| | | | | |
 

Fire fynske kommuner går sammen om kultur på recept

KULTUR: Grupper af sårbare borgere fra kommunerne Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Odense og Ærø på Fyn har i disse dage af Kulturregion Fyn fået tilbudt en recept på kultur, som giver dem adgang til fælles kulturarrangementer og mulighed for også selv at gribe pen, pensel eller et musikinstrument.

De 10-12 borgere fra hver af de fire kommuner skal de næste otte uger mødes tre gange om ugen omkring billedkunst, musik, litteratur og natur. De får tilbuddet, fordi de har mild til moderat stress, angst eller depression, eller fordi de savner et fællesskab i hverdagen ifølge projektleder for Kultur på Recept i Kulturregion Fyn, Mathilde Kihl Kellermann:

 ”Vi tilbyder et frirum for deltagerne, hvor de får plads til fordybelse og fælles oplevelser. Deltagerne får mulighed for både at opleve kulturaktiviteterne og selv at deltage i dem. Det kan være ved at lære om et kunstværk og skabe et selv - og lytte til en fortælling og skrive en selv. Tidligere lignende projekter har vist, at det kan øge deltagernes mentale trivsel og livskvalitet, og det er også vores sigte i det her projekt," forklarer hun.

Planerne er, at Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Odense og Ærø de næste to år skal samarbejde om at finde den mest optimale model for kultur på recept på Fyn, og de knap 50 kursister har fået recepten af for eksempel deres egen læge eller kommunen.

Ifølge Kulturregion Fyn sker kulturoplevelserne i de fire kommuner i samarbejde med lokale kulturinstitutioner. Men da det ofte vil være første gang, at kulturinstitutionerne arbejder på denne måde, vil de få hjælp fra otte erfarne eksperter:

”Jeg ved, at de sammen vil kunne skabe nogle rigtig gode tilbud til mennesker, som kan få gavn og glæde af kultur på recept. Hensigten med forløbene er, at deltagerne får åbnet op for nye perspektiver og tilgange til tilværelsen og livet, som kan styrke deres trivsel og selvværdsfølelse. Så det er en meget vigtig opgave,” siger Mathilde Kihl Kellermann.

En rapport fra WHO fra 2019 konkluderer, at kunst og kultur kan være et supplement til traditionelle sundhedstilbud i forhold til mentalsundhed og trivsel. Formand for den politiske styregruppe i Kulturregion Fyn, Anne Møllegaard Mortensen, som også er formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i Faaborg, forklarer om behovene for kultur på recept:

"Antallet af danskere med mentale udfordringer stiger. Dermed stiger også behovet for at kunne hjælpe, og derfor har vi i de ni kommuner i Kulturregion Fyn valgt at arbejde sammen for at finde en fælles fynsk model for Kultur på Recept på tværs af kommunerne og på tværs af kultur- og sundhedssektoren i kommunerne. Vi afprøver det i flere kommuner på én og samme tid for at finde den bedste måde at tilbyde et sundhedsfremmende kulturforløb på. Kunst, kultur og natur kan noget helt særligt for vores mentale velvære, og det får vi nu prøvet af i en stor fælles fynsk målestok."

Det er dog ikke første gang, at Nyborg Kommune afprøver Kultur på Recept. I 2016 af gennemførte Nyborg, Aalborg, Silkeborg, og Vordingborg nemlig et pilotprojekt også for borgere med let til moderat stress, angst eller depression, og ifølge en evalueringsrapport "Kultur på Recept Tværgående evaluering" publiceret af Sundhedsstyrelsen 2020, var 97 procent af deltagerne tilfredse med deres forløb, deres trivsel var gennemsnitligt steget fra en score på 38 til 58 på en skala fra 1-100 (WHO-5-score) Og otte ud af ti deltagere var i bedre selvvurderet trivsel, ved forløbets afslutning.

En 56-årig mandlig deltager fortalte ifølge evalueringsrapporten for eksempel således om forløbet:

”Jeg er ikke så bange mere. Jeg gik i min egen lille lukkede verden de første tre måneder af min sygemelding. Da vi kom ud og snakkede og havde fælles interesser, blev jeg åbnet op igen. Jeg har fået en del med i bagagen, der gør, jeg tør mere, end jeg turde før. Jeg er stadig jobsøgende, men nu er der gang i søgningen, og efter sommer skal jeg til power-jobsøgning,” forklarede han og uddybede:

”Jeg er blevet mere åben, end jeg var. Jeg tror det med, at ”du kan sgu godt alligevel” – den følelse har jeg efterfølgende. Det gav ligesom et skub i den rigtige retning. Man føler, man ikke er noget værd – det er sådan, du ser dig selv, men det er blevet anderledes. Jeg tør mere, tør gå op i byen igen. Det har man jo gjort i 25 år, men pludselig tør du ikke mere. Men det gør jeg nu. Også at møde de her mennesker, komme forbi til en tår kaffe. Det har været godt for mig. Vi skriver sammen og hilser på hinanden – det ene med det andet. Vi har ikke glemt hinanden på nogen måde.”

 • Projektet med Fynsk Kultur på Recept kommer til at løbe over de næste to år.
 • Kerteminde Kommune: startede den 7. marts 2022.
 • Odense Kommune: startede den 15. marts 2022.
 • Faaborg Midtfyn Kommune: starter den 21. marts 2022.
 • Ærø Kommune: starter den 21. marts 2022. 

I denne første runde af det fælles fynske projekt tilbydes Kultur på Recept til deltagere i alderen 31 til 65 år. I næste runde kommer de resterende kommuner i Kulturregion Fyn med og tilbyder Kultur på Recept til unge borgere.

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os