne kurve overens med forestillingerne om, at flokimmunitet er løsningen? Med mindre at strategien er kombineret med en politisk vilje til at lukke op og ned for samfundets aktiviteter i forhold til den grønne kurves bevægelser.

Men hjertesuk eller ej, programmerne er gode og magter balancen at give værdi både til de i forvejen topinformerede og til de knapt så velorienterede i coronaens vildveje. Blandt andet i kraft af, at Geisling hverken taler op eller ned til sine gæster og seere, men også fordi det er her, at man får chance for at komme tættere på, hvad danske corona-læger, eksperter og ramte borgere i virkeligheden oplever og tænker om situationen bag mediernes hurtigere overskrifter.