Region Syddanmark gøder jorden for nye sundhedsskabende kultur- og naturoplevelser

KULTUR: Et stort kulturtræf den 22. september arrangeret af Region Syddanmark skal være med til at udvikle og styrke kulturlivet og kulturtilbuddene både på tværs af regionen og nord og syd for den dansk-tyske grænse. Fem kommuner i Kulturregion Fyn er nu klar med et tilbud om Kultur-på Recept til unge i alderen 15 til 30 år. 

Det er de tre kulturregioner Fyn, Trekantområdet og kulturregionen Sønderjylland-Schleswig, der sammen med Region Syddanmark afholder det store kulturtræf, der finder sted 22. september 2022 på Engelsholm Højskole.

På kulturtræffet, som varer en hel dag, inviteres deltagerne til at dykke ned i fire temaspor: ”Klima og bæredygtighed”, ”Natur, kultur og regional udvikling”, ”Oplevelser til børn og familier” og ”Sundhed og livskvalitet”.

Udvalgsformand Michael Nielsen (Kons), Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, siger i forbindelse med arrangementet:

”Jeg er sikker på, at Kulturtræf 2022 vil komme til at styrke samarbejdet om kultur- og naturprojekter i hele Syddanmark – og på tværs af den syddanske-nordtyske grænseregion. Alt sammen noget, der kan være med til at fremme den vigtige sammenhængskraft. At kultur- og naturoplevelser også kan bidrage til både mental og fysisk sundhed er endnu et plus ved at få udviklet flere tilbud til syddanskerne.

Formand Kjeld Thrane (Kons), Kulturregion Trekantområdet ser frem til at møde de mange kulturaktører på det fælles Kulturtræf 2022:

”Træffet er startskuddet til et endnu stærkere og tættere samarbejde i Syddanmark og Schleswig – et samarbejde, som vi har store ambitioner for. Jeg glæder mig til at møde iderigdommen i temaet Kultur & Natur og til at opleve de fælles projekter, som vil udspringe af træffet,” siger Kjeld Thrane.

Af dagsprogrammet for indholdet i temasporet, Sundhed og Livskvalitet, fremgår det blandt andet, at deltagerne vil møde professionelle inspiratorer, som bruger naturen i deres arbejde med at fremme sundhed og livskvalitet på forskellig vis. For eksempel ph.d. i natur sundhed fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, Simon Høegmark, som arbejder med menneskets krop og psyke i samspil med naturen, og hvordan naturen kan integreres i og forbedre vores arbejdsmiljø, samt anvendes forebyggende og rehabiliterende i sundhedsforløb. På mødet vil Simon Høegmark give et indblik i de metoder, han anvender i naturen for at sikre mennesker bedre mental trivsel. 

Simon Høegmark står blandt andet bag konceptet Vildmandskurser, som er er et rehabiliteringstilbud, der foregår i naturen. Målgruppen er mænd, der gerne vil tilbage til hverdagen efter en langtidssygemelding som følge af en livskrise efter diagnoser som stress, angst, depression, kræft, hjerte-kar-sygdom, smerte, overvægt eller diabetes. Kurserne er startet på Fyn, men er i dag bredt ud i kommuner i Region Syddanmark og i hele landet.

Deltagerne vil desuden gennem øvelser få mulighed for selv at opleve, hvordan naturen har en positiv indvirkning på krop og sjæl, og de vil blive guidet igennem en række øvelser med fokus på opmærksomhedstræning, åndedræt og kropsbevidsthed. Her står blandt andet billedkunstner og jæger Svend-Allan Sørensen for kunstneriske øvelser i naturen, der gerne skulle få deltagerne i en fornemmelse af flow.

”Du smider din præstationsangst, og du kommer tættere på dit eget kunstneriske udtryk, når du arbejder med kunst i naturen”, forklarer billedkunstner Svend-Allan Sørensen.

