| | | | | |
 

Kulturministeriet åbner endnu engang for covid-19-kasserne

KULTUR: Kulturinstitutioner kan nu søge om kompensation for aflyst, udskudt eller væsentligt ændrede produktioner, eller hvis de er i overhængende fare for at gå konkurs som følge af covid-19.

Det seneste års restriktioner med nedlukning af Danmark, forsamlingsloft og lukning af koncertsteder, teatre og museer har ramt kulturlivet hårdt i kraft af manglende publikumsindtægter på grund af aflysninger og udsættelser.

Kulturinstitutioner kan derfor nu igen søge om kompensation for ødelagt økonomi i form af to forskellige ordninger, hvoraf den første vedrører kompensation for produktionsomkostninger til publikumsrettede aktiviteter, der er blevet ramt af væsentlige ændringer på grund af covid-19-restriktionerne, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet:

”Ordningen yder kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, og som ikke kan genaktiveres. Aktiviteterne skal være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med covid-19.”

Ordningen, som giver kompensation for produktionsomkostninger, kan søges af institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, og som noget nyt kan kulturaktører der har modtaget eller anvendt projekttilskud direkte fra Kulturministeriet, herunder Statens Kunstfond, også søge. Herunder også egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret, Aveny-T Fonden, Det Ny Teater samt produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene.

Hertil kommer, at kulturaktører der har modtaget eller anvendt projekttilskud direkte fra Kulturministeriet, herunder Statens Kunstfond, i tre på hinanden følgende år inden for de seneste fem år – samt videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan også søge ordningen.

Udover at give mulighed for støtte til produktionsomkostninger har Kulturministeriet også genåbnet den tidligere ordning for konkurstruede kulturinstitutioner, skriver Kulturministeriet i en anden pressemeddelelse:

”Kulturinstitutioner, som er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger, kan nu søge kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner,” skriver ministeriet om ordningen, som dækker omkostninger, som institutionen ikke har disponibel formue til at dække efter at have udtømt andre muligheder for støtte gennem de generelle hjælpepakker.

Også her gælder det ifølge Kulturministeriet, at ordningen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret samt Aveny-T Fonden, Det Ny Teater,  produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene og videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Kulturministeriet åbnede desuden tidligere på måneden, 4. marts, også op for at aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitet og folkehøjskoler kan søge om kompensation for tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden 19. december 2021 samt i omstillingsperioden fra 16. januar 2022 til 31. januar i år.

 

Fakta

1: Kompensationsordningen for produktionsomkostninger:

Ordningen dækker op til 80 procent af ansøgers produktionsomkostninger, for eksempel omkostninger til markedsføring, genstandslån, royalties og scenografi.

Der kan søges for perioden 19. december 2021 til 15. januar 2022, og afhængigt af hvilke restriktioner man har været underlagt, kan der søges for perioderne 19. december 2021-31. januar 2022 eller 19. december 2021-15. februar 2022.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Fristen for at søge er den 30. april 2022.

2: Kompensationsordningen for konkurstruede kulturinstitutioner:

Ordningen dækker op til 100% af institutionens omkostninger, som ikke er dækket på anden vis.

Der kan søges for perioden 19. december 2021 til 15. januar 2022, og afhængigt af hvilke restriktioner institutionen har været underlagt, kan der også søges for fra 19. december 2021 til 31. januar 2022 eller 19. december 2021 til15. februar 2022.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og kan søges frem til og med den 30. april 2022.

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os