Foto fra "Dekameron 2021 - 100 fortællinger".

Midtjyder skal fortælle om isolation i en coronatid til litteraturprojekt

KULTUR: Efter en lang nedlukningsperiode i kulturlivet og udsigt til en sommer, der stadig byder på restriktioner, giver Region Midtjylland nu økonomisk udviklingsstøtte til 43 store og mindre kunst- og kulturprojekter i Region Midtjylland.

Coronaprojekter har høj prioritet, og et af projekterne handler om, at borgerne i et litteraturprojekt skal fortæller om at være i isolation i en coronatid.

Region Midtjylland har siden sin oprettelse i 2007 hvert år støttet kulturelle projekter, hvorfra der har kunnet opnås ny læring, udvikling og erfaringer i form af nye kulturprodukter, nye arbejdsformer og målgrupper, der kommer borgerne til gode. Men i år er anderledes, eftersom Region Midtjyllands kulturliv er hårdt ramt af corona ifølge regionsformand, Anders Kühnau (Soc):

 ”Store dele af kulturlivet er i knæ efter mere end et år med corona, og det er derfor vigtigt for os at kunne bidrage til at hjælpe kulturinstitutioner, foreninger og kunstnere i en tid, som stadig er svær for mange. Vi har savnet kulturoplevelserne, der plejer at samle os, og det seneste år har virkelig understreget, at kunst og kultur spiller en rigtig vigtig rolle i vores samfund, siger Anders Kühnau, som understreger, at pengene ikke kommer fra regionens sundheds- og sociale budgetter, men fra regionens udviklings- og innovationspuljer.

Og om regionens kulturpolitik og baggrunden for investeringer i kultur 2020 til 2024 siger Anders Kühnau blandt andet:

”Kunst og kultur byder på unikke oplevelser, der åbner vores øjne, skaber refleksion og gør os klogere. Kunst og kultur giver livskvalitet og gør regionen attraktiv for både borgere og besøgende. Samtidig styrker kunst og kultur vores kreativitet, innovationsevne og empati. Det skubber til vores verdenssyn og viser nye veje. Kulturlivet kan skabe udvikling, demokrati, fællesskab, sundhedsgavnlige effekter og vækst i samfundet. Derfor er kulturpolitikken et vigtigt element i Regionsrådets strategi for udvikling i Midtjylland.”

Men i år er den økonomiske støtte ifølge formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V) særligt målrettet eksperimentelle udviklingsprojekter, der adresserer udfordringer skabt og intensiveret af coronakrisen, og som kan skaleres og tilpasses, alt efter hvordan coronasituationen udvikler sig i resten af 2021:

”Vi har oplevet en utrolig kreativitet og innovation på kulturområdet i løbet af det seneste års tid, og det har været fantastisk at se, hvordan kunsten og kulturen gennem nytænkende metoder stadig har formået at nå os og give en følelse af fællesskab under de helt umulige vilkår, der har været. Nu kommer kulturlivet til at være en vigtig del af vores refleksion og bearbejdelse af den tid, vi har været igennem," siger Jørgen Nørby.

Blandt projekter, som omhandler coronasituationen er blandt andet Dekameron 2021 - 100 fortællinger, som indsamler fortællinger om oplevelsen af isolation fra borgere i samtlige midtjyske kommuner for i samarbejde med en række forfattere at skabe et litterært værk om coronatiden.

 

 Fakta:

 • Den samlede pulje til kulturudvikling er normalt på ca. 10,7 mio. kr. om året. Ud over kulturudviklingsmidlerne bruges puljen bl.a. på finansiering af samarbejdet med kommunerne i regionen i Europæisk Kulturregion.
 • Der er i alt modtaget 102 ansøgninger til puljen, som havde ansøgningsfrist 8. februar 2021. Den aktuelle udmøntning af midler er på 7,7 mio. kr., der deles mellem i alt 43 store og små projekter.

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os