Fra Mors uddeles kultur på recept til hele landet på Facebook

 
 
 
 
 

KULTUR: Kulturmødet Mors brænder igennem i vellykket live-streaming om styrkelse af kulturmedicin i Region Nordjylland og Region Midtjylland, hvor politikere fra begge politiske fløje ønsker at styrke kultur som behandlingstilbud i regionernes sundhedsvæsen.

Kan kunst og kultur øge sundhed og livskvalitet blandt syge og sårbare borgere? Sådan lyder det overordne spørgsmål i en livestreaming fra en debat om kultur som medicin, styret af en vidende og engageret ordstyrer, nemlig tidligere trommeslager, forfatter til flere bøger om kunstens rolle i samfundet og indehaver af kommunikationsbureau, Christian Have.

Svaret er et rungende ja, hvis man skal tro de medvirkende i udsendelsen "Når kunsten træder i Sundhedens tjeneste". Her er billed-lyd-musik- og teaterkunstnere sammen med sundhedspolitikerne Ulla Astman (Soc), der er regionsrådsformand i Region Nordjylland, Hanne Roed (Rad.), der er næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland og Mads Duedahl (V), sundheds- og kulturrådsformand i Aalborg kommune inviteret til at diskutere, om det giver mening at styrke implementering af kultur i de to regioners forebyggelses- og sundhedstilbud.

”Vi ser lige nu en vestlig verden, som i stigende grad bliver ramt af angst og stress. Men vi har så få redskaber til at forebygge og afhjælpe disse sammenbrud. Men vi ved, at kunst og kultur har god effekt på sindet for mennesker, der har det skidt. Vi ved, at mennesker med angst får det meget, meget bedre, når de oplever kultur sammen, og jeg aner faktisk ikke, hvorfor der ikke er flere politikere,  som støtter op omkring det her,” sagde Mads Duedahl. Han er også formand for Nordjyllands kulturaftale, som er en aftale mellem Region Nordjylland og Kulturministeriet, og som blandt andet skal fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i regionen, give børn og unge redskaber til at leve gode liv og i det hele taget forbedre nordjyske borgeres sundhed gennem brug af kunst og kultur.

Også Ulla Astman støttede varmt op om at bruge flere midler på kunst i sundhedsvæsnet. Selv har hun blandt andet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital i Thisted, Dansk Kunstnerråd og de tre kunstnere, rumdesigner Anne Heinsvig, lydkunstner Ingeborg Okkels samt fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose, omdannet Akutmodtagelsen og Medicinsk Sengeafsnit M5 på Thisted Sygehus fra at have hvide vægge, grå linoleumsgulve, møbler med plastiksæder, skarp belysning og udsmykning uden tanke på deres effekt på patienterne, til at inddrage den særlige egnsnatur i Thy musikalsk og visuelt. Det har skabt rum, som maner til harmoni, tryghed, tillid, ro og refleksion. Om kunstprojektet "Udsyn", hvori der også indgik nye møbler, fortæller Ulla Astman i udsendelsen:

”Vi er jo super glade for at kunne lave den her kobling mellem kunst og sundhed, for vi ved jo, at det virker, blandt andet i kraft af angstdæmpning – både for vores patienter og for vores personale. Vi har tænkt naturen ind i akutmodtagelsen, og naturen formidles i lyd og billede af kunstnerne, som tænker naturen ind i akutmodtagelsen. Det havde selvfølgelig været billigere at male væggene hvide, men vi har valgt at prioritere kunstprojektet, fordi vi ved, at det har en positiv effekt, og kunsternes udsmykning har da også gjort meget gavn for mange af vores patienter og også for vores personale." 

Heller ikke vicerektor og musiker ved Det Jyske Musikkonservatorium, Keld Hosbond, var i tvivl om, at der er evidens for, at kultur og musik kan spille en positiv rolle i sundhedssektoren, hvor ikke mindst mennesker,som ellers står uden for samfundets øvrige kulturtilbud, kan få vigtige oplevelser:

”Det her handler jo om sammenhængskraften i samfundet,” sagde en begejstret Keld Hosbond, der selv har været engageret i musikprojekter om kultur som sundhedsfremmer på blandt andet plejehjem i Aarhus, hvor han og 400 konservatoriestuderende har forsøgt at skabe ’persontilpasset og samskabende’ musikoplevelser, som gav mening for plejehjemsbeboerne.

Også udsendelsens øvrige skabende kunstnere har arbejdet med at formidle kulturoplevelser til plejehjemsbeboere, demente, angste, ensomme, stressede eller deprimerede.

Musiker, Rikke Thomsen, fortalte om sit arbejde:

Musik og sange er noget, vi har med os i alle livets situationer. Både de værste og de smukkeste. Derfor er musik for mig og mange andre noget af det bedste i livet. Der er stor forskel på de borgere, som jeg har spillet for, men fælles for dem er, at de ikke selv har kunnet komme ud af deres hjem, og musikken derfor er kommet til dem og gav dem mulighed for at åbne for samtaler om livet, deres minder og personlige fortællinger, som måske ellers ikke blev fortalt”.

Rikke Thomsen har spillet og sunget for ensomme og syge i et projekt om musikalske besøgsvenner.

Billed- og rumkunstner Marit Benthe Norheim fortalte om, hvordan hun under corona er gået et skridt videre i sit arbejde med kunst som medicin. Hun er nemlig begyndt at invitere sit publikum hjem i sit værksted i en forståelse af, at pandemien har gjort det tydeligt for hende, at mennesker har brug for at dele deres sårbarhed og på den måde komme hinanden nærmere:

”Når vi kunstnere kom ud til mennesker med vores kunst, er der jo sket en filtrering af vores sårbarhed. Men måske hvis vi inviterer dem hjem i vores værksteder, der hvor tingene ikke er færdige endnu, så har jeg oplevet, at når folk kommer ind og oplever den tvivl, som findes i værkstedet, så åbner det brystet, og når vi taler sundhed tror jeg, at det er meget sundt at rive nogle af alle de masker, som vi bærer, væk. Vi viser tvivl og sårbarhed, det kræver mod, og jo ældre jeg er blevet, jo vigtigere kan jeg se, hvor vigtigt det er at vise sårbarhed. Vi skal dele det, som gør, at vi er mennesker sammen, og jeg tror, at corona har givet os muligheder for at forstå, at vi har behov for hinanden.”

Men "Når kunsten træder i sundhedens tjeneste" var ikke kun snak og debat. Arrangørerne havde indlagt glimt af utroligt fine kunstværker, som alle handler om sygdom og død, eller som er udviklet til netop at blive brugt i sundhedens tjeneste. Det er en ikke kun velmenende, men også spændende verden, som Kulturmødet Mors gavt alle danskere mulighed for at få et kig ind i gennem deres livestreaming af, hvordan kunst, kultur og sundhed er begyndt at pible og blomstre i regioner og kommuner. Nogle gange er Facebook en genial opfindelse, for selv om dette program vedrører de fleste af os, ville det aldrig være blevet udsendt på en af de etablerede tv-kanaler.

 

KULTURMØDET MORS foregik 19. - 22. AUGUST og årets program er på grund af pandemien en hybrid mellem et digitalt samtaleprogram og en perlerække af kunstoplevelser på Mors. Livestreamingen kan ses eller genses her.

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os