| | | | | |
 


Hospitaler satte lilla lys på de for tidligt fødte

EVENT: Også i år har Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet i København markeret Verdens Præmaturdag 17. november ved sammen med andre hospitaler og større bygninger verden over at bade sig selv i et lilla lys til ære for verdens for tidligt fødte børn og deres familier.

Tidligere var der en betydelig risiko for død og svære handicap, hvis et barn blev født for tidligt, men i løbet af de seneste 20 år er behandlingsmulighederne blevet meget bedre. I dag overlever de fleste af børnene, og selv om børn født før tiden har en øget risiko for blandt andet udviklingsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder, så klarer de fleste sig på lige fod med andre børn.

Men det kan fortsat være en voldsom oplevelse at få et for tidligt født barn, og derfor har blandt Aarhus Universitetshospital siden 2017 hvert år deltaget i Verdens Præmaturdag, som altid falder 17. november, og i år havde Aarhus kommune og Universitetshospitalet valgt, at det ikke kun var Universitetshospitalets ene helikopterlandingsplads, Helipad Nord, der skulle oplyses. Også byens rådhus og bygningen, Lighthouse, der med sine 142 meter er Danmarks højeste boligbyggeri, var natten til i dag illumineret med den lilla farve, der symboliserer følsomhed og exceptionalitet som kendetegn for de tidligt fødte børn. Der er lilla lys blev tændt på Aarhus Rådhus klokken 20 og på Helipad Nord, AUH og Lighthouse fra solnedgang:

”Med vores deltagelse i fejringen af Verdens Præmaturdag vil vi gerne vise vores dybeste respekt og opbakning til de personer, forældre som fagfolk, der hver dag kæmper for hvert eneste lille liv,” forklarer partner og medstifter Nicolai Hommelhoff fra Domis, der står bag Lighthouse i forbindelse med bygningens deltagelse i dagen, der oprindeligt blev skabt af en række europæiske forældreorganisationer i 2008, og som er blevet fejret med det lilla lys, lilla sløjfer, kampagner og andre arrangementer om for tidlige fødsler siden 2011 i en lang række af verdens lande.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO fødes 60 procent af de præmature spædbørn i Afrika og Sydasien, men tallet er stigende i hele verden. I lavindkomstlandene fødes i gennemsnit 12 procent af alle spædbørn for tidligt sammenlignet med ni procent i lande med høj indkomst. USA er nummer seks på listen over de 10 lande med det højeste antal præmature fødsler og overgås af landene Indien, Kina, Nigeria, Pakistan og Indonesien. I Danmark fødes seks procent af alle børn  hvert år for tidligt.

De for tidligt fødte spædbørn har større risiko for langtidskomplikationer og dø, og i år har Verdens Præmaturdag sat fokus på vigtigheden af, at forældre og babyer, der er født for tidligt, har mulighed for at være sammen. Et tema, som ifølge overlæge Jesper Padkær Petersen, Nyfødt- og Børneintensivt Afsnit på Aarhus Universitetshospital, har fået ekstra aktualitet under corona-restriktionerne: 

”Det er et vigtigt tema, som vi har stor opmærksomhed på både på hospitalet og gennem samarbejde med kommunen om 'tidligt hjemmeophold', der er en mulighed for at blive udskrevet, selv om barnet stadig har behov for mad gennem sonde, og familien har brug for tæt kontakt med hospitalet,” forklarer Jesper Padkær Petersen.

Også på Rigshospitalet i København markerede man i går dagen med både det lilla lys på hospitalets helikopterplatform samt et fagligt arrangement i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Det lilla lys blev tændt på helikopterplatformen ved solnedgang og var tændt indtil solopgang.

I dag overlever langt de fleste børn en tidlig fødsel – også hvis de er meget små. Og med den højt specialiserede behandling og patient- og familiecentrerede tilgang, man i dag kan tilbyde på alle landets neonatale afdelinger, får børnene og deres familier i dag langt færre mén og gener af den tidlige fødsel, end de gjorde for mange år siden. Men der er stadig behov for foku​s på området og for særlig støtte til familier med tidligt fødte børn, forklarer ledende overlæge Morten Breindahl fra Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og tidligt fødte på Rigshospitalet:

”Tidligt fødte børn er ofte meget sårbare og sensitive på grund af deres umodenhed. De er i risiko for at få alvorlige, livstruende komplikationer. Jo tidligere barnet fødes, jo større er risikoen for varige mén, hvis de overlever. I Danmark kan vi være stolte af indsatsen,” erklærer Morten Breindahl. 

 Selv om de fleste for tidligt fødte børn altså overlever og klarer sig godt, så er forløbet omkring fødslen og det ofte lange indlæggelsesforløb typisk præget af stress, bekymringer og sorg, som kan påvirke familien gennem mange år påpeger, sundhedsplejeleder i Børn og Unge, Aarhus Kommune, Rikke Bossen:

”At få et for tidligt født barn kan være en stor omvæltning for en ung familie. Der er mange følelser og samtidig meget praktik på spil. Det kræver en særlig opmærksomhed fra alle omkring barnet og et godt samarbejde mellem de professionelle at få livet og familien godt i gang. Derfor giver det fantastisk god mening at sætte lys på netop det, ” forklarer Rikke Bossen.

Godt seks procent af alle børn i Danmark fødes før tiden (før graviditeten har varet 37 fulde uger). Det svarer til ca. 4000 børn/år eller et-to børn i hver skoleklasse. På verdensplan er det hver tiende barn.

De fleste (3.200) er født let til moderat for tidligt (i 32.-36. graviditetsuge), omkring 600 er født meget for tidligt (før uge 32), og heraf er ca. 200 børn per år født ekstremt for tidligt (før uge 28).

Tidligere var der en betydelig risiko for død og svære handicap, hvis et barn blev født for tidligt. I dag overlever de fleste for tidligt fødte børn, men dødeligheden og risikoen for alvorlige handicap er stor hos de ekstremt for tidligt fødte.

Børn født før tiden har en øget risiko for udviklingsmæssige problemer, men langt de fleste er raske. Selv blandt de børn, der har problemer, er almindelig skolegang og et selvstændigt voksenliv det mest almindelige.

 • Overlevelsen blandt moderat for tidligt fødte børn (uge 32-37) er næsten 100 procent
 • Overlevelsen blandt meget for tidligt fødte børn (uge 28-32) er 97 procent
 • Overlevelsen blandt ekstremt for tidligt fødte børn (< uge 28) er 70 procent

For tidligt fødte børn er i risiko for at udvikle senkomplikationer til deres umodenhed, som kan ses i en række organer, herunder bl.a.: 

 • I tarmen (trivselsudfordringer)
 • I lungerne (stive lunger med øget risiko for luftvejsinfektioner og behov for hospitalsindlæggelse- særligt barnets første leveår)
 • I hjernen (indlæringsudfordringer, forsinket udvikling, spasticitet i mindre eller større grad)
 • I øjnene (nedsat syn)

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os