Herudover giver Kulturtræf 22 smagsprøver på Region Syds litteraturkursus, Natur-litt, der er et kursus for kvinder, der har brug for at vende tilbage til hverdagen efter en livskrise som følge af stress, angst eller depression.

Kurset er en kombination af natur og litteratur og består af guidet fælleslæsning, naturoplevelser, spontan opmærksomhed, fælleskab og bålterapi foregår i naturen i Tarup-Davinde og ved Trente Mølle og varer i otte uger med en mødedag om ugen af godt to timers varighed. Kurserne er kommet i stand, efter at en række undersøgelser har vist, at ophold i naturen har en beroligende effekt på vores nervesystem, at det sænker blodtryk, puls og muskelspændinger hos mennesker, som oplever et højt stressniveau.

Kulturregion Fyn har desuden siden foråret i år tilbudt grupper af sårbare borgere over 30 år med mild til moderat stress, angst, depression eller ensomhed fra kommunerne Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Odense og Ærø på Fyn en recept på kultur, som giver dem adgang til fælles kulturarrangementer og mulighed for også selv at gribe pen, pensel eller et musikinstrument. Og i forbindelse med Kulturtræf 22 lancerer Kulturregion Fyn nu også Kultur-på-Recept tilbud til unge i alderen 15 til 30 år i Svendborg, Langeland, Assens, Nordfyns og Nyborg Kommune, hvor man er i fuld gang med at planlægge tilbuddet til de unge. 

Kun få andre kommuner i Danmark har prøvet kræfter med Kultur på Recept til unge – og kun i kort tid. Men ifølge projektleder Mathilde Kihl Kellermann kan man trække på erfaringerne fra de første forløb med Kultur på Recept til voksne, foruden at man har været på studietur i Aalborg, hvor de har gode erfaringer med et lignende projekt til unge kaldet ”Kulturvitaminer”. På studieturen deltog der lokale koordinatorer, konsulenter og kulturaktører fra de fem fynske kommuner, som skal i gang med unge-indsatsen. 

”Vi fik en masse viden og inspiration med os hjem. De har bl.a. fokus på fællesskabet, og at deltagerne deltager aktivt i aktiviteterne. Det vil vi også have i vores forløb, da man ved, at det skaber den største effekt for deltagerne. Derudover har de et tæt samarbejde mellem uddannelseshuset, rådgiver, mentor og bostøtte. Og så kører de en håndholdt indsats, hvorkoordinatoren kan finde på at ringe og vække deltagerne om morgenen. Vi vil også være opmærksom på det tætte tværfaglige samarbejde og at skabe en tæt relation mellem de lokale koordinatorer og deltagerne,” fortæller Mathilde Kihl Kellermann. 

De unge i de fem fynske kommuner skal i 2023 også prøve aktiviteter indenfor musik, natur, fortælling og billedkunst, ligesom de voksne deltagere har gjort i 2022.

”I Aalborg havde de rigtig gode erfaringer med for eksempel guidet fælleslæsning, som passer rigtig fint ind i vores fortælle-temaet. Derudover havde de også aktiviteter indenfor fællessang, teater, musik, keramik og street-art. Alt sammen noget, vi vil lade os inspirere af i de nye forløb til unge på Fyn” fortæller Kihl Kellermann.

Formand Anne Møllegaard Mortensen (O), den politiske styregruppe, Kulturregion Fyn håber, at kulturtræffet vil være med til kickstarte endnu flere samarbejdsprojekter på tværs:

 ”Jeg er pavestolt over, at vi er tre kulturregioner og en region, der er gået sammen om at lave et fælles Kulturtræf 2022. Sammen kan vi mere, og vi er alle enige om, at netop de kultur- og naturherligheder, vi har i Syddanmark, fortjener mere opmærksomhed, og at vi gennem flere tværgående samarbejdsprojekter kan udvide og styrke feltet endnu mere,” siger hun.