Kulturprojekter skal fremme trivsel blandt børn og unge

KULTUR: Region Hovedstaden bevilger 3,3 millioner kroner til i alt 10 kulturprojekter, der skal styrke børn og unges psykiske og fysiske sundhed.

De kreative projekter, der finansieres fra Region Hovedstadens ”Kulturpuljen til Den Næste Generation” skal give kulturoplevelser og samvær til børn og unge, der mistrives, eller som står uden for fællesskabet. Samt skabe rum og plads til dannelse, nye oplevelser og fællesskaber for børn og unge med ondt i livet.

De 10 projekter, der har modtaget støtte, er funderet i brede partnerskaber på tværs af kulturorganisationer, frivillige foreninger og organisationer, der i forvejen arbejder med børn og unge.

Ifølge Marianne Frederik (Enhedslisten), formand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden, er det en stor udfordring for samfundet, at mange børn og unge mistrives:

”Løsningerne skal både findes nationalt, men også på lokalt plan i de miljøer, hvor de unge har deres dagligdag. Jeg er glad for, at regionen kan bidrage til at gøre en forskel ved at støtte lokale aktiviteter for udsatte børn og unge i hele hovedstadsgeografien,” forklarer hun om de nye bevillinger.

Blandt de projekter, der har modtaget støtte, er for eksempel et naturprojekt, hvor 24 unge skal uddannes til naturværter, så de kan give naturoplevelser til 350 børn i Halsnæs Kommune. Der er også et projekt med guidede museumsvandringer for unge brugere af psykiatrien på Frederiksberg og en kulturklub for udsatte minoritetsunge på Vestegnen. I et andet projekt skal 50 udsatte unge mellem 20 og 30 år fra Kofoeds Skole i København i perioden januar 2023 til december 2023 føres sammen med unge kunststuderende. Gruppen skal sammen gennem et halvt års workshopforløb samskabe tværkunstneriske fysiske værker, der reflekterer de unges problematikker og livssyn. I et tredje projekt skal psykisk sårbare unge mellem 18 og 30 år, der allerede er en del af psykiatrien, i perioden januar 2023 til december 2023 deltage i 2 gange 15 ugers forløb på Frederiksbergmuseerne for unge psykiatribrugere for på den måde at få styrket relationer, hverdagskompetencer og mod på almen samfundsdeltagelse.

Ifølge Sadek Al-Amood (SF), næstformand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden, ville de 10 projekter ikke kunne have været gennemført uden støtten fra ”Kulturpuljen til Den Næste Generation”

”Ansøgerne har haft et stort fokus på at skabe lokale fællesskaber for børn og unge. Og jeg er glad for, at bidragene fra Region Hovedstaden har været afgørende for at projekter, der ellers ikke ville blive realiseret, nu kan gennemføres,” siger Sadek Al-Amood.

 

Fakta om de 10 projekter

 1. "Artsay" med Copenhagen Habour Parade som leadpartner. Projektet fører socialt udsatte unge sammen med unge kunststuderende i samskabelsen af tværkunstneriske, fysiske værker. Målgruppen for projektet er unge i alderen 20-30 år. Projektet har modtaget 357.000 kr.
 2. "Fællesskaber og frirum - guidet læsning for unge" med Kulturmetropolen som leadpartner. Projektet arbejder med guidet fælleslæsning for unge, der mistrives på ungdomsskoler og væresteder. Målgruppen er børn og unge i alderen 14-22. 
  Projektet har modtaget 300.000 kr.
 3. "Se, Lyt, Tal - museers samarbejde med psykiatrien" med Frederiksbergmuseerne som leadpartner. Projektet afholder forløb på Frederiksbergmuseerne for unge psykiatribrugere. Målgruppen er psykiatribrugere i alderen 18-30 år. 
 4. "Sund Esport Ambassadør" med Esport Danmark som leadpartner. Projektet uddanner personer, der arbejder med unge i E-sports-foreninger udi dannende og demokratiske fællesskaber samt kost og motion. Målgruppen er unge og ansatte i E-sports-foreninger. Projektet har modtaget 500.000 kr. Esport er en sport, hvor aktiviteten finder sted via internettet eller over LAN på computer, konsol eller mobil.
 5. "ActionHygge: New Kids On The Block" med Nus Nus Aps. Projektet afholder et arrangement af unge for unge med forskellige kulturelle aktiviteter, der skaber rum for fællesskaber og samvær. Målgruppen er børn og unge mellem 13 og 17 år. Projektet har modtaget 360.000 kr.
 6. "Mino Kulturklub" med Mino Danmark som leadpartner. Projektet skaber trygge og inkluderende fællesskaber for socialt udsatte minoritetsunge ved at bygge bro til etablerede kulturinstitutioner på Københavns Vestegn. Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år. Projektet har modtaget 500.000 kr. Mino Danmark er en interesseorganisation, der arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse.
 7. "Ny i Naturen" med DGI Nordsjælland som leadpartner. Projektet uddanner 24 unge naturværter, samt afholder naturevents i to kommuner for gennem ung til ung kontakt at åbne øjnene for de oplevelsesmuligheder, der ligger i den nære natur. 
  Målgruppen er 24 unge i alderen 13-18 år, der uddannes til naturværter, samt 350 børn i alderen 6-12 år, der deltager i naturevents. Projektet har modtaget 352.000 kr.
 8. "DOX:CONNECT" med CPH:DOX v. De Københavnske Filmfestivaler som leadpartner. Projektet arbejder med unge, hvis deltagelse i fællesskaber kræver en dedikeret rekrutterings- og netværksindsats i f.eks. udsatte boligområder. Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år. Projektet har modtaget 350.000 kr. 
 9. "RÅ Festival" med Kulturmetropolen som leadpartner. Projektet udvikler og afholder en 2-dages festival for unge, med fokus på samskabelse, ung til ung-formidling og et kulturbegreb med højt til loftet. Målgruppen er børn og unge i alderen 13-24 år. Projektet har modtaget 100.000 kr.
 10. "Unge københavnere og kunsthal møder hinanden gennem samtidskunst" med Kunstforeningen GL Strand som leadpartner. Projektet afholder udstillingsbesøg og workshopforløb, hvor unge skaber egne kreative projekter og præsenterer kunstoplevelser og projekter for nabolaget. Målgruppen er børn i alderen 10-13 år. Projektet har modtaget 220.000 kr.
 • Oprettet den .