| | | | | |
 

Ny bog kan blive bedste ven for patienter med hjernerystelse

 
 
 
 
Maria Cuculiza 
Din vurdering
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (5 Votes)

BØGER: Hvert år får mindst 25.000 danskere en hjernerystelse. Samtidig peger forskere på en tendens til flere længerevarende forløb. Forhold som formentligt skyldes, at en stresset hverdag gør os mere sårbare, mener forfatterne bag en ny bog om hjernerystelse.

Det er hjerneforsker Troels W. Kjær og psykoterapeut Loa Opstrup, der i bogen 'Hjernerystelse – kom godt igennem' har samlet den nyeste viden om, hvordan man kommer i gang igen efter en hjernerystelse.

Troels W. Kjær og Loa Opstrup rammer i deres bog en stor fed pæl igennem myterne om, at patienter, som i måneder og nogle gange år efter en hjernerystelse stadig har invaliderende eftervirkninger, nok blot er hysteriske, arbejdssky eller ude på at malke deres forsikringsselskab: 

”En stresset hjerne er simpelthen mere udsat, når vi slår os, og den har sværere ved at få det bedre igen. Efterhånden kan man ikke nævne ordet hjernerystelse, uden at nogen i selskabet fortæller historier om lange, svære sygdomsforløb. Også i medierne møder vi fortællinger om folk, der har haft følger efter en hjernerystelse i årevis," skriver de to forfattere.

Men det er ikke kun tidens trend af stress, jag og præstationskrav, som kan spænde ben for helbredelsen af de langtidsramte hjerner. Der er ifølge Kjær og Opstrup også i den nyere videnskabelige medicinske forskning en række biologiske forklaringer på, hvorfor nogle helbredelsesforløb trækker ud, og patienter således selv efter 3-6-9-12 måneder fortsat lider under en række symptomer som for eksempel hovedpine, svimmelhed, søvn- og hukommelsesproblemer, hjertebanken og angst, det såkaldte Postcommotionelle Syndrom (PCS). PCS er ifølge de to forfattere ikke en ny lidelse, men blot en betegnelse, der refererer til, at symptomerne ikke er gået over inden for det forventede tidsrum.

”Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker får længerevarende følger efter en hjernerystelse, men det skyldes som regel, at der i forbindelse med hjernerystelsen er sket skader flere steder. Der kan derfor være flere forskellige årsager til de langvarige symptomer. Selvom man normalt ikke kan se på en almindelig hjernescanning, hvad der er sket efter en hjernerystelse, er det ikke det samme, som at hjernen er intakt,” skriver de og fortsætter:

”En hjernerystelse kan godt skabe ændringer på celleniveau: Lokal iltmangel, som nedsætter cellernes aktivitet, ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter, der udfordrer cellebeskyttelsen, frigivelse af signalstoffer fra nogle celler, som stresser andre celler, eller in inflammationstilstande, der nedsætter den normale funktion af nervecellerne. Der kan også være sket påvirkninger af strukturerne i storhjernen eller dybere i hjernen, f.eks. ved hypofysen, hypothalamus eller hjernestammen, eller der kan være kommet mikroskopiske skader på nervebanerne,” konstaterer Opstrup og Kjær, der påpeger betydningen af, at hjernen har en central, koordinerede rolle for blandt andet det autonome nervesystem og hormonsystemerne, og at denne funktion netop kan tage skade ved en hjernerystelse og derfor give symptomer som for eksempel uro, nakkesmerter, synsforstyrrelser, hovedpine, hjertebanken, koncentrationsproblemer og angst.

Men bogens styrker er ikke kun at finde i forfatternes grundige og veldokumenterede informationer og rådgivning omkring det Post Commmotionelle Syndrom. Styrkerne udfoldes også udførligt i forhold til den helt almindelige hjernerystelse, for hvis forløb de angiver en række redskaber og behandlingsmuligheder. Både i den helt akutte fase og i de efterfølgende 12 uger indenfor hvilke 90 procent af alle hjernerystelser kan forventes at være overstået. Og det gennemgående trick til det bedst mulige forløb er ifølge "Hjernerystelse – kom godt igennem" at finde sin egen balance mellem aktivitet og afslapning:

”Generelt kan man sige, at balancen er dér, hvor du oplever få, men ikke for mange symptomer. Eller: Du skal stoppe, når de milde til moderate symptomer begynder at blive værre. Hvis man bliver i komfortzonen, får man det ikke bedre, men bliver på det samme niveau. Omvendt vil man heller ikke rykke sig i genoptræningen, hvis man presser sig selv ud i belastningszonen. For efter en stund i belastningszonen vil symptomerne typisk tvinge en tilbage i komfortzonen. I midten ligger det niveau, du skal forsøge at ramme, hvor du udfordrer dig selv uden at blive overbelastet, og hvor du skridt for skridt får det bedre. Og rykker din grænse,” skriver forfatterne, der dog samtidigt understreger betydningen af ro i det akutte forløb:

”Efter en hjernerystelse kan hjernen have brug for at slappe af et par dage, men du skal relativt hurtigt i gang med at bruge den igen. Bagsiden af medaljen ved hjernens fantastiske tilpasningsevne – dens plasticitet – er nemlig, at den også tilpasser sig, hvis der er netværk, du ikke bruger: ”Use it or loose it”-princippet. Ligesom musklerne i det brækkede ben falder hen, hvis du ikke går på det, vil forbindelser mellem nerveceller i hjernen blive svækket, hvis du ikke bruger dem. Omvendt styrkes de netværk, du bruger.”

"Hjernerystelse – kom godt igennem", der indeholder et væld af forslag til velfunderede, individuelle copingstrategier og behandlings- og genoptræningsformer, er skrevet til både professionelle behandlere, pårørende og patienter, hvoraf sidstnævnte ikke formodes at være i stand til at læse bogen fra ende til anden ud i et stræk. At bogen så klart vælger at have sit primære fokus på at hjælpe den syge patient, har den slagside, at man som ikke-hjerneskadet læser kan møde overlapninger i forskellige kapitler. Men med forståelse for, at disse gentagelser er lavet ikke på grund af sjusk, men med bevidst omtanke for de ramte patienters som oftest stærkt reducerede læsekapacitet, forekommer repetitionerne ikke skæmmende. De opleves i stedet som en styrke i en brugsbog, der så tydeligvist har som ambition at være især de ramtes bedste ven helt frem til, at disse føler sig sunde og raske igen.

 

  • Hjernerystelse -kom godt igennem
  • Loa Opstrup og Troels W. Kjær
  • Peoples Press
  • 269,95 kroner