Region Midtjylland er med til at udvikle kultur som sundhed i Europa

KULTUR: Region Midtjylland skal være med til at lede et europæisk kulturprojekt, der bl.a. handler om museumsindsatser for demente, kulturindsatser mod udbrændthed på arbejdspladser og sanggrupper for kvinder med fødselsdepression.

Målrettede kulturtilbud og sundhed er et strategisk indsatsområde i Region Midtjylland, der i kraft af sine forsøg på at hjælpe syge og udsatte borgere til bedre sundhed og livskvalitet ved særlige kulturtilbud, nu er blevet bedt om at bruge sin erfaring som en af tovholderne på EU-projektet, CultureForHealth, der skal udbrede kultur som sundhedsfremme i hele Europa. 

Region Midtjylland har i flere år arbejdet med at bruge kulturelle aktiviteter som for eksempel korsang for lungesyge, hvor korsang bruges til at få mest muligt ud af patienternes begrænsede lungefunktion, livemusik på intensivafdelinger, musikalske besøgsvenner, indretning rum hvis arkitektur og interiør forbedrer sygeplejepraksis og litterær fødselsforberedelse som blot er et par af mange eksempler på, at regionen forsøger at erstatte de mere traditionelle biomedicinske behandlinger med ikke-invaderende og mindre bivirkningstunge kulturelle tilbud for på den måde at fremme borgernes sundhed.

Og regionsrådsformand Anders Kühnau er stolt over, at Europa-Kommissionen således nu har  inviteret Region Midtjylland og en række andre partnere til lede det hidtil største europæiske projekt, CultureForHealth, www.cultureforhealth.eu, indenfor kultur som sundhed i Europa.

”I vores sundhedsvæsen har vi brug for at tænke nyt og anderledes, og her er et område, hvor mennesker uden medicin og bivirkninger måske kan få det bedre. Derfor er kultur oplagt at inddrage i vores tilbud til borgerne – også selvom meget endnu er på forsøgsbasis,” siger regionsrådsformand Anders Kühnau (Soc) om CultureForHealth, som er samfinansieret af Europa-Kommissionen med partnere fra hele Europa. Projektet slutter i maj 2023.

I projektet deltager blandt andet også verdenssundhedsorganisationen, WHO, der i 2019 offentliggjorde en rapport, som fremlagde den samlede globale, men især den europæiske forskningsevidens for kunstens fremmende effekter på menneskers mentale og fysiske sundhed og velbefindende. I rapporten fastslår WHO blandt andet:

”Resultater fra over 3000 undersøgelser identificerede en vigtig rolle for kunsten i forhold til forebyggelse af dårligt helbred, fremme af sundhed og håndtering og behandling af sygdom gennem et helt livsforløb. Den gennemgåede evidens omfattede undersøgelsesdesign såsom ukontrollerede pilotstudier, casestudies, tværsnitsundersøgelser i lille skala, nationalt repræsentative, longitudinelle kohortestudier, hele samfunds etnografier og randomiserede, kontrollerede forsøg fra forskellige discipliner,” skriver WHO og fortsætter:

”Kunstens gavnlige virkning kan fremmes gennem anerkendelse og handling på det voksende evidensgrundlag, ved at styrke kunstengagement på individuelt, lokalt og nationalt niveau samt ved at understøtte tværsektorielt samarbejde,” skriver WHO, som blandt andet fandt, at kunsten kan give øget trivsel, formindsket stress, lindring af angst og depression samt have fysiologiske effekter som lavere blodtryk, smertelindring og et lavere niveau af stresshormoner i kroppen.

Region Midtjylland og netop WHO og bl.a. Sundhedsstyrelsen har regionen tidligere skabt platformen www.kultursomsundhedsfremme.dk, og Monica Urian, politisk konsulent fra Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Uddannelse, der finansierer projektet, siger ifølge en pressemeddelelse fra Region Midtjylland om baggrunden for at Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet støtter projekt CultureForHealth:

”Adgang til kultur og adgang til sundhedsydelser er menneskerettigheder og skal hænge mere sammen. Det er vores ansvar som europæere, som kultur- og sundhedsprofessionelle, som mennesker, at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores samfund med at helbrede. ”

I projektets levetid vil der blive udviklet tværsektorielt samarbejde mellem kultur- og sundhedssektorerne i Europa ved at samle fagfolk fra begge sider af bordet. Det består blandt andet af en række studieture, hvor det første har været i marts måned i år i Aarhus, hvor 45 særligt inviterede forskere, politikere, kultur- og sundhedsaktører fra 15 europæiske lande mødtes for at opleve nye sundhedstilbud og forskningsprojekter, herunder levende musik på intensivafdelinger og læsegrupper for vordende forældre på Aarhus Universitetshospital og museumsbesøg for mennesker med demens i Frilandsmuseet Den Gamle By.

CultureForHealth udvikler og følger også en række pilotprojekter, der blandt andet handler om museumsindsatser for demente, kulturindsatser mod udbrændthed på arbejdspladser sanggrupper for kvinder med fødselsdepression og kulturprojekter som skal kunne fremme det mentale helbred blandt flygtninge fra Ukraine.

 

CultureForHealth, www.cultureforhealth.eu  er et projekt samfinansieret af Europa-Kommissionen med partnere fra hele Europa: Region Midtjylland (Danmark), Culture Action Europe (Europas største kulturnetværk), Trans Europe Halles (europæisk netværk af kulturcentre), The Northern Dimension Partnership on Culture (EU-støttet-partnerskab), Cluj Cultural Centre (Rumænien) og Društvo Asociacija (Slovenien).

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